Paglanat Nin Puso

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

An Paglanat Nin Pusò sarô sa tinokdang rawitdawit ni Clemente Alejandria:

PAGLANAT NIN PUSO

Warâ na sa puso an kaginhawahan,
Warâ na sa isip an katiwasayan
Warâ na sa mata an kaliwanagan
Poon pagkawarâ ninsi namomotan.
Iyong pagsalihid an labing pagbakhô,
Dusa, haronahod, horasa nin puso,
Tinagolnodan mo nin pasiro’sirô
Sa tahaw nin dagat nin makuring mundô.
Ngonian pakatanaw sa lawod nin dagat,
Kinadenahan mong bakô man na batbat,
Kundi pagkamoot. Dai malolongat……
Dahel sa kadena puso ko naglanat.
Dagos mong bayaan na mag’atong-atong
Ibinilang mo na sa ipinalubong.
Sadyang pinara’ mo gayod sa giromdom.
Ay haen ka na daw, ngonian haen ka na!
Haen si saimong mapungay na mata,
Salimbadi lamang an nag-aagagha,
Maski madale lang…. pironga mansana!
Lipongaw nasabong kun naroromdoman
An banhing maogma nin pagkamootan,
Dolot sa saimo kan enot na aldaw.
Nin satuyang pusong daing pagkalingaw.
Aanhon an tipan kun sa pagkamoot,
Sa kadara, sadyang sadyang lanyag an katood.
Si horasa sana nin isip ko boot,
Masarig nang saksi nin pusong maimbod.
Luhang mapapait nanpan’ ilay-igay
Sa duwa kong mata, sa sakit katangbay,
Sugo nin puso kong hidaw sa giraray
Kan pagkamoot mong panong pagkaugay
Boot ko kutâ nang saimo horoton
Na ining kadena saimong hubaron ,
Kundi kun sanga’ na sa simong giromdom,
Maraot; ta ika nasa pagtoninong.
Boot ko kutanang agrangayan taka,
Kundi, inisip kong matitingol ka pa.
Manarig ta ika yaon sa pag-ogma;
Manonongod sakô….. hala!…ika….sana
An hapot ko lamang kan saimong pagbaya'
Tadaw ta bayaan na may tanikala'?
Kundi dai bale naman sa sakuya'.
Ini… kabôtan mo, Ay! Ay sakong mutyâ.