An Hamis Kan Saimong Tingog, Dolor

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Mga Tinokdang Rawitdawit ni Mariano Goyena del Prado:


1. An Hamis Kan Saimong Tingog, Dolor

Kan an tingog mo madangog,
Nagimata sa pagturog,
Nahihimbong nyakong boot
Mayunggong na pagkananok,
Na sakuyang sinaboot:
Kalangitan na balaog
Sa sakuya ominabot?


Dinaging saimong awit
Nangalatikat sa bukid,
Sa tanayad, sa bakilid,
sa kaawagan sa gilid,
PAn awit mo namimidbid
Huli ta daing kaagid
Sa lumbay, hamis, sa ti'nis
Hinuni gamgam na Fenix.:


Pabayae, Dolor, lamang
Malipungaw na kinabray,
Kudyapi kong nasasaray
Sa ubod kan sakong daghan,
Dinodolot simong tunay
Sakuyang nagagalinaw
Saimong narurumduman
Makumbabang tagulaylay.


Pabayae na an doros,
Saiyang pinagospos,
Darodara sakong tingog
Inagaghang daing sagkod,
Na dalisay, na maimbot,
Masaringgaya, malolot,
Lubos an sakong pagmawot,
Sa dangog mo makaabot.


Pabayae na an aldaw
Maglinawag sa Subangan,
Pakapalis sa luntukan,
Magrumarom sa subsuban;
Pagkabanggi na an bulan
An puso mo matingrawan
Na ngani mong mamatean
Kinutad kan sakong daghan.


Sarosaroon mong bilangon
Ta masasayod mo, Dolor,
An sakuyang binuybuy
gikan sa isip, giromdom,
Ladawan mo ririmposon,
Kapayabaan bukudalon,
Nin luha sasaribohon,
Na sagkod sa kagadanon.:


Makamomundo, malumbay,
Binagting kayan batingaw,
Kan simbahan sa banwaan,
Simong maalomatingan,
Di'mo syasaton kun sisay,
Kun sisay baga an gadan,
Ako, Dolor, ako iyan
Na saimong isinikwal.::
  • Sinapi sa magasin na: Bicolandia (VI, Nu. 12, p. 38 ) Luwas kan Disyembre 1960.