Joanna kan Flanders

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Joanna kan Flanders
Duchess consort of Brittany
Tenure30 April 1341–16 September 1345
Iminundagc. 1295
NagadanSeptember 1374 (aged 78–79)
SpouseJohn of Montfort
Isyu
HarongDampierre
AmáLouis I, Count of Nevers
InáJoan, Countess of Rethel

Si Joanna kan Flanders (mga 1295 - Setyembre 13) mga Duches kan Brittany paagi sa saiyang pag-agom ki John nin Montfort. An kadaklan kan buhay niya kinua sa desensyo nin mga katanosan kan saiyang agom asin, ngapit, aki na an lalake, na kinuestion kan Harong ni Blois durante kan War of the Breton Succession. Midbid sa saiyang malaad na personalidad, pinangenotan ni Joanna an pangyaring Montfortist pakatapos na mabihag an agom niya, asin nagpoon siya maglaban, na nagpapahiling nin awad-labing abilidad bilang sarong lider militar.

Dai nahaloy pakatapos na magpapaili sa Inglaterra, sia sana an ki Tickhill Castle bilang orden Si Hadeng Edward III.

Si Joanna inoomaw na gayo kan historiadorng si Jean Froissart huli sa saiyang kosog nin boot asin kusog. Huli sa mga ginibo niyang pamomoon, Si David Humeipigladawan siya komo "pinakakapambihirang babae sa edad".

Buhay[baguhon | baguhon an source]

Aking babayi si Joanna ni Louis I, Count of Nevers asin Joan, Countess of Rethel, asin tugang ni Louis I, Count of Flanders.[1] An napangagom niya iyo si John kan Monfort kan Marso 1329. Si John kan Monfort guminana sa titulong Duke of Brittany, maski ngani an paghihingako niya kumbinasyon ni Joan of Penthièvre asin kan agom niyang Si Charles of Blois. Si Joanna asin si John igwa:

 • John IV, Duke kan Brittany (1939-1399)
 • Si Joan nin Brittany, Baroness of Drayton (1341 - asta. 20 Oktubre 1399), namundag sa pagpoon kan War of the Breton Succession, ikinasal bago 21 Oktubre 1385 ki Ralph Basset, ika-4 na BaronBasset de Drayton

[1]

Guerra kan Pagsunod sa Breton[baguhon | baguhon an source]

Kan si John III, si Duke kan Brittany nagadan na mayong aki kan 1341, binayaan niya an sarong iriwal nin magdabang para sa saiyang mga magurang. Sa laog nin dakol na taon hiningoa niang humanap nin mga paagi tanganing seguradohon na an mga aki kan saiyang madrasta, si Yolande of Dreux dai magmamana kan Duchy, kaiba an pagprobar na ipaagom sia sa saiyang ama. Sa panahon na ini ipinahayag niya an saiyang tagamana bilang iyo an pamangkin ni Joan of Penthièvre.. Minsan siring, nakipag - ulian sia sa saiyang tugang sa ina na si John nin Monfort, dai nahaloy bago kan saiyang kagadanan, asin ipinarisa nia na sia an magigin kasalihid. Kaya kan magadan si Duke John III, nagkaigwa nin duwang karibal na lalake para sa Brittany: an Harong nin Montfort, na pinangenotan ni John of Montfort asin kan saiyang agom na si Joanna, asin an House of Blois na pinapangenotan ni Charles kan Blois saka kan saiyang agom na si Joan nin Penthière.

Si John na taga Montfort nagduman sa Paris tanganing dangogon ni Haden Philip VI kan Pransia. Si Philip an amaon ni Charles, asin ibinilanggo nia si John sa ibong kan pagtao saiya nin panuga na ligtas siang paggawe. Dangan si Philip asin an mga korteng Pranses idineklarar na sinda Joan asin Charles iyo an tunay na paramana sa Duchy.

Dangan ipinaisi ni Joanna an saiyang umboy na aking lalaki bilang namomoon sa paksion nin Montfortista. Nagtrabaho sia nin sarong hukbo asin binihag si Redon. Hale duman nagduman sia sa Hennebont, tanganing andamon iyan para sa pagsalikop. Si Charles na taga Blois nag - abot kan 1342 asin sinalikopan an banwaan. Dangan, pinakiolayan nia si Amaury de Clisson na maghagad nin tabang ki Hadeng Edward III nin Inglaterra. Ini, si Edward gustong magtao, ta siya an masabing korona Pranses para sa sadiri niya, asin kun siring ngane ki Philip. Kun puede niang makua an Brittany bilang kaalyado, dakula an bentaha kaini sa mga kampanyang maabot. Nag - andam siya nin mga barko na nasa irarom kan pagbuot ni Sir Walter Manny tanganing ayudahan an pagsalikop.[2]

Pagkubkob sa Hennebont[baguhon | baguhon an source]

Sa pagsalikop ki Hennebont, nagkapot siya nin armas asin, nakabado sa armiur, pinamayohan niya an desensyo kan banwaan, ineenkaminar an mga tawo na lumaban, asin pagsadol sa mga babae na "magkutsotan kan saindang gayad asin darahon ninda an kaligtasan sa sadiri nindang kamot". Kan magtanaw sia sa sarong torre asin maheling na haros dai binabantayan an kampo kan kaiwal, pinangenotan nia an tolong gatos na lalaking namamahala, sinolo an mga suplay ni Charles asin linaglag an saiyang mga tolda. Pakatapos kaini siya inapod na "Jeanne la Flamme". Kan an Blois faction marealisar kun ano an nangyayari, pinaatras ninda an saiyang paglusob sa banwaan, alagad siya asin an mga karamas niya nagbyahe pasiring Brest, nagdayo nin kabtang kan pwersang Bramis kaiba sinda. Matapos maresibe an Brest, nakatipon siya nin ekstrang mga suportador asin patago siyang nagbalik sa Hennebont, nag-aalsa sa pwersa kan Blois asin nagrererenta sa banwaan dara an saiyang pagpapakusog.[2]

Prinobaran ni Charles na magutom an mga tawo sa Hennebont. Durante nin halawig na pagtiripon an obispo kan Leon naghingoang kombensiron si Joanna na sumuko, alagad sa bintana naheling nia an armada ni Walter Manny hale sa Inglaterra na naglalayag. Napakusog si Hennebont kan pwersang Ingles asin napatalsik.[3] Napiritan si Charles na magsibog, alagad hiningoa niang isuway si Juana paagi sa pagdara nin ibang banwaan sa Brittany. Sa saiyang pagbalik dai na naman siya nakadakop ki Hennebont.[2]

Laban pabalik[baguhon | baguhon an source]

Si Joanna naglayag pasiring Inglaterra tanganing maghanap nin dugang pang mga pagsuportar hale ki Hadeng Edward, na saiyang itinao, alagad an armada kan Ingles inadaptar sa pagpasiring kaiyan sa Brittany ni Charles kan kaalyado ni Blois, Louis kan España. Sa masakit na laban, an mga paralayag asin kalaunan nagsabrit nin mano-mantol na pakikilaban bilang pagprobar kan mga tao ni Louis na maglunad sa bapor ni Juana. Segun ki Froissart, si Joanna nakipaglaban sa tawo "sa puso nin leon, asin sa saiyang kamot may matarom na kilyab sia, kun saen siya maringis na naglaban".[2] Pag - abot nin panahon, pinalugbog kan mga hukbong Ingles an mga barko ni Louis asin nagpaharo harani sa Vannes. Dangan nasakop kan saiyang hukbo an Vannes, sinalikopan si Ronnes asin hiningoang laglagon an pagsalikop ki Hennebont.

Poon sa puntong ini si Joanna daing gayong direktang nakikabtang sa labanan, ta an saiyang paksion ngonyan ginigiyahan nin mga Ingles na paraguerra. Huling mayo nin lado na kayang magkamit nin desididong kapangganahan, kan trupa nin Malestroit kan 1343, an saiyang agom na si Juan pinaluwas asin nagpondo sa laog nin sarong peryodo. Kan huri ibinilanggo giraray sia, alagad nakadulag asin ipinadagos an ralaban. Kan magadan an agom niya kan 1345 sa tanga kan gera, siya naman nagin lider kan partido Montfort na maprotehiran an mga deretso kan aki niyang si John V laban sa Harong ni Blois. Kan 1347, si Charles kan Blois nasikop sa ralaban huli sa pwersang Ingles.

Pagkakulong[baguhon | baguhon an source]

Kan panahon na idto si Joanna asin an saiyang aking lalaki nag - iistar sa Inglaterra. Sa Inglatierra, paka'ako enot nin onra, siya nahahaloy-tapos napahuros sa orden ni Hadeng Edward III asin pighira an iba pang parte kan saiyang buhay bilang naka dakulang preso sa Tickhill Castle asin saen pa man. Si Hadeng Edward III ipinagkatiwala siya sa pangataman ni Sirya William Frank sagkod 1346, si Thomas Haukeston (134-457), John Deffs (d. 1370) asin ultimo sa saiyang balo na si Isabella asin Godfrei Folkjambie. Isinaysay ni Arthur de la Borlagdanie an saiyang pagkabilanggo sa helang nin isip, alagad dai nadidiskobre kan mas bago pa sanang pagsiyasat an ebidensiang sia may kaiba. Harayo [4] posibilidad na "Parabalos" (Warnier?) de Giston, tinabangan kan saiyang yeman, isinapeligro daw kutanang gayo an pagkompromiso nia paagi sa pagkua saiya paluwas sa kastilyo kan 1347 asin pagprobar na dumulag kaiba niya kun sia may helang sa isip.[5] Si Edward III posibleng nabilanggo sia tanganing dugangan an saiyang sadiring kapangyarihan sa Brittany.

Legasiya[baguhon | baguhon an source]

Nahiling ni Joanna kan Flanders an armada nin Ingles na nagabot para palayaon an Hennebont, 1342 Illus. poon sa François Guizot's, History of France, 1869

Si Joanna namidbid kan huri bilang sarong prototype kan agom na babae sa Brittany, asin posibleng marhay na impluwensia ki Joan nin Arc.[6] Sinabi ni [7] Jean Froissart na "igwa siya kan kusog nin buot nin sarong lalaki asin puso nin leon." [2] siya Si David Hume na "pinaka-pambihirang babayi kan panahon nya. Si mga feministang Victorian sinapawan man siya bilang sarong papel-model. [8]Harriet Taylor Mill nasambit siya bilang saro sa "heroic chatelaines" of the Middle Ages in her essay "The Enfranchisement of Women". Si Amelia Blomer masasabing saro man sa "heroic women" kan panahon.[9] Sinabi ni Pierce Butler na "midbid [siya] sa samo, paagi kan entusiastikong rekord nin Froissart, bilang amazon, alagad dai lamang midbid bilang sarong babae". Sia nagkonklusyon,

Sa mga kualidad na iyan na hinahangaan nin pag - ataman sa saiya daing dudang sarong ekstraordinaryong babae: mapuso asin personal na pusoan, may payo na magplano nin dai nahahaleng mga kapangganahan asin puso tanganing pangenotan sia paagi sa mahibog na peligro; madaling maimpluwensiahan saka matinao, talingkas na namamahala asin paghanga kan mga gibong idto nin arduros na daangahas na marhay na makikabtang sa saiyang sadiri ...  Dai mabasa nin saro an saiyang estorya na mayo man lamang nin entusiasmo, pero gusto niang orog pang mamidbid kan babae bago sia magtao nin daing pag - omaw sa mga distrito "na bawion sa lalaki sa pakikilaban" asin "igwa kan puso nin leon".[2]

Kan huri si Joanna sinelebrar huli sa saiyang naglalaad na mga kapangganahan sa Breton folklore, partikularmente sa sarong baalad na tinipon sa Barzaz Breiz, na nagsasaysay kan pag - atake nia sa kampo sa Hennebont. Sa librong Jeanne Coroller-Danio's Breton nationalist libro Histore de Notre Bretagne (1922), si Joanna sinasabing sarong heroine nin Bron laban sa pananakop kan mga Pranses.

Hilingon pa[baguhon | baguhon an source]

Mga pinaghalian[baguhon | baguhon an source]

  • Morvan, Frederic (2009). La Chevalerie bretonne et la formation de l'armee ducale (in French). Presses Universitaires de Rennes. 
  • Jones, Michael (1988). The Creation of Brittany. The Hambledon Press. 

Morvan, Frederic (2009). La Chevalerie bretonne et la formation de l'armee ducale (in French). Presses Universitaires de Rennes. 

 • Jones, Michael (1988). The Creation of Brittany. The Hambledon Press. 

Toltolan[baguhon | baguhon an source]

 1. Morvan 2009, n2.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Butler, Pierce, Women of Medieval France, Chapter IX, Barrie, London 1907.
 3. Mortimer, Ian (2008). The Perfect King The Life of Edward III, Father of the English Nation. Vintage. pp. 204–205. 
 4. Sarpy, Julie (2019). Joanna of Flanders : Heroine and Exile. Stroud: Amberley Books. OCLC 1104594605. 
 5. Famiglietti, R.C. Audouin Chauveron. 2 (2015), p. 86-87. 
 6. Stephen Wesley Richey, Joan of Arc: The Warrior Saint, Greenwood, 2003, p.116.
 7. Stephen Wesley Richey, Joan of Arc: The Warrior Saint, Greenwood, 2003, p.116.
 8. John Stuart Mill, Alice S. Rossi, Harriet Taylor Mill, Essays on Sex Equality, University of Chicago Press, 1970, p.102.
 9. Anne C. Coon (ed) Hear Me Patiently:The Reform Speeches of Amelia Jenks Bloomer, Greenwood Press, Westport, CT, 1994, p.158/