An Bandera

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

An Bandera an sarò sa mga tokdang rawitdawit ni Clemente Alejandria.


Minamahal na Bandera nin sakong mga matua
asin pinaghingoa kang pagmahalon kan enot pa
an saimong pagkamoot samo dai nin kasama..
ika an nagtaong Banhi sa puso ko nin pag-ogma.


Sa simong mga kolor wili ako sa paghiling,
arangay may kahologan mabansay na daing siring,
kon matitingagan takang gayong barobantulin.
an paggalang ko paglingkod simo dai nin kabaing.


Tanda ka namimidbiran kaining samong Lahian,
Tanda ka nin kaogmahan, kabantogan, kaomawan,
Kan gabos na mga taong nangagdolot nin si buhay,
nagpagadan, huli simo sa pagmawot nin pagdamay.


Gurano daw an pagmahal sa simo idonodolot,
nin gabos na nabubuhay huli sa simong pagsangkob,
gurano daw an kahologan sa puso tinitios
kon ika mahiling niamo an palad kinukulapos.


An gabos na kayamanan dai simo ikarahay
kaya di ka itotogot na langhadan nin kaiwal;
an saimong mga kampon rilingaw sa kagadanan
pag-ingat lamang kan simong kalangkaw na kaomawan.
An gabos mong mga aki danay simong minasumpa
lilingawan an katood mga ama asin ina,
paboboloson an dugo magdamaw asin magbaha
sa paglingkod kan ngaran mo sagkod ipamareta.