Mga gadyet

Jump to navigation Jump to search

Sa ibaba yaon an sarong listahan kan espesyal na mga gadyet na an mga paragamit mapapagana sa saindang pahina nin mga kamuyahan, siring sa pinapakahulugan kan mga pakahulugan. Ining patanawon minatao nin yanong langkayan sa mga pahina kan mensahe sa sistema na minakahulugan sa lambang deskripsyon nin gadyet asin koda.