Jump to content

Pacifier

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Umboy na igwang pacifier

An Pacifier (na inapod man sa Bikol na 'ayutongan') sarong goma, plastik, o silipot na panribay sa pagkatao nin omboy o torder sa pagsu'lot kun may mga pagkakan na pampakalma kan kasakitan kaini paagi nin pagpanigo sa pangangaipong matos kung dai man kaipuhan magkakan. mga parasambay sa parat may tolong kabtang: sarong pinalawig na tsa, kapotan nin pagkapot, asin kalasag nin ngoso na nakaoolang sa aki na halonon o tumbason iyan.

mga Pacifier dakul nin iba-ibang impormal na pangaran: binky o wookie (Amerikanong Ingles), dummy (Australian Englishasin British English ), pidaso, paci, bo-bo, nookie, singsing, aparato sa asukar tit, paralaba, soother (Canadian English and Hiberno-English), "tsupon" (Filipino Tagalog, asin dokie (Hiderno-English).  an pagtaram, an paralaba saro pang gamit na ginagamit sa ibang katuyohan.

Kasaysayan[baguhon | baguhon an source]

an mga Pasipera sa enot na beses sa literatura medikal kan 1473, mala ta sinasabing doktor na Aleman na siBartholomäus Metlinger sa saiyang librong Kinderbüchlein, sa huri man sanang edisyon pinaguhit an Regiment der jungen Kinder ("Caring For Young Children").

Inglaterra kan ika - 17 siglo, an koral sarong kawatan na gibo sa koral, marfil o tolang, na parateng minakolo bilang pagkapot nin kino.   uherir nin sarong curator kan museo na an mga bagay na ini ginamit bilang "iyo man sanang mahika" asin ta an tulang nin hayop pwedeng magsimbolo sa kusog kan hayop tanganing tabangan an aki na makayanan an kulog.

mga Pasipera sarong pagmukna nin matagas na pagguhit nin ngipon, alagad ini pwede man pangribay sa mas malomoy na asukar tits, tubo-teat, o asukar-rags na gamit kan ika-19 siglo Amerika. parasurat kan 1873 an may sinasabing "sugar-teat" na gibo sa "sarong sadit na pidaso nin lumang linna" na igwang "sabaw medyo mabaybay na asukar sa sentro kaini", "pinahimo ... abot sa dikit na bola" na may gisong higot nakatakod igdi. mga babaeng may kakanon na binubugkos sa laog itinao man sa mga omboy sa dakol na parte kan Amihanan na Europa asin iba pang lugar. nagkapirang lugar an sarong lukban nin karne o taba binubugkos sa tela, asin kun beses tinatamaan iyan kan brandi. mga lugar na Aleman pwedeng gamiton an Lutschbeutel,, tela na kinakaagan palibot kan pinahamis na tinapay o poppy-seeds.

sarong Madonna asin aki na pinintura ni Düsseldorf kan 1506 nagpapahiling nin saro kainin takod-choth "pacifiers" sa kamot kan omboy.

mga Pasipera na'estar sa saindang modernong porma kan palibot nin 1900 kun kasuarin an enot na tsat, kalasag asin desenyong pang-arte pinagantad sa US bilang sarong "baby soser" ni Manhattan parmasistang Kristiyano W. Meinecke. Rubber nagamit sa mga makahirang mga usipon na pigbenta bilang "mga linga-guhit na guhit" para sa mga omboy na Briton kan katahawan nin ika-19 siglo, asin ginagamit man sa pagkakakan-buya tsat. 1902, si Sears, Roebuck & Co. nag'anunsyo nin sarong "bagong estilong goma na rawitdawit, may saro matagas asin sarong malomhok na nipa". 1909, may nag-apod saiyang sadiri na "Auntie Pacifer" nagsurat sa New York Times tanganing patanidan an mga "menacy to health" (siya nangahulogan nin dental salud) kan "pagdadanay, asin, kabilang sa mas pobreng klase, an unibersal na pagsususo nin sarong gomang niple pigpapabakal bilang 'kapicifier'". Inglatera man, hinihiling an mga duma bilang sarong bagay na gagamiton kan mas pobreng mga klase, asin kaayon sa tios na kalinigan. 1914 an sarong doktor sa Londres nagreklamo manongod sa "maduro na tsat": "Kun ini mahulog sa salog pino'nan ining ramasan orawang sa buyaw o apron kan ina, linusob kan ina asin sinasalida sa nguso kan omboy."

mga amay na paksiykier piggibo gamit an piling itom, maroon o puting goma, dawa totoo an maputing rogta kan panahon igwa nin sarong kantidad na giyaw. Binky (may y) enot na ginamit kan mga 1935 bilang sarong ipinangaran na tatak para sa mga pakrifier asin iba pang produktong omboy na piggibo kan Binibining Baby Products Company of New York. tatak na pagtratrabaho pagsasadiri kan Playtex sa U.S. (asin iba pang nasyon).

Mga Ladawan[baguhon | baguhon an source]

negatibong mga epekto an paggamit nin paradukot sa pagpatubo kun sinda nalulubog tanganing magkaigwa nin marahay na salud. usuherir kan AAP na likayan an mga paklay para sa enot na bulan. pag'agyat nin paklay pwede magresulta sa omboy na dai toltol an pagsururoks kan daghan asin nagigin kawsa "nin karibarawan". mga omboy ibuyos an saindang paso sa pampiyano imbes na atamanon o rangahon pag'ataman nin husto sa daghan na marayrahay sa suplay kan ina. ebidensia sa mga omboy na mayo pa nin edad o omboy na bakong marahay kulang alagad nagpapaheling na iyan puedeng magkaigwa nin mga pakinabang. igwa iyan nin klinikal na mga pakinabang para sa naenot na mga omboy, arog baga kan pagtabang sainda na umoswag hale sa tubo pasiring sa pagkakan nin bote.

mga nag - iimbento nin paklay na naggagamit nin pampaimpik tibaad mas dakol an impekssion sa talinga (otitis media). aram an pagigin epektibo sa paglikay na gamiton nin sarong paradukot tanganing malikayan an mga impeksion sa talinga.

daa komun na an paggamit nin pakwela magresulta sa mga problemang deno, garo dai ini minaresulta sa halawig na pagkaraot kun ginagamit nin kulang sa laog nin tolong taon. , halawig na gamit maan pakô o iba pang bakong suya-sumo sa pag'uugale (arog kan moro o blanket sungka) nakua na magresulta sa malocclusion kan mga ngipon, idtong mga usipon pampatipas o dai pagtiripon nin tama kun sinda minasaro. usong problema asin an pagnigar (orotontiko) na pagbulong sa pagtanos kaini pwede maghaloy asin magin mahal. nin sarong Cochrane Review of the ebidensiya na an otodontic braces o psycholohikal na pag - interbenir (arog baga kan positibo o negatibong pagpakosog) epektibo sa pagtabang sa mga aki na pumondo sa pagigin nagpapasuso kun kinakaipuhan. otodontikong pagkuryente na naggamit nin patal crib design garo baga mas epektibo kisa sa disenyong pangarke.

na mayo nin makosog na ebidensia na an paggamit sa sarong parapamas nag - aatraso sa pagtaram paagi sa paglikay sa mga omboy sa paggibo kan saindang abilidad sa pagpahayag.

Benepisyo[baguhon | baguhon an source]

nin mga parasiyasat na an paggamit nin sarong pacifier konektado sa awad - dagos na pagreprodusir sa peligro nin biglang pagkagadan kan omboy. baranga-banga sinda kun baga an kasararoan na ini hustong rason sa pagpaorog kan gamit pawakilan. nagkapira nangangatanosan na an mga parapatuod maninigong irekomendar sa kosog nin sarong asosasyon, kun paanong irinerekomendar an pagtorog liwat paagi sa kakosogan kan pakikiasosyar. iba nangangatanosan na an asosasyon bakong igo o na bakong malinaw an mekanikal.

mga propesor nanompongan man na inainaan an paghibi nin mga omboy durante kan makolog na mga prosedimiento arog baga nin pagrena.

mga magurang na mas suno an paggamit nin pakulot sa aki ngane mauso kan saindang muro' o moro.

mga parasiyasat sa Brazil nagpaheling na ni an "ogotontiko" o estandarteng paktor nag - iuulas sa bakong tunay na mga problema kun padagos pang nagkakasutsot an kaakian sa edad nin tolong taon.

ng nababareta an makuri sa takot na ginagamit nin mga paragamit sa maribok na paagi nakatatabang na inaan an iriwal asin kun siring malikayan an danyos. bibisto man na makatabang sa mga omboy asin paratudok sa pagturog saka manta na sige an pagkarinakian asin guroanan kan mga karabas.

Mga palakaw sa medisina[baguhon | baguhon an source]

American Academy of Peditric Dentistry's "Pliciacy on Tumb, Finger and Pacifier Habits" nagsasabi: "An kadaklan na aki minapondo sa pagsusup nin mga turmar, palay o iba pang bagay sa tahaw ninda nin 2 asin 4 anyos. Alagad, an ibang aki padagos kaining ugali sa lawig nin panahon.Sa mga aking ini, an itaas na ngipon pwedeng minahimogdon pasiring igdi o dai umabot sa tama. Fretenente o makuring ugale sa halawig na peryodo nin panahon puwedeng makaapekto sa paagi kan mga usipon an kaakian siring man sa salang ngipon, arog kan pagbabayko kan bitis asin tighakan mga tulang."

sarong pag-adal nin biglang omboy na sidrome (SIDS) nagsasabi na "Garo baga angay sanang pumondo sa paggamit kan mga paksidor." Pigrerekomendar kan mga autor an paggamit nin mga paripiers sa panahong idto asin kama banggi sa bilog na enot na taon nin buhay. sa mga ina na sinasalosan, an mga autor nagsusuherir nin paghalat sagkod na marahay an pagkasumong, na tipikong ginigibo iyan sa laog nin nagkapirang semana, bago iintrodusir an pacifier.

British Oral Health Foundation nagrerekomendar: "Kun kaya, likayan an paggamit nin sarong duma, soe o pacifier asin pagdisganar sa tumbang pangsutos.An mga ini pareho pwedeng gikanan nin problema kun paano nagdadakula asin nagtatalubo an ngipon. Asin tibaad mangaipo man sya nin pagbulong na may brace kung minagurang an aki."

Pagiging lakop nin kadayupotan sa mga pacifier asin sa saindang sikolohikong pagpunsionar[baguhon | baguhon an source]

huring parte kan 1960 an mga parasiyasat hinale an ideya na an mga pacifier siklohikal bakong marahay sa salud asin mas magalang. Richard H. Passman asin Jane S. Halonen sa Unibersidad kan Wisconsin-Milwaukee sinususog an pagmukna na kurso nin pagkaprudian sa mga paktor asin nagtaong ordinansa. ninda na an 6% kan saindang sampolong omboy na tolong bulan sa Estados Unidos nagpaheling nin kisuerra pagkadayupot, sono sa saindang ina. is na bulan nin edad, an incidenceng ini 40%, asin sa siyam na bulan 43%. kaiyan, an bilang nin pagkadayupot sa mga pacifier biglang nagholog sagkod na, sa edad na 24 bulan asin kan huri, bihira nanggad iyan.

mga parasiyasat na ini nagtao man nin eksperimental na suporta sa kun ano-ano kaidto ta an mga pag'obserbar sana nanggad kan mga paktor tunay na nagkipagpakarimar sa mga omboy. sarong dai kadimiradong drama, an saro-sarong taon na karabas kaiba kan saindang pacifier ebidensiya mas nakakarawat asin nagpahiling nin kulang sa kasakitan kisa mga omboy na mayo sinda. mga imbestigador nagkonklusyon na an mga parahanap nin libro maninigong ibilang na magkaugos, kapareho kan iba pang bagay sa seguridad arog nin tamong.

gatanosan si Passman asin Halonen na an lakop na paglataw nin mga relasyon sa mga parapadisyente saka an kahalagahan kaiyan bilang seguridad maninigong makaasegurar sa mga magurang na sinda normal na kabtang kan pagtalubo para sa mayoriya nin mga omboy asin todlero.

Toltolan[baguhon | baguhon an source]