Uran Baya Uran!

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya

Rawitdawit na sinurat sa lengguwaheng Bikol asin nagin ambag sa antolohiya na may titulong Mga Yawit-yawit sa Tig-init sa An Tambobong nin Literaturang Bikolnon, Tomo 1 Blg. 2 Abril-Hulyo 2010, p. 36-37:

Sa ibabaw bukid ako nagduman
Sa paghunang malumlom
Bakong mainit an kabtang;
Alagad baya ako nagngalas
Nagruluwas sa lungib
Dakol na rimuranong halas.
Nagkikiki ako sa pag-antabay
Sa paguyod nindang lakawon
Na mayong tabay;
Nagngingiri-ngiriil sa paglumay
Sa marahong dagang languyan
Nindang mayong pangampay.
Uran baya uran, sabi kan tagak,
An ngiwi niya, mara nang garatak;
Sige baya iyo, sabi kan lignos,
Sa langit nagtatangad, nagtutuktok:
Hilnga kaming mga tios-tios
Nagtatago sa bangraw nin saldang
Nagkakapos na kan hinangos!
Uran baya uran maski tagithi,
Kinurahaw kan mga gamgam, grabe:
Haloy na gayo kaming nangingidkid
Sa takot na an oma mayong nang ani;
Nangingiturugan nang nangungupiil,
Ta sa nagguguruk-gutok na tulak
Mayo na kaming kaapil.
Tig-init baya pahingalo ka na, sabi kan uwak
Mara na an samuyang kagsing asin halakhak;
Uya baya hilnga mayo nang ipagkutak,
Ta maski sa disyerto baya, uya nalingaw na,
Kaipo man an tubig pantibgaw sa pagkapaha.
Tig-init pasensiya na, habo mi na saimo,
Kaming mga tios, parakasala, bayae nang todo!
Ta noudma mabalik, mahalat kaming gayo,
Sa bukid marahon an kabtang, maluhod, mabanban,
Nganing giraray halaton pagtakdo kan uran.