Our Lady of Fátima

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Our Lady of Fátima
Our Lady of the Holy Rosary of Fátima
The canonically crowned image enshrined within the Chapel of the Apparitions
LokasyonFátima, Portugal
Petsa13 May to 13 October 1917
Saksi
KlaseMarian apparition
Nag-aprubar
SantuarioSanctuary of Our Lady of Fátima, Cova da Iria, Fátima, Portugal
Patron
Aldaw nin Kafiestahan13 May

An Our Lady of Fátima (Portuguese: Nossa Senhora de Fátima, ; midbid man sa Our Lady of the Holy Rosary of Fátima)sarong Katolikong titulo ni Maria, ina ni Jesus, basado sa mga aparisyon kan Mariano na ibinareta kan 1917 nin tolong pastor na aki sa Cova da Iria sa Fátima, Portugal..Pantolong aki iyo sinda Lúcia dos Santos asin an saiyang mga pinsan na sina Francisco asin Jacinta Marto. José Alves Correia da Silva, Obispo kan Leiria, nagpahayag nin mga pangyayari na angay sa paniniwala kan 13 Oktubre 1930.

Papa Pio XII nagtao nin pontifical na dekreto nin koronikal na koronasyon buda an torong papa na si Celeberma Celeberrima solemnia pasiring sa huben na imahen kan 25 Abril 1946. designadong leal kan papa, si Kardinal Benedetto Alloisi Masella, ginibo an koronasyon kan 13 Mayo 1946, na ngonyan permanente nang nakahutad sa Kapilya kan Apisyon nin Fátima. parehong Romanong Pontiff nagtaas man kan Santuario ni Fátima sa status nin sarong menor na basilika kan suratg apostoliko na si Luce superna kan 11 Nobyembre 1954.

ipinublikar na mga memoirs ni Sister Lúcia kan dekada 1930 naghahayag nin duwang hilom na sinabi nia hale ki Birhen Maria, mantang an ikatolong sekreto ihahayag kan Iglesia Katolika kan 1960. kontrobersyal na mga pangyayari sa Fátima, kaiba an Milagro kan Saldang, nagkaigwa nin kabantogan huli ta may kabtang sa elemento kan mga sekreto, propesiya asin eskatikal na mga kapahayagan soboot konektado sa Ikaduwang Gerang Pankinaban asin posibleng mas dakol pang pangkinaban na gera sa ngapit, partikularmente an paghagad ni Birhen para sa Konscretasyon nin Rusya pasiring sa Pusong Imaculada ki Maria.

Hinalean[baguhon | baguhon an source]

Mga aparisyon ni Marian[baguhon | baguhon an source]

kan tigsoli nin 1916, tolong pastor na aki - Lúcia an dos Santos, Francisco asin Jacinta Marto - nagreport nin tolong aparisyon nin Sarong Anghel sa Valinos. kan 13 Mayo 1917, sa Cova da Iria, anom na aparisyon kan Biniyayaan si Birhen Maria an irineport. mga aki pinagladawan siya komo "sarong Lady mas matagumpay kisa sa Saldang". binareta kan mga aki an sarong hula na an pamibi masagkod sa katapusan kan Dakulang Guerra, asin kan taon na idto ipinapaisi kan Lady kun siisay sia asin magibo nin milagro "tanganing an gabos magtubod."[3] An mga peryodiko nagbareta kan mga propesiya, asin dakol na pilgrim an nagpoon na magsongko sa lugar. mga tala kan aki kontrobersial na marhay, na nagpupukaw nin grabeng pagkritika kapwa sa lokal na sekular asin relihiyosong mga autoridad. sarong administrador sa probinsia dinara an mga aki na nakabilanggo, na naniniwala sa mga hula kontra sa opisyal na sekular na First Portuguese Republic na inestablisar kan 1910.

Kan 13 Mayo 1917, an mga pastor na aki nagbareta na nakaheling sa sarong babae "mas tanos kisa saldang, na nagpapaluwas nin sinag nin liwanag asin mas makosog pa kisa kristal na golbabug na pano kan pinakamakilyab na tubig asin tinusok paagi sa naglalaad na kiray kan aldaw."[4] An babaeng iyan nakasulot nin puting gubing na may tarom nin bulawan asin igwa sia nin rosaryo. gbuot niya sa sainda na idusay an saindang sadiri sa Banal na Trinidad asin ipamibi "an mga misyonero aroaldaw, tanganing makipagkatuninungan sa kinaban saka matapos an giyera".[4] an mga aki dai pa noarin man nagsabi sa siisay man manongod sa pakaheling kan anghel, sinabihan ni Jacinta an saiyang pamilya na maheling an maliwanagon na babaeng tataong magbasa. kaini sinabi ni Lúcia na maninigo nindang papagdanayon na pribado an eksperyensiang ini. dai [3] na ina ni Jacinta nagsabi sa kataraed manongod kaiyan bilang suba, asin kan sarong aldaw aram kan bilog na baryo an bisyon kan mga aki.

An sabi kan mga aki na an babae magbalik sa Cova da Iria kan 13 Hunyo 1917. ina ni Lúcia naghagad nin hatol sa padi kan parokya, si Tatay Ferreira, na nagsuherir na togotan nia sindang humale. nia ki Lúcia na darahon sia pakatapos kaiyan tanganing hapoton ini kan babae. ikaduwang paglataw nangyari kan 13 Hunyo, an bangkete ni Santo Anthony, patron kan lokal na simbahan nin parokya. [5], sinabi ni Lúcia na sa okasyon na ini, ihinayag kan babayi na madali nang darahon si Francisco asin Jacinta sa Langit. Pero mas haloy siyang mabubuhay tanganing maipalakop an saiyang mensahe saka debosyon kiImmaculate Heart of Mary.

An Parish Church of Fátima kun saen an tolong aki na nakaheling kan aparisyon binautismohan.

suminunod na mga bulan, rinibong tawo an nagtiripon sa Fátima asin haraning Aljurl, na pinahiro kan bareta nin mga bisyon saka milagro. 13 Agosto 1917, an administrador probinsyal na si Artur Santos[6] (mayong relasyon ki Lúcia dos Santos) nag'estar, ta pagtubod niya na an mga pangyayaring ini abala nanggad sa pulitika sa konserbatibong nasyon. niya sa preso an mga aki, na napreso sinda bago makaabot sa Cova da Iria. imbestigaran asin hinuma ni Santos an mga aki na pahiwason an laog kan mga hilom. ina ni Lúcia naglaom na an mga opisyal makakakumbinsir sa mga aki na tapuson an bagay asin admitiron na nagputik sinda.[7] [8] Lúcia ki Santos an gabos na kulang sa mga sekreto, asin nag - alok sia na maghagad nin permiso sa babae tanganing sabihon sa opisyal an mga hilom.

Kan bulan na iyan, imbes na an parateng aparisyon sa Cova da Iria kan 13 Agosto, ibinareta kan mga aki na naheling ninda si Birhen Maria kan 19 nin Agosto, sarong Domingo, sa kaharaning Valinhos. niya giraray sa sainda na ipamibi an rosaryohan aroaldaw, magtaram manungod sa milagrong maabot pag Oktubre, asin naghagad nin dakul na bagay para sa mga parakasala saka mag-atang nin dakula, huling mayo nin siisay man an namimibi o nag - aatang para sa sainda."[3]

An tolong aki naghingako na naheling an Binendisyonan nin biyong Birhen Maria sa total na anom na kabtang kan pag - oltanan nin 13 Mayo asin 13 Oktubre 1917. Lúcia nagreport man nin ikapitong pag-aartista ni Mariano sa Cova da Iria. 2017 nagawadan ini kan ika-100 na anibersaryo kan mga apát asin pigselebrar sya sa pagbisita ni Papa Francis sa Santuario ni Fátima

Mga Mensahe[baguhon | baguhon an source]

sa mga tataramon na sinabi kan Our Lady sa tolong aki:[9]

Mayo 13, 1917[baguhon | baguhon an source]

Dae kamo matakot. mau akong gigibohon na maraot. taga Langit. Nag digdi ako tanganing hagadon ko sa saimo na yaon digdi an ika-anom na bulan para duman man sana, dangan sasabihon taka kun siisay ako asin ano an gusto ko. pagkatapos kaiyan, mabalik ako digdi sa ikapitong beses. , kamo [siúcia] maduman sa langit. [si Jacob] maduman man sa langit. [an mga taga - Franicisco maduman sa langit], alagad kaipuhan nguna na sia magsabi nin dakol na rosaryo. daw nindong itao sa Dios an saindong sadiri tanganing akoon an gabos na kasakitan na tibaad isugo Nia saindo bilang pag - andam para sa dai mabilang na kasalan na paagi kaiyan Sia nakolgan asin pagngayongayoan huli sa pagkakombertir nin mga parakasala? siring dakol kamong titioson, alagad an biyaya nin Dios iyo an magigin karangahan nindo.

Hunyo 13, 1917[baguhon | baguhon an source]

kong umabot kamo sa ikatreseng aldaw kan sunod na bulan asin mamibi aroaldaw nin nagpapahoroharyo patin gusto ko kamong makanood magbasa. makombertir sia [an naghehelang na babae], maoomayan sia sa laog nin sarong taon. , dadarahon ko sa dai na mahahaloy si Francisco asin Jacinta [sa langit], alagad dapat kamong magdanay digdi sa daga nin haloy - haloy. ni Jesus na gamiton kamo tanganing orog akong mamidbid asin kamotan. niang establisaron sa kinaban an debosyon sa Puso kong Imaculada. , [dai kamo nagsosolo] kan sakong aki, asin padudusahan daw kaiyan an saindo? kamo panluyahan nin boot. Sakong Puso Imakurado nungka kang babayaan, alagad magigin pailihan mo asin an dalan na magiya sa saimo pasiring sa Dios.

Agusto 19, 1917[baguhon | baguhon an source]

Mamibi, mamibi nin dakol asin magsakripisyo nin kadakol, huli ta an dakol na kalag minaduman sa Impierno huling mayo sinda nin siisay man na maatang asin mamimibi para dian. San Jose man maiba sa Banal na Aki tanganing magtao nin katoninongan sa kinaban. satong Kagurangnan madatong man tanganing bendisyonan an banwaan. abot man an samong Lady of the Rosary.

Setyembre 13, 1917[baguhon | baguhon an source]

Mamibi kamo! Padagos na mamibi sa Rosarya aroaldaw tanganing matapos an guerra. Oktubre madatong an satong Kagurangnan, asin bebendisyonan kan Satong Lady of Sorrows saka Bukid nin Carmelo patin ni San Jose an Aking si Jesus sa kinaban. an Dios sa saindong mga atang, alagad habo Nia na kamo magtorog kaiba kan pisi; isulot sana iyan durante kan aldaw. Mapadapit sa milagrosong mga pagpaomay] an nagkapira paoomayan ko, an iba dai. Oktubre magibo ako nin milagro tanganing an gabos magtubod.

Oktobre 13, 1917[baguhon | baguhon an source]

Ako an Lady of the Rosary, nagdatong ako tanganing patanidan an mga maimbod na mabawi an saindang buhay asin maghagad nin kapatawadan sa saindang mga kasalan. na ninda dapat pang mapaanggot an satong Kagurangnan, huli ta grabeng danyos an nagibo Nia sa mga kasalan nin tawo. ng sinasabi kan mga tawo an Rosary. Padagos nindang sabihon iyan aroaldaw. ko nin kapilya na itinogdok digdi sa sakong onra. guerra matatapos sa dai na mahahaloy.


Toltolan[baguhon | baguhon an source]

  1. "Approval by the Bishop (1930)". The Fatima Center. 9 February 2017. Retrieved 2019-10-10. [W]e hereby: 1. Declare worthy of belief, the visions of the shepherd children in the Cova da Iria, parish of Fatima, in this diocese, from the 13th May to 13th October, 1917. 2. Permit officially the cult of Our Lady of Fatima. 
  2. "Lúcia dos Santos". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2019-10-10. After years of investigation, the veneration of Our Lady of Fátima was authorized by the bishop of Leiria, Portugal, on October 13, 1930. 
  3. 3.0 3.1 3.2 De Marchi (1952a).
  4. 4.0 4.1 Empty citation (help) 
  5. Bennett, Jeffrey S. (2012). When the Sun Danced: Myth, Miracles, and Modernity in Early Twentieth-Century Portugal. University of Virginia Press. ISBN 978-0813932507. 
  6. Jaki, Stanley.
  7. Bennett, Jeffrey S. (2012). When the Sun Danced: Myth, Miracles, and Modernity in Early Twentieth-Century Portugal. University of Virginia Press. ISBN 978-0813932507. 
  8. De Marchi (1952b).
  9. Empty citation (help)