Mga karapatan kan grupo nin paragamit

Jump to navigation Jump to search

An minasunod iyo an listahan kan mga grupo nin paragamit na pinaghunsay kaining wiki, kaiba an saindang asosyadong mga karapatan nin paggamit. Puwedeng magkakaigwa nin kadagdagang impormasyon mapanungod sa indibidwal na mga karapatan.

Balaynan:

 • Pinaggawad na mga katanosan
 • Pinagbawi na mga katanosan
GrupoDerechos
(gabos)
 • Gamit kan pagsurat sa API (writeapi)
 • Liwaton an mga pahina (edit)
 • Liwaton an sadire mong datos pribado (e.g. estada kan e-surat, tunay na pangaran) (editmyprivateinfo)
 • Liwaton an sadire mong mga kamuyahan (editmyoptions)
 • Liwaton an saimong sadireng bantay-listahan. Tandai baya na an nagkapirang mga aksyon magdudugang pa man nin mga pahina dawa mayo kaining katanosan. (editmywatchlist)
 • Magbasa kan mga pahina (read)
 • Maggibo ni halipot na URL (urlshortener-create-url)
 • Muknaon an baguhong mga panindog nin paragamit (createaccount)
 • Muknaon an mga pahina (na bakong mga pahina nin orolayan) (createpage)
 • Muknaon an mga pahinang orolayan (createtalk)
 • Patanaw kan mga saraan nin abuso (abusefilter-view)
 • Salakon an saindang panindog (centralauth-merge)
 • Tanawon an sadire mong datos pribado (e.g. estada kan e-surat, tunay na pangaran) (viewmyprivateinfo)
 • Tanawon an saimong sadireng bantay-listahan (viewmywatchlist)
 • Tanawon an talaan nin abuso (abusefilter-log)
 • Use the VIPS scaling test interface Special:VipsTest (vipsscaler-test)
Account creators
(listahan kan mga miyembro)
 • Dae magin apektado sa paagi kan rata nin mga sagkodan (noratelimit)
Paragamit na sadiring nagkonpirma
 • An pagbágo nagpalya o an pinaggantaw na kodigong mga bidyo kaya sinda pinagsingit giraray sa haralatan kan trabaho. (transcode-reset)
 • Dae magin apektado sa paagi kan rata na nakabase sa IP na mga sagkodan (autoconfirmed)
 • Himoon an kiblitong aksyon nin CAPTCHA na dae minaagi sa paagi kan CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Ibalyo an mga pahina (move)
 • Itagama an mga libro bilang pahina nin komunidad (collectionsaveascommunitypage)
 • Itagama an mga libro bilang pahina nin paragamit (collectionsaveasuserpage)
 • Liwaton an mga pahina na protektado bilang "Minatugot sana sa awtokumpirmadong mga paragamit" (editsemiprotected)
 • Tanawon an detalyadong mga entrada sa talaan nin abuso (abusefilter-log-detail)
Mga bots
(listahan kan mga miyembro)
 • Dae gayod nagkaigwa nin menor na pagliwat sa mga pahina nin orolayan minasulpang nin bunyaw kan bagong mga mensahe (nominornewtalk)
 • Dae magin apektado sa paagi kan rata na nakabase sa IP na mga sagkodan (autoconfirmed)
 • Dae magin apektado sa paagi kan rata nin mga sagkodan (noratelimit)
 • Dae tabi magmukna nin paotrong direksyon gikan sa ginikanang mga pahina kunsoarin magbabalyo nin mga pahina (suppressredirect)
 • Gamit kan pagsurat sa API (writeapi)
 • Giboha na an saimong sadiring mga pagliwat awtomatikong markado bilang patrolyado (autopatrol)
 • Gumamit nin harahalangkaw na sagkodan sa mga kahaputan kan API (apihighlimits)
 • Himoon an kiblitong aksyon nin CAPTCHA na dae minaagi sa paagi kan CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Liwaton an mga pahina na protektado bilang "Minatugot sana sa awtokumpirmadong mga paragamit" (editsemiprotected)
 • Pagtrataron bilang awtomatikong proseso (bot)
Mga bureaucrat
(listahan kan mga miyembro)
Rikisahon an mga paragamit
(listahan kan mga miyembro)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Rikisahon an mga estada kan IP nin paragamit asin iba pang impormasyon (checkuser)
 • Tanawon an pribadong datos na yaon sa talaan nin abuso (abusefilter-privatedetails)
 • Tanawon an talaan kan pagririkisa nin paragamit (checkuser-log)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
Confirmed users
(listahan kan mga miyembro)
 • An pagbágo nagpalya o an pinaggantaw na kodigong mga bidyo kaya sinda pinagsingit giraray sa haralatan kan trabaho. (transcode-reset)
 • Dae magin apektado sa paagi kan rata na nakabase sa IP na mga sagkodan (autoconfirmed)
 • Himoon an kiblitong aksyon nin CAPTCHA na dae minaagi sa paagi kan CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Ibalyo an mga pahina (move)
 • Itagama an mga libro bilang pahina nin komunidad (collectionsaveascommunitypage)
 • Itagama an mga libro bilang pahina nin paragamit (collectionsaveasuserpage)
 • Liwaton an mga pahina na protektado bilang "Minatugot sana sa awtokumpirmadong mga paragamit" (editsemiprotected)
 • Tanawon an detalyadong mga entrada sa talaan nin abuso (abusefilter-log-detail)
Importers
(listahan kan mga miyembro)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Importaron an mga pahina gikan sa ibang mga wikis (import)
 • Importaron an mga pahina gikan sa sarong pangarga nin sagunson (importupload)
Interface administrators
(listahan kan mga miyembro)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Liwaton an CSS na mga sagunson kan ibang mga paragamit (editusercss)
 • Liwaton an JSON na mga sagunson kan ibang mga paragamit (edituserjson)
 • Liwaton an JavaScript na mga sagunson kan ibang mga paragamit (edituserjs)
 • Liwaton an buong CSS (editsitecss)
 • Liwaton an buong JSON (editsitejson)
 • Liwaton an buong JavaScript (editsitejs)
 • Liwaton an paragamit na olay-panlaog (editinterface)
IP block exemptions
(listahan kan mga miyembro)
 • Sampawan an awtomatikong mga kubkob kan tor na mga boko nin pagluwas (torunblocked)
 • Sampawan an pangubkob kan IP, awtomatikong-kubkob asin panhalawig na kubkob (ipblock-exempt)
Oversighters
(listahan kan mga miyembro)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Hilingon an mga rebisyon na nakatago sa iba pang mga paragamit (viewsuppressed)
 • Hilngon otro asin balikon an mga pagbabagong itinago gikan sa mga administrador (suppressrevision)
 • Itinagong mga entrada na yaon sa talaan nin abuso (abusefilter-hide-log)
 • Kubkubon an pangaran nin paragamit, itago ini sa publiko (hideuser)
 • Puraon asin dae pagpuran an espesipikong mga entrada sa log (deletelogentry)
 • Puraon asin dae puraon an espisipikong pagbabago kan mga pahina (deleterevision)
 • Tanawon an itinagong entrada sa talaan kan abuso (abusefilter-hidden-log)
 • Tanawon an pribadong mga talaan (suppressionlog)
Stewards
(listahan kan mga miyembro)
 • Dae magin apektado sa paagi kan rata nin mga sagkodan (noratelimit)
 • Liwaton gabos an karapatan kan mga paragamit (userrights)
Mga sysop
(listahan kan mga miyembro)
 • An pagbágo nagpalya o an pinaggantaw na kodigong mga bidyo kaya sinda pinagsingit giraray sa haralatan kan trabaho. (transcode-reset)
 • Baguhon an mga kad-at nin proteksyon asin liwaton an mga pahina nin protektadong surunsunan (protect)
 • Dae magin apektado sa paagi kan rata na nakabase sa IP na mga sagkodan (autoconfirmed)
 • Dae magin apektado sa paagi kan rata nin mga sagkodan (noratelimit)
 • Dae pagpaganahon an pankinaban na mga kubkob sa lokal (globalblock-whitelist)
 • Dae puraon an pahina (undelete)
 • Dae tabi magmukna nin paotrong direksyon gikan sa ginikanang mga pahina kunsoarin magbabalyo nin mga pahina (suppressredirect)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Giboha na an saimong sadiring mga pagliwat awtomatikong markado bilang patrolyado (autopatrol)
 • Gumamit nin harahalangkaw na sagkodan sa mga kahaputan kan API (apihighlimits)
 • Hanapon an pinagpurang mga pahina (browsearchive)
 • Hidaling ibalik an mga niliwat kan huring paragamit na nagliwat nin sarong partikular na pahina (rollback)
 • Himoon an kiblitong aksyon nin CAPTCHA na dae minaagi sa paagi kan CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Hirahon an mga saraan nin abuso na igwang ipinagpapangalad na mga aksyon (abusefilter-modify-restricted)
 • Ibalyo an mga pahina (move)
 • Ibalyo an mga pahina kaiba an saindang mga sub-pahina (move-subpages)
 • Ibalyo an mga sagunson (movefile)
 • Ibalyo an ugat nin mga pahina kan paragamit (move-rootuserpages)
 • Ilipat an mga pahina kan kategorya (move-categorypages)
 • Importaron an mga pahina gikan sa ibang mga wikis (import)
 • Ipagkarga an mga sagunson (file) (upload)
 • Kubkubon an ibang mga paragamit sa pagliliwat (block)
 • Kubkubon an paragamit na makapagpadara nin e-koreo (blockemail)
 • Liwaton an JSON na mga sagunson kan ibang mga paragamit (edituserjson)
 • Liwaton an buong JSON (editsitejson)
 • Liwaton an mga pahina na protektado bilang "Minatugot sana sa awtokumpirmadong mga paragamit" (editsemiprotected)
 • Liwaton an mga pahina na protektado bilang "Minatugot sana sa mga administrador" (editprotected)
 • Liwaton an paragamit na olay-panlaog (editinterface)
 • Maggibo asin maghali tags (managechangetags)
 • Maggibo ni halipot na URL (urlshortener-create-url)
 • Markahan an mga pagliwat kan iba bilang patrolyado (patrol)
 • Markahan an pinagbalik na mga niliwat bilang bot na panliwat (markbotedits)
 • Mass delete pages (nuke)
 • Modipikaron an mga saraan nin abuso (abusefilter-modify)
 • Muknaon an baguhong mga panindog nin paragamit (createaccount)
 • Pagkasararoon an historiya kan mga pahina (mergehistory)
 • Patanaw impormasyon mapanungod sa ngunyan na aktibidad kan panggantaw na kodigo (transcode-status)
 • Patungan an eksistido nang mga pahina na ipinagkarga sa paagi mo (reupload-own)
 • Patungan an mga eksistidong mga sagunson (reupload)
 • Puraon an mga pahina (delete)
 • Puraon asin dae pagpuran an espesipikong mga entrada sa log (deletelogentry)
 • Puraon asin dae puraon an espisipikong pagbabago kan mga pahina (deleterevision)
 • Salambawan an mga sagunson sa lokal na pinagheras nin repositoryo kan media (reupload-shared)
 • Salambawan an palibong na mga rikisa (override-antispoof)
 • Salambawan an titulo o pinagbabawal na listahan kan pangaran nin paragamit (tboverride)
 • Sampawan an pangubkob kan IP, awtomatikong-kubkob asin panhalawig na kubkob (ipblock-exempt)
 • Send a message to multiple users at once (massmessage)
 • Tanawon an detalyadong mga entrada sa talaan nin abuso (abusefilter-log-detail)
 • Tanawon an listahan kan mayong bantay na mga pahina (unwatchedpages)
 • Tanawon an mga entrada sa talaan kan mga saraan nin abuso na pinagmarkahan na pribado (abusefilter-log-private)
 • Tanawon an mga saraan nin abuso na pinagmarkahan na pribado (abusefilter-view-private)
 • Tanawon an pinagpurang mga entradang historiya, na dae kan saindang asosyadong teksto (deletedhistory)
 • Tanawon an pinagpurang teksto asin mga karibay sa tahaw kan mga pagbabagong pinagpura na (deletedtext)
 • View title blacklist log (titleblacklistlog)
 • liwaton an modelong laog kan pahina (editcontentmodel)
 • Dagdag grupo: IP block exemptions
 • Halia an grupo: IP block exemptions
Transwiki importers
(listahan kan mga miyembro)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Importaron an mga pahina gikan sa ibang mga wikis (import)
Mga Paragamit
(listahan kan mga miyembro)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • Gamit kan pagsurat sa API (writeapi)
 • Ibalyo an ugat nin mga pahina kan paragamit (move-rootuserpages)
 • Ilipat an mga pahina kan kategorya (move-categorypages)
 • Liwaton an mga pahina (edit)
 • Liwaton an saimong sadireng paragamit na sagunson sa CSS (editmyusercss)
 • Liwaton an saimong sadireng paragamit na sagunson sa JSON (editmyuserjson)
 • Liwaton an saimong sadireng paragamit na sagunson sa JavaScript (editmyuserjs)
 • Magbasa kan mga pahina (read)
 • Magpadara nin e-koreo sa ibang mga paragamit (sendemail)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • Markahan an mga pinagliwat bilang menor (minoredit)
 • Muknaon an mga pahina (na bakong mga pahina nin orolayan) (createpage)
 • Muknaon an mga pahinang orolayan (createtalk)
 • Purgaha an sarayan kan sayt para sa sarong pahina na daeng kaipo an kumpirmasyon (purge)
 • View the spam blacklist log (spamblacklistlog)

Namespace restrictions

Espasyong-pangaranRight(s) allowing user to edit
MediaWiki
 • Liwaton an paragamit na olay-panlaog (editinterface)
Gadget
 • Edit gadget JavaScript and CSS pages (gadgets-edit)
Gadget definition
 • Edit gadget definitions (gadgets-definition-edit)