Jump to content

Tataramon na Bontok

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Bontok
Finallig
RehiyonFilipinas, Mountain Province
Subong na mga parataram
41,000 (2007 census)[1]
Austronesian
Mga kodigo nin tataramon
ISO 639-3bncinklusibong kodigo
Indibiduwal na mga kodigo:
lbk – Katahawan na Bontok
ebk – Subangan na Bontok
rbk – Amihanan na Bontok
obk – Habagatan na Bontok
vbk – Habagatan-sulnopan na Bontok
Glotologobont1247
Lugar kun saen pigtataram an tataramon na Bontok susog sa Ethnologue

An tataramon na Bontok (Bontok) /bɒnˈtɒk/[2] sarong katutubong tataramon na tinataram kan mga Bontok sa Mountain Province, sa amihanan na parte kan Filipinas.

Halimbawa kan Teksto[baguhon | baguhon an source]

Ama niamo
Bikol Sentral Bontok[3]
Ama Niamo na yaon Ka sa langit,
sambahon ang ngaran Mo,
mapasamuya an kahadean Mo,
kuyugon an boot Mo digdi sa daga nin siring sa langit.
An samong kakanon sa aro-aldaw itao Mo samuya ngonyan
asin patawaron Mo kami kan samong mga kasalan,
siring kan pagpatawad niamo sa mga nagkasala samuya.
Hare kami pabayae na madaog nin sogot ,
alagad agawon Mo kami sa maraot. Amen.
Ama id chaya machad-ayaw nan ngachanmo.
Omali nan en-ap-apowam.
Maangnen nan nemnemmo isnan lofong ay kag id chaya.
Ichowam nan kanenmi isnan kawakawakas.
Pakawanem nan fasolmi,
tay pinakawanmi akhes nan finmasol ken chakami.
Ad-im ogkhayen chakami isnan maawisanmi ay enfasol,
mod-i ket isas alakam chakami isnan ngaag. Amen.

Mga Toltolan[baguhon | baguhon an source]

 1. Bontok sa Ethnologue (18th ed., 2015)
  Katahawan na Bontok sa Ethnologue (18th ed., 2015)
  Subangan na Bontok sa Ethnologue (18th ed., 2015)
  Amihanan na Bontok sa Ethnologue (18th ed., 2015)
  Habagatan na Bontok sa Ethnologue (18th ed., 2015)
  Habagatan-sulnopan na Bontok sa Ethnologue (18th ed., 2015)
 2. Laurie Bauer, 2007, The Linguistics Student’s Handbook, Edinburgh
 3. Nan Kalin Apo Dios, International Bible Society, 1992