Arin Ngani

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Sarô sa tokdang rawitdawit ni Clemente Alejandria:


ARIN NGANI...?


An imyos na mga burak dinolok ko ta hiniling
an obod na malomhokon kun sa kublit mo kabaing,
an huni nin mga yamon tinadongan ko nin higing
alagad ta dai arog kan tingog mong matagingting,
an nagsabong sa isip ko saen ka daw idadaing
an magigin kadayupot sa puso nakakaaling.


Rinariwas kong dinayo an mga poro' gabos na,
ri'son na kabitoonan dinolok ko kun yaon ka,
rinani ko an rosal na may hamog pa kan aga,
rirong kong pigpahidan ta olay ko luha mo na,.
ribok ako aldaw banggi ta ika an hinihiringita,
rangang bolong sa nalangô nin matagom na pagdusa.


Idinaing ko sa doros kun buhay pa sa kinaban
idtong sakong hinahanap na panô nin kagayonan
ipinagrirong kan hoyop na may darang kapôngawan
inda kundi kun nagtaram, masabi: "mahan daw kayan,"
iyong pagpasabngi akong lumakaw sa kabukiran
ihapot-hapot kun arin an magigin kapaladan.


Nagsohot akong kadlagan na si dalan tahi'tahi'
natingagan ko si didit sa tataghan naghibi'hibi'
naghapot ako kun baga an hanap ko arin ngani'
nagsalingoy kuta sakô, nagpilingpiling tamiri'
nagsabi sanang: "Inda pa! Daing palad na aki',"
nanggad pang pati si didit sa sakô nagtami'tami'.