Jump to content

Karapatan pantawo sa tubig asin sanitasyon

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya

An karapatan pantawo sa tubig asin sanitasyon sarong prinsipyo na nagmimidbid na mahalagang marhay sa buhay nin lambang tawo an malinig na pag-inom nin tubig asin sanitasyon. Naresibe ini bilang diretso nin tawo kan United Nations General Assembly kan 28 Hulyo 2010.

AN MGA tawo minidbid sa internasyonal na ley paagi sa mga tratado sa diretso nin tawo, deklarasyon asin iba pang pamantayan. An ibang komentarista kinua an diretso nin tawo sa tubig na lihis pa sa resolusyon kan Asamblea Heneral sa Artikulo 11.1 kan Internasyonal na Tipan sa Ekonsial, Sosyal asin Cultural Rights (ICESCR), na ginigibo iyan na obligatoryo sa irarom kan internasyonal na ley. An iba pang mga tratado na malinaw na rinerekonoser an HRWS iyo an 1979 Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Tumang sa mga Babae (CEDAW) asin an 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC). An mga enot na resolusyon manungod sa HRWS pinag-agi kan UN General Assembly asin kan UN Human Rights Council kan 2010. Inadmitir ninda na igwang deretso an tawo na magsantisyon na konektado sa diretso nin tawo sa tubig, huling an kakulangan nin pagsantipikasyon minaina sa kalidad nin tubig pababa, kaya an mga suminunod na pag-urulay padagos na minadoon kan duwang deretsos. Kan Hulyo 2010, United Nations (UN) Inadmitir ni Heneral Assembly Resolusyon 64/292 an deretso nin tawo na mag - ako nin ligtas, may kakayahan, asin malinig na lalaogon na tubig asin paglilingkod sa sanitasyon. Durante kan Heneral na Asambleang iyan, inako kaiyan na para sa pakasabot sa kaogmahan sa buhay asin sa gabos na diretso nin tawo, an ligtas asin malinig na pag - inom nin tubig saka sa sanitasyon rinerekonoser bilang diretso nin tawo. An pag - ako na makaabot sa ligtas asin malinig na pag - inom nin tubig asin sansiyon bilang sarong talingkas na diretso nin tawo sa General Assembly Resolon (64/92) nagtatao nin sarong pankinaban na gobyerno. An kautuban kan mabunga asin marahay an salud na buhay mararaot paagi sa pagmidbid sa mahiwas na kahulugan kan pagkua nin masasarigan asin malinig na tubig saka paglilingkod sa sanitasyon.

Itinampok nin sarong rinebisar na resolusyon kan NU kan 2015 na an duwang deretso magkasuhay alagad pantay.

An pinakamalinaw na pakahulogan kan diretso nin tawo sa tubig ilinuwas kan Komite nin Naciones Unidas sa Ekonomiya, Sosyal asin Kultural na mga Diretso sa Heneral na inaapod na Heneral kan 2002. Iyan bakong malinaw na interpretasyon na an pakakua nin tubig sarong kondisyon para sa kaogmahan kan diretso sa igong pamantayan nin pamumuhay, dai ikapaliwanag na konektado sa diretso pasiring sa pinakahalangkaw na pamantayan nin salud, asin kun siring an diretso nin tawo. Iyan nagsabi: "An diretso nin tawo sa tubig dinadara an gabos sa supisyente, ligtas, inaako, pisikal na lalaogan asin kayan tubig para sa personal asin panharong na mga gamit."

AN MGA gobyerno nin HRWO nag - oobligar sa mga gobyerno na seguradohon na an mga tawo puedeng magkaigwa nin kualidad, makukua, puede, madaling makua, asin may kaya na tubig asin sanit. An pag - ataman sa mga rogaring asin serbisyo. Sa pankagabsan, an pamamahala nin tutong para sa suplay nin tubig nagigin dahelan na iyan dai malampas sa 3-5% kan entrada nin mga pamilya.

An ICESCR nangangaipo nin pasenyas na mga nasyon tanganing luway - luway na makamit asin igalang an gabos na diretso nin tawo, kaiba an mga diretso sa tubig asin sanisi.

Susugan[baguhon | baguhon an source]