Pagbubunyag sa paagi nin paglubog

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Sa Kristiyanidad, an pagbubunyag (gikan sa Griyego baptizo: “paglulubog”, “paggigibo nin paglilinig”, i.e. “paghuhugas”) iyo an ritwal na gibo, na ginagamit an tubig, na saen an sarong tawo pinag-aako sa pagkamiyembro kan Kristiyanong Simbahan asin, sa pananaw kan iba bilang miyembro kan partikular na Simbahan na kun saen an pagbubunyag pinag-administrar.

An pirmihan na porma kan pagbubunyag sa pag-iriba kan mga pinaka-amay na mga Kristiyano iyo na an kandidato (o an bunyagan) ipaglulubog na bilog o parte sana. Habang si Juan Bautista naggamit ni hararom na salog para sa saiyang pagbubunyag minasuhestiyon nin paglulubog, mga litrato asin arkeolohikal na ebidensiya kan Kristiyanong pagbubunyag magpoon kan ika-3 siglo padagos nagtatao nin indikasyon na an normal na porma iyo na an kandidato magtitindog sa may tubig habang may tubig na ipinagbubuhos sa kaitaasang parte kan hawak. An ibang komon na mga porma kan pagbubunyag ngonyan na ginagamit minabale kan pagbubuhos nin tubig nin tolong beses sa pamayuhan.

An pagbubunyag nahihiling sa ibang pansin na kinakaipuhanan para sa kaligtasan, hanggan si Huldrych Zwingli kan ika-16 na siglo pinagsikwal na kaipuhan ini. An pagkamartir iyo an apod kan sa amay na historiya nin simbahan bilang pagbubunyag sa paagi nin dugo, minahurot sa mga martir na dae pa pinagbunyagan sa paagi nin tubig na maliligtas. Bandang huring, an Katolikong Simbahan inapod nin na sarong pagbubunyag nin kamawotan, na sa siring kaini sinda na nag-aanadam para sa pagbubunyag na nagkagaradan bago pa man aktuwal na maresibe an sakramento iyo an konsideradong naligtas. An ibang mga Kristiyano, partikular na an mga Quakers asin an Salvation Army, dae nahihiling an pagbubunyag bilang kaipuhanan. Sa pag-iriba ninda na naggigibo, an mga diperensiya mapuwedeng maihihiling sa manera asin moda kan pagbunyag asin sa pagkasabot kan signipikansiya kan rito. Haros gabos na mga Kristiyano nabunyagan “sa pangaran nin Ama, asin nin Ake, asin nin Banal na Espiritu” (kasunod kan Bantog na Komisyon), pero an iba nagbubunyag sa pangaran ni Hesus. Haros gabos na mga Kristiyano nagbubunyag nin mga umboy, kadakol man na iba na dae. An iba pinaghuhurot an paglulubog o kaya partial na paglulubog kan person na pagbubunyagan, an iba minakonsidera na anuman na porma nin paghuhugas sa paagi nin tubig tama na.

Sa Ingles na tataramon an “pagbubunyag” an ginagamit bilang panungdan sa anuman na seremonya, pagsusubok, o eksperiyensiya na kun san an saro inisiyado, piglinigan, o tinatawanan nin sarong pangaran.