Akademya ni Sta. Ines

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
An Atubangan Kan St. Agnes Academy

An Akademya ni Sta. Ines (Ingles: St. Agnes Academy dating pinangaranang Academia de Sta. Ines)[1], naitindog kan 1912. Sarô ining eskuwelahan sa Ciudad kan Legazpi na pigpapalakaw nin mga Benedicto. Ang eskuwelahan na ini ay ang pinakagurang asin pinaka-haloy na sa Albay, Bikol. Si Obispo John Bernard MacGinley, nagin obispo kan Nueva Caceres (1910-1924) an kagmukna' kan eskwelahan na ini. [2]

An eskuwelahan na ini ay nagtatao ki kalidad na edukasyon sa mga masunod na level na pang-akademiya; kindergarten, preschool, elementary asin high school. Ining eskuwelahan ay garo tugang kan St. Scholastica's College of Manila ta pareho sindang pigpapalakaw kan mga Benedicto.

Ining eskuwelahan ay co-educational. Kaidtong panahon, ang pigaako sana kan St. Agnes ay mga babahi pero kan 1980s pigbuksan na ninda para sa mga lalaki an enrollment.

Usipon[liwaton | liwaton an gikanan]

St. Agnes Academy sa Cuidad kan Legazpi. Sa likod kaini maheheling an ina-araan na Bulkan Mayon

Kan enot na panahon, an St. Agnes ay sarong kumbento kan lokal na paruko na may tuwo maestra bago ini pigliwat sa sarong sadit na eskuwelehan na magtuturo ki katekismo asin pag-gigibo sa arong.

An Enot na Dekada - 1910s[liwaton | liwaton an gikanan]

Taong 1912, si Padre Juan Calleja, an lokal na padi kan Albay asin Vicar Forane, ay nailing na dapat ipadakula na an sadit na eskuwelahan kan simbahan. Nagrani ngunyan siya kay John B. McGinley, Obispo nin Archdiocese kan Caceres para mag-agad ki tabang. Nagrani ngunyan an obispo sa Benedictine Missionary Sisters of Tutzing na yaon sa Manila asin inagad an tabang ninda sa pagpapalakaw kan eskuwelahan.

Nagpuon mag-agad ki pam-pondo an obispo sa mga kamidbid at pamilya niya sa Estados Unidos. Nagbenta ngani siya ki mga asset nin Archdiocese kan Caceres, na nakatindog sa Cuidad kan Naga, Camarines Sur. Pagkatapos kaini, pig-isipan pa siya ki maraot kan mga tawo ta gagamiton daa an kwarta para magpatindog ki eskuwelahan sa Albay.

Nin ika-30 nin Mayo kan taong ito, ang madreng-Benedicto na sina M. Ferdinanda asin M. Edilbugis ay nag-abot sa Cuidad kan Legazpi. Pigpalakaw at pinangaranang, Academia de Sta. Ines. Pigpili ninda ang pangaran na ito ta ang patron kan eskuwelahan ay si Santa Ines kan Roma. Asin sa pagtataong respeto sa sarong pinakadakolang paratabang na si Agnes, na tiyaon ni Obispo McGinley.

Sa enot na taon, ang eskuwelahan ay igwang 47 para-adal asin nagbukas ki istaran sa laog. Pigpapalakaw nina Sr. Edilburgis asin Sr. Alexia, na nagtuturo man asin ang taga-hiling sa mga nakaistar. Nagabot sina Sr. Johanna kan taong 1913 asin Sr. Pudentiana kan 1914.

An high school ay nagbukas kan Hunyo 1917 sa irarom ni Sr. Xavier, pero pigpundo an klase kan Oktubre asin Disyembre 1918 ta naraot kan sarong bagyo an kumbento. Kan Pebrero 1919, sinara an high school ta sa pagkagadan kan kasaro-saroing maestra, na si Sr. Xavier. Pigpalipat ninda ki ibang eskuwelahan an duwang estudyante sa high school, na parehong nasa ika-tulong taon.

An Ika-Duwang Dekada - 1920s[liwaton | liwaton an gikanan]

Nagtabang giraray sina Obispo McGinley, ibang mayaman na tawo asin lalo na si Tiyaong Agnes. Sa ika-duwa kan Enero 1920, an enot na gapo kan bago building ay piglatag sa bagong daga kun saing matindog ang dakolang St. Agnes Academy. Sa ika-22 kan Enero 1921, pigbendisyunan an bagong building at inako ang bagong pangaran na St. Agnes Academy.

Si Sr. Augustina an bagong Directress at maestra kan high school na nagbukas giraray an high school kan Hunyo 1921. Kasabayan, nagtindog man ki Music Department sa pagtuturo ni Bb. Trinidad Lacson, na nagtapos ki Musika sa St. Scholastica's College. Nagbukas man sinda para sa mga estudyanteng gustong magadal ki kursong sekretaryal.

Pigbukas an kindergarten kan Hunyo 1922, sa pagpapalakaw ni Gng. Francisca Orteza-Benito pero nagsara man sana kan sumunod na taon ta nagdiit ang estudyante.

Nagbukas ki libreng eskuwelahan an St. Agnes kan Hunyo 1925, sa pagpapalakaw ni Sr. Johanna. Ini ay may mga kurso sa pag-drawing, pag-pinta, pag-luluto, pagpapgayon kan arong, pag-ayos ki mga burak asin sa pagtatahi.

Nagpuon man an St. Agnes na magturo ki Español, Frances asin Aleman para sa mga gustong mag-adal ki tataramon kan ibang bansa.

An Ika-Tulong Dekada - 1930s[liwaton | liwaton an gikanan]

Sa ikat-tulong dekada, an pagtuturo kan katekismo ay naging parte na kan buhay nin Agnesian. Si Sr. Hedwig, ang enot na Pilipinong madre-Benedikto na nangenot sa trabahong katekismo sa probinsya kan Albay, ay naging ilaw sa mga aktibides na ini.

Sa taong 1930, nagbukas giraray an kindergarten 1930 asin nagtindog ki bagong Home Economics bulding kan ika-1 nin Hunyo 1930.

An Ika-Apat na Dekada - 1940s[liwaton | liwaton an gikanan]

An SAA ay bukas sana kan maaga nin 1940s, maski igwang World War II. Pero nang warang pondo sa pagbobomba an mga Amerikano sa Legazpi kan mga panahon na ito, ay nagsara ang eskuwelehan kan ika-25 nin Setyembre 1944.

Dae nag-ali ang mga madre sa eskuwelehan, pigtabangan ninda ang lampas sa 150 na pamilya na nag-agad ki sancturio. Kan ika-31 nin Marso 1945, warang pondong naghulog ang mga Amerikano ki incendiary bombs buong aldaw. Saro sa mga bomba ang direktang tumama sa dakulang building, na kinagadan nina Superyang Clodesindis, Sr. Edilburgis, Sr. Gertrude at pito pang katawo. Nakakumpol at nagpapangadyi sinda sa estatwa kan Sacred Heart of Jesus nan sumabog an bomba. Nasulo at na-abo an eskuwelahan.

Pagkatapos nin tulong bulan, naitindog giraray ang St. Agnes ale sa pagsakripisyo nin Arsobispo Pedro Santos asin sa pagpapalakaw ni Sr. Hedwig, kaibahan kan ibang madre. Nagtindog man sinda ki kumbento para sa mga madre kan 1946. Pinagibo giraray ang dormitoryo kan mga estudyante kan 1947, pinadakula ang industrial workshop asin itinindog giraray an library asin kapilya kan taong 1948.

1950s hanggang sa ngunyan[liwaton | liwaton an gikanan]

An pagpipirmi kan kalidad nin edukasyon sa pinaka-alangkaw na level sa paagi kan mga pagkusog asin pagluya kan SAA. Kan 1950s, ang eskuwelehan ay nasa rurok niya, na pigaapod na "the golden era of champions - in academics, athletics and drama".

Kan taong 1960, benedisyunan an bagong Sta. Maria Building, kun saen nakatindog an kagawaran ng elementarya. Sa taon 1968, nabukas ki Nursery asin Prep divisions sa kakatapos pa sanang Sto. Niño Building.

Kan taong 1975, an multipurpose building ay binuksan. Dinagdagan ini ki dakolang covered court, gymnasium na pwedeng magakumoda ki sang ribing katawo asin an audio-visual center. Pag-agi kan mga dekada, ang estudyante kan eskuwelahan ay nagpaparalangkaw. Puon kan sa tulong high school graduates kan 1923, ang total na estudyante ay 2,245 kan 1975, na iyo man ang ika-65 na anibersaryo kan SAA.

Nin ika-17 kan Enero 1974, an elementary department ay ginawadan ki Level I accreditation kan Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities (PAASCU), ang ika-limang eskuwelahan na may gradeschool sa bansa.

Pero sa enot kan 1980s, nagka-problema an eskuwelahan ta na nauubusan sinda ki pondo asin diit ang nagdidikit an mga estudyante ta sa kumpitensya sa ibang eskuwelahan.

Ginibo ni Sr. Lydia Villagas, Superyora kan 1985-1988, an gabos para dai magsara an SAA. Sa panahong ito, napag-desisyunan ninda na buksan na an SAA para sa mga lalaking estudyante. Kan 1987, kaibanan na sa mga nagtapos na mga babai an mga lalaki.

Natawan ki PAASCU Level II status an high school department kan 1983, pagkatapos ki sampulong taon kan pag-ako ki akreditasyon kan 1983. Nagtindog man ki bagong laboratoryo sa Agham an SAA kang taong 1990s.

Kan taong 2006, ang populasyon kan SAA ay nasa may 3,000 at nagdadag-dag kada taon.

Ang Kalidad nin Edukasyon[liwaton | liwaton an gikanan]

Sarong Katoliko Romanong eskuwelahan, an St. Agnes ay nag-gagamit ki mga pangaran kan mga santo para i-apud sa mga klase. Pero kan school year 1998-1999, sa pag-selebrar kan ika-100 na anibersaryo kan Philippine Independence, nag-gamit an SAA ki mga magagayong kaugalian kan mga Pilipino.

An mina-sunod ay ang pigtatawong serbisyo edukasyonal kan SAA:

Pre-Kindergarten or K-1[liwaton | liwaton an gikanan]

Kindergarten or K-2[liwaton | liwaton an gikanan]

Preparatory School or Prep[liwaton | liwaton an gikanan]

An preparatory school ay parte kan elementary department kan SAA. Nagpupuon ini sa ika-anom na edad asin pigkokonsidera na paghahanda para sa pag-Grade 1. Naka-pokus ini sa mga masunod:

 • Personal, social and emotional development
 • Communication, including talking and listening
 • Knowledge and understanding of the world
 • Creative and aesthetic development
 • Physical development
 • Mathematical awareness and development

Elementarya or Grade School[liwaton | liwaton an gikanan]

Minapuon ini sa Grade 1 hanggang matapos an Grade 6. An mga estudyante ay makaka-kuha ki maray na kalidad nin edukasyon asin ihahanda sinda para sa high school. An minasunod ay ang parte na pinagtutudo sa gabos na level:

 • Languages (pagsurat, pagsurat sa tamang ayos, pagbasa asin pagtaram)
  • Ingles
  • Pilipino
 • Matematika
  • Bago mag-Algebra (para sa Grades 5 asin 6 sana)
  • Bago mag-Geometry (para sa Grades 5 asin 6 sana)
 • Agham
  • Bago mag-Biology (para sa Grades 5 asin 6 sana)
  • Bago mag-Chemistry (para sa Grades 5 asin 6 sana)
 • Social Studies)
  • Kasaysayan
  • Geograpiya
 • Arts
  • Musika
  • Pag-guhit
 • Relihiyon
 • Edukasyong Pisikal
  • Mga Kawat
  • Pag-Bayle
  • Pang-Kalusugan
 • Gibohong Pang-Arong
  • Pagtatahi
  • Pagtatanom
  • Pagluluto
  • Pagka-kalakal
 • Pagtukdo sa Kompyuter

Sekundarya or High School[liwaton | liwaton an gikanan]

Ining department ay napuon sa ika-enot na taon (Freshman) hanggang ika-apat na taon (Senior). An mga estudyante ay pigtatawan ki kalidad na edukasyon asin ihahanda sinda para sa kolehiyo. An minasunod ay an pigtuturo:

 • Languages (pagsurat, pagsurat sa tamang ayos, pagbasa asin pagtaram)
  • Ingles
   • Literatura
  • Pilipino
   • Literatura
 • Matematika
  • Algebra (Year I)
  • Geometry (Year II)
  • Trigonometry (Year III)
  • Calculus (Year IV)
 • Agham
  • Bago Mag-Physics (Year I)
  • Biology (Year II)
  • Chemistry (Year III)
  • Physics (Year IV)
 • Arts
  • Musika
  • Pag-guhit / Pagpinta
 • Gibohong Pang-Arong
  • Pagmamakinilya
  • Pagluluto
  • Pag-Draft
  • Paggigibong mga Tinapay
  • Pagtatahi
  • Pagka-kalakal
 • Social Studies
  • Kasaysayan kan Pilipinas
  • Kasaysayan kan Asya
  • Kasaysayan kan Mundo
  • Politika asin Gobyerno (para sa Years III asin IV sana)
  • Ekonomiya asin Statistika (para sa Years III asin IV sana)
 • Edukasyong Pang-Pisikal
  • Mga Kawat
  • Pag-Bayle
  • Pang-Kalusugan
 • Relihiyon
 • Pagtukdo sa Kompyuter

Elective[liwaton | liwaton an gikanan]

An mga estuyante ay kaipuhang kumuha ki maski sarong kursong elective. Piggibo ining programa para madadagan an kakayahan asin kaaraman kan saring estudyante. An programa ay libreng nagtutukdo kan mga masunod:

 • Visual Arts
 • Performing Arts
 • Journalism
 • Philosophy
 • Languages
 • Mathematics
 • Science
 • Computer Technology
 • Entrepreneurship
 • Home Economics

Buildings / Facilities[liwaton | liwaton an gikanan]

Academic Facilities[liwaton | liwaton an gikanan]

An elementarya asin sekundarya ay may kanya-kanyang gusali para sa masunod:

 • Science Laboratory
 • Musical Arts
 • Computer Education
 • Home Economics
 • Performing Arts
 • Audio Visual
 • Multi-purpose Stage
 • Library

Sports Facilities[liwaton | liwaton an gikanan]

 • Basketball Courts
  • tig-duwa para sa Grade & High School Departments
 • Volleyball Courts
  • tig-duwa para sa Grade & High School Departments
 • Badminton Courts
  • tig-duwa para sa Grade & High School Departments
 • Table Tennis
  • tig-duwa para sa Grade & High School Departments

Other Facilities[liwaton | liwaton an gikanan]

 • Playgrounds (each for Kindergarten/Preschool/Grade School)
 • School Cafeteria (estimatar kan taong pwede ma-akomodar : 800 na katawo)
 • School Gymnasium (estimatar kan taong pwede ma-akomodar : 2,000 na katawo)
 • Parking Space with Exit Flyover Overpass Structure
 • Butterfly Garden / Mini Park
 • Business Center/Store
 • Sister's Convent
 • School Chapel
 • School Clinic

Religious Activities[liwaton | liwaton an gikanan]

Bilang sarong Romano Katolikong eskuwelahan, an St. Agnes Academy ay nagse-selibrar ki mga aldaw kan simbahan asin pigsasabyan ki pag-misa. Pigse-selibrar an enot na Biyernes nin kada bulan sa pa-agi nin misa.

An mga Agnesians ay napa-pangadyi bago magpista an tulong santong patron kan eskuwelahan na sina Santo Benedikto, Santa Skolastika asin si Santa Ines.

Mga Aktibidades sa Luwas kan Kurikyulum[liwaton | liwaton an gikanan]

 • Intramural or Sports Fest
 • Cultural Presentations
 • Filipino Language Week
 • English Language Week
 • Book Week
 • Halloween
 • Christmas
 • St. Benedict's Day
 • St. Scholastica's Day
 • St. Agnes' Day
 • Other Saint's Feast Days
 • Foundation Day
 • Teacher's Day

Testimonyal[liwaton | liwaton an gikanan]

On 1 April 1945 at 1100 hours, the Third Portable Surgical Hospital disembarked from the USS LSM 203 onto the beach at Legaspi Port in support of the 158th Regimental Combat Team assaulting the port…

After a brief reconnaissance of the area…it was decided to establish … installations on the grounds of St Agnes' Academy, on the north side of Route #1 about half way between Legaspi Port and Legaspi…By 1530 hours on D-Day or 1 April our hospital was in operation.

We received six patients during the afternoon, all of them medical patients since there were no battle casualties until that night or early the next morning. This was the first time in our combat history that we had an opportunity to make use of a building in setting up our hospital.

The main building of St. Agnes' Academy had been left with only the charred walls standing after the bombing and strafing attack the day before our landing. Three of the nuns had been burned to a crisp and the charred bodies could be seen in the main hall of the building.

However, a two-story residential building of the Academy, just to the west of the main building, was very slightly damaged and could be adapted to our needs. There were two large rooms and a small verandah on the ground floor. We used the verandah as a receiving and shock treatment pavilion, the smaller of the rooms as a surgery and the larger as a ward for the most seriously wounded casualties.

The second story of the building consisted of three rooms, one of which we used as a laboratory. The other two were used to store the civilian possessions, furniture and so forth, which had been scattered throughout the house. The remainder of the hospital was set up in tents on the Academy grounds. Three ward tents for the patients were pitched in front of the ruins of the main building. Three squad tents for the enlisted personnel, one squad tent for supply, a large wall fly for the kitchen and two small wall tents for the officers were pitched to the right of the ward tents, in front of the building that we were using as surgery and ward.''

There were two heavy long wood tables in the house and these served very well as operating tables. The 506th Medical Collecting Company (less detachment) was set up on the Academy grounds adjoining us on the east. As soon as the hospital was established everyone turned to digging a foxhole for use that night. The night proved to be an unpleasant one. Before dark the Japs began shelling the troops in Legaspi, only a few hundred yards from where we were, with artillery, rockets and heavy anti-aircraft guns.

This was our first introduction to Japanese rockets and it was somewhat demoralizing. There is a weird, almost unearthly "whoop" when they are launched, followed by a variable period of silence before the contact explosion which is like the heaviest of artillery.

Most of the men never did get used to the whoop and the suspense of the silence following it ... We remained in this …location from 1 April to 28 April, an unprecedented length of time for us to retain one position in combat…From 1 April to 28 April we operated on one hundred fifteen major battle casualties... On the morning of 28 April we evacuated all remaining patients to the 71st Evacuation Hospital, struck camp and at 1000 hours departed for Camalig, Albay…"''

- Hale sa report kan Ika-Tulong Portable Surgical Hospital nin United States Army na mga akitbidades ninda kan ika-1 nin Abril 1945, an aldaw pagkatapos bombahan an St. Agnes Academy.

Mga Kilalang Naging Estudyante[liwaton | liwaton an gikanan]

Mga toltolan[liwaton | liwaton an gikanan]

 • SAA Brief History, Agnesian.Org, the official website of the SAA Alumni
 • 100th Aniversary of St. Scholastica's College, SSAM82 Google Group, a testimonial from a former student
 1. [1], St. Agnes Academy of Legazpi City, Wikipedia Article
 2. Abella, Domingo. Bikol Annals. 1954. pahina 213.
 3. [2], Loida Nicolas- Lewis, Wikipedia Article
 4. [3], Dina Bonnevie, Wikipedia Article
 5. [4], Angela Manalang-Gloria, Wikipedia Article
 6. [5], Jeanne Lindy Silo, Wikipedia Article
 7. [6], Imelda C. Roces, NAPOLCOM PIO website

Mga panluwas na takod[liwaton | liwaton an gikanan]