Bagong Taon na Maaliwalas

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

An rawitdawit na Bagong Taon na Maaliwalas saro sa mga tinokda ni Clemente Alejandria.


Bagong Taon na Maaliwalas

Anan kita gabos nagpapakasabot
Deciembre, Enero may fiestang surunod
Kun Deciembre, Christmas fiestang pamasko
Kan taon na saro
Na nagpapaaram asin natalikod.


Magpoon sa Christmas, pitong aldaw sana
An palilihison, pagkaaga... fiesta
Fiesta nin satuyang pag pataratara
Maogmang pag-ako
Kan taon na bago magayagaya.


Abang aliwalas na paghinanyogon
Kun itinataram ining "Bagong Taon";
Kun itadong niato an satong giromdom
Pasasabngan kitang
Garo baga gabos, anas na magayon.


Nalilingawan ta si karibarawan
Si gabat nin hawak sa taon na daan,
Si kulog nin boot asin kapitiwan,
Ngonyan Bagong Taon
Mananapolan ta bagong kapaladan.


Ining Bagong Taon panwili sa isip
Nalilingawan ta si ikinasakit
Madangog nyato saen man na gilid
Happy New year Mr!
Happy New year Mrs!


Masaboot kitang
Magbagong buhay
Magbagong bagas
Magbagong sapnaan
Mabagong inomon
Mabagong somsoman
Bagong palakaya
Bagong ugale
Magbagong tiam.
Kaya garong gayo
Magian sa hawak
Garo minahiwas an pangako
Kun Bagong Taon
Huli kan giromdom na maaliwalas.