Jump to content

Pagkakaiba sa mga pagbabago kan "Ikaduwang Gerang Pankinaban"

Mayong sumaryo nin pagliwat
No edit summary
No edit summary
Sa siring na sitwasyon luminaog an dakulang papel kan Partido Nazi.
 
IgwaPakatapos nangkan Enot na Gerang Pankinaban, nagtindog na bagong republika na inapod Weimar Republic, asin inisalida sa gobyerno imperyal ni Kaiser Wilhelm II. Ini maraymarhay an dalagan kunkuta daipero hinagopnagsapo nin panganang inflation asin magagabat na mga problema sa ekonomiya. Bunga kaini an mga ibang partido pulitika nagpoon nang magboses kan kaluyahan kan gobyerno demokratiko, kan magabat na mga imposisyon kan Tratado Versailles asin. orognangongorog na saan pagtuyaw ankan Partido Nazi,; an sinasabi kaini na an mga Hudiyo iyo an nagraratak sa pinansyal na kamugtakan kan Alemanya.
 
Kan 1930, nag'agi an makuring Great Depression asin an Presidente na si Hindenburg nagbado nin poderes na pang'emerhensya na haros diktador na siya ngane masuportahan an mga nagsurunod na
Kan Enero 30, 1933, si Adolf Hitler nanombrahan Reichskanzler (Chancellor) kan naggugurang nang presidente na si von Hindenburg. Kan ini magadan, si Hitler an nagtukaw nang presidente susog sa pinagboboot kan Konstitusyon. Sa siring na pangyari, orog na natipon an poder sa kamot niya.
Chancellors na sinda Brüning, Papen, Schleicher asin si Hitler. Igdi nagtapos an demokrasya liberal kan Alemanya.
 
Kan Enero 30, 1933, si Adolf Hitler nanombrahan Reichskanzler (Chancellor) kan naggugurang nang presidente kan republika na si von Hindenburg. Kan ini magadan, si Hitler an nagtukaw nang presidente susog sa pinagboboot kan Konstitusyon. Sa siring na pangyari, orog na natipon an poder sa kamot niya. Sarungat sa konstitusyon, si Hitler nagparapaluwas nin mga pagboot na haros diktadurya na an saiyang gobyerno. Kan taon 1933, masasabing igdi na nagpoon an Ikatolong Reich na siya an kataastaasing Poon.
 
An Alemanya nagtubod nanggad saiya ta pighihiling siya kan banwaan na simbolo kan poder, kan orgulyo asin pagbuhat kan napukan na nasyon.
 
 
22,019 mga pagliwat