Kalangkagan nin Uran asin Init

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya

An rawitdawit na sinurat sa lengguwaheng Bikol asin nagin ambag sa antolohiya na may titulong Mga Yawit-yawit sa Tig-init sa An Tambobong nin Literaturang Bikolnon, Tomo 1 Blg. 2 Abril-Hulyo 2010, p. 38-39:

Init na mangirhat, magiritikgitik an kimlat
Sa dagang nagbubuswak, anggot nagwawarak!
Saen na daw idtong mayumhok na hapros
Sa hinuyop kan paros minasayaw an buhok?
Haen daw idtong sulnupan, batad na sirangan,
Nalingaw gayod sa pagsulnop an saldang diyan?
Noarin baya minasalida nin kunop na kublit
An makalyong likod kan hunyagong anit?
Haditon nang gayo an tanoman nin kalangkagan,
An init man nanggad mangirhat, lingaw an langit
Turog gayod na nagtitipon an mga panginuron
Kan uran sa busay na saiyang pagpapabuluson.
Nanggad baya mansaya an mga bitoon sa langit
Haditon sa pagkabangging maaringasa, mainit,
Ta kun ano an pansun-ip sa pagsinghap uya,
Pamaypay nin paros sa pagbuswang mahanap pa.
O hilnga na baya an lawig kan mga paroyang oma:
Kun aldaw maputiong lantad, pahaon nang nabantad!
Habo na gayod maghulog an uran sa langit,
Ta an daga baya hilnga, depisil nang makunit.
An dating berdeng bado, mayo nang yamit,
Maaringasa an hinuyop-huyop nin paros,
Mayong sustansiya an kunop nin hadok,
Gadan an lapnit, mayong dahom an kugos.
O hilnga baya an mga kahoy sa kabukidan,
luyos an langkag na dahon, halat an uran;
Nagtitingag sa langit, husto an pangadyeon:
O Diyos baya paturoa an uran o kaya ambon,
Mga alaga kong gamgam mayo nang kakanon,
Maluya na an pakpak sa paglupad maghapon!