Santo Jose

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Santo Jose kaiba ang umboy na si Hesus

  

Si Santo Jose sarong 1st na siglong Judio sa Nazaret na, sono sa mga Ebanghelyo kan canonical, napangagom ni Maria, ina ni Jesus, asin iyo an legal na ama ni Jesus.[1]

Ini-irespeto si Jose bilang Santo Jose sa Simbahan Katolika, Eastern Orthodox Church, Oriental Ortodoks na Simbahan, Anglicanism asin Lutheran. mga tradisyon Katoliko, si Jose hinihiling na iyo an patron santo kan mga trabahador asin kaayon sa manlaenlaen na aldaw nin kapiyestahan. bulan nin Marso ipigdusay ki Santo Jose. Papa Pius IX nagpahayag na siya an patron sagkod paraprotektar kan Simbahan Katoliko, dagdag pa sa saiyang mga patrona kan may helang asin nin maogmang kagadanan, huli sa pagtubod na siya nagadan sa presensiya ni Jesus asin Maria. Joseph nagin patrona kan manlaenlaen na dios asin lugar. sarong patron [2] santo kan mga daraga, siya pinag-aataman bilang "pinakamababa sa moral".[3] sarong espesipikong odok paggalang iinaatribwir sa pinaka malinig asin dalisay na puso ni Santo Jose.[4]

Mga huben na imahe ni Santo Jose an tinawan dekreto nin kanonikal na koronasyon nin sarong pontiff. relihiosong ladawan parate siang ilinaladawan paagi sa mga lilies o spikenard. presenteng na pagtalubo kan Mariolohiya, nagtalubo man an teolohikong kahiwasan nin teolohiya asin poon pa kadtong 1950 hanggan sa pag-adal kaini pigporma.

Bagong Tipan[baguhon | baguhon an source]

Dream of St. Joseph, c. 1625–1630, by Gerard Seghers

An mga Pauline epistles iyo an pinakagurang nang isinurat nin Kristiyano. mga ini nagsambit sa ina ni Jesus (na dai sia nginaranan), alagad mayo sinda nin sinasabi manongod sa saiyang ama. Ebanghelyo ni Marcos, na pinaniniwalaan na iyo an enot na ebanghelyong naisurat asin may petsa mga duwang dekada pakalihis ki Pablo, dai man nasambit an ama ni Jesus.

enot na hitsura ni Joseph yaon sa mga ebanghelyo ni Mateo asin Lucas, parati nagpetsahan gikan pa kan mga 80-90 AD. kada saro igwa nin kasaysayan kan linahe ni Jesus na nagpapaheling nin mga ginikanan hale ki Hadeng David, alagad paagi sa laen - laen na aki; sinunod ni Mateo an mayor na linya nin hade gikan ki Salomon, mantang sinususog giraray ni Lucas si Nathan, saro pang aking lalaki ni David asin Batseba. resulta, laen an gabos na ngaran ni David asin Jose.

kan duwang magkalaen na kasaysayan nin linahe, an mga estorya sa pagkaomboy minalataw sana ki Mateo asin Lucas saka laen - laen an paagi tanganing ikaoyon giraray an kahagadan na mamundag an Mesiyas sa Betlehem kaiba an tradisyon na si Jesus hale sa Nazaret. Mateo, kinukuyog ni Jose an instruksion nin sarong anghel na magpakasal ki Maria. ni Jesus sa Betlehem, sinabihan si Jose nin sarong anghel na mangatorogan na darahon an pamilya pasiring sa Egipto tanganing makadulag sa lagdoan na pangadan kan mga aki ni Betlehem na plinano ni Herodes, an namamahala sa Romanong probinsia nin Judea. magadan na si Herodes, sinabihan nin sarong anghel si Jose na bumalik alagad tanganing likayan an aki ni Herodes, asin dinara nia duman an saiyang agom saka an aking babae sa Nazaret. sa Mateo, an omboy na si Jesus, arog ni Moises, namemeligro hale sa maringis na hade, kapareho ki Moises igwa sia nin sarong (sa atubangan) ama na nginaranan na Jose na naghihilig pasiring sa Egipto, siring kan Daan na Tipan si Joseph na ini may amang ngaran Jacob, asin pareho nag - aako nin importanteng mga pangatorogan na naghuhula manongod sa saindang ngapit.[4]

libro kan Ebanghelyo ni Lucas, si Jose nag - iistar na sa Nazaret, asin namundag si Jesus sa Betlehem huli ta kaipuhan na magbaklay duman si Jose asin Maria tanganing mapabilang sa sarong sensus. , namundag si Jesus duman. nasambitan kan pagkasaysay ni Lucas na sia dinadalaw nin mga anghel (si Maria asin an manlaenlaen pang iba imbes, nag - ako man sana nin kaagid na mga pagsongko), Masacre kan mga Innoente, o pagdulag pasiring sa Egipto.

huring paglataw ni Jose bilang persona sa arin man na kanonikal na Ebanghelyo nasa estorya kan pagsongko nin Paskua sa Templo sa Jerusalem kan si Jesus 12 anyos, na yaon sana ki Lucas. nin sinambit sa saiya pakatapos kaiyan.[5] kan estorya an pakaaram ni Jesus sa saiyang maabot na misyon: Digdi kinakaolay ni Jesus si Maria sagkod si Jose nin "sakong ama," na nangangahulogan Dios, alagad dai ninda nasasabotan.

Kristianong tradisyon nagrerepresentar ki Maria bilang balo durante kan nasa edad nang ministeryo kan saiyang aki. nasambitan sion Jose na presente sa Kasal sa Cana sa kapinonan kan misyon ni Jesus, o sa Pasyon sa katapusan. presente sia sa Krusipiho, paagi sa Judiong kostumbre linaoman na salidahan nia an hawak ni Jesus, alagad imbes ginibo ini ni Jose na Arimatea. man ipinagkatiwala ni Jesus an saiyang ina sa pangangataman ni Juan na Apostol kun buhay pa an agom kaini.

ngani mayo sa mga Ebanghelyo na nasasambitan si Jose bilang presente sa ano man na pangyayari durante kan ministeryo ni Jesus, an signipikanteng mga Ebanghelyo may kabtang sa sarong eksena na dian an banwaan nin Nazaret, an ginikanan na lugar ni Jesus, nagdududa kun siisay an kamugtakan ni Jesus bilang propeta huli ta midbid ninda an saiyang pamilya. Marcos 6:3, inaapod ninda si Jesus na "Aki ni Maria" imbes na apodon an saiyang ama. Mateo, inaapod kan mga namamanwaan si Jesus na "aki nin panday," sa giraray dai nginaranan an saiyang ama. Lucas [6]:23 NIV: "Ngonyan si Jesus mismo mga tolong polong taon an edad kan ponan nia an saiyang ministeryo. Sia aki pa, kaya naisip na lalaki ni Jose, aki ni Heli,"; o sa ibang paagi: " nin Heli's ñō-] (krain). Lucas positibo [19] tono kan magkakakontemporanyong mga tawo, mantang sa Marcos asin Mateo iyan nagpapahale nin halaga. pangyayaring ini dai minalataw Juan, alagad sa kaagid na estorya, an daing pagtubod na kataraed nanonongod ki "Jesus na aki ni Jose, na midbid mi kan ama asin ina.


Toltolan[baguhon | baguhon an source]

  1. Boff, Leonardo (2009). Saint Joseph: The Father of Jesus in a Fatherless Society (in English). Wipf and Stock Publishers. p. 34. ISBN 9781606080078. Legal father, because he cohabits with Mary, Jesus' mother. Through this title Mary is spared from false suppositions and Jesus from spurious origins. 
  2. Thomas H. Kinane (1884). St. Joseph, his life, his virtues [&c.]. A month of March in his honour. p. 214. OCLC 13901748. 
  3. Reverend Archdeacon Kinane. "Section VI - The perpetual virginity os St. Joseph". Saint Joseph: His Life, His Virtues, His Privileges, His Power. Aeterna Press. p. 138. OCLC 972347083. Retrieved 7 June 2021. 
  4. Spong, John Shelby. Jesus for the non-religious. HarperCollins. 2007. ISBN 0-06-076207-1.
  5. Perrotta, Louise B. (2000). Saint Joseph: His Life and His Role in the Church Today. Our Sunday Visitor Publishing. pp. 21, 110–112. ISBN 978-0-87973-573-9. 
  6. Henry Alford: Greek Testament, on Luke 3:23. Alford records that many have thus punctuated the verse, though Alford does not endorse it.