Wikipedia:Usip nin Aktibidad/2013 Philippine Wikimedia Conference-Annual General Meeting

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
←SANTIGWAR: Giraray, dapit ki Dato 2013 Philippine Wikimedia Conference-Annual General Meeting


Ining pahina pinopònan pa sanang gibohon.
Dakol pang impormasyon dapit sa pahinang ini an tibaad makukua sa Urulay.


An taonan na Philippine Wikimedia Conference o WikiCon asin Annual General Meeting kan Wikimedia Philippines (WMPH) ginibo kan Sabado, a-15 nin Hunyo 2013 sa Ika-7ng Eskalon kan WSI Corporate Center, 1005 Abenidang Metropolitana, Syudad nin Makati 1205.

Detalye nin kalakawan

Petsa
Hunyo 15, 2013
Oras
8:30 A.M.–7:00 P.M
Lugar
Ika-7ng Eskalon kan WSI Corporate Center, 1005 Abenidang Metropolitana, Syudad nin Makati 1205
Representante
Irvin Sto. Tomas[1][2][3], Gil Gregorio[4], Ivy Jocy Montaña[5], John Michael Pazcoguin[6]

Usip

Sarô si Irvin Sto. Tomas kan Canaman, Camarines Sur gikan sa Bikol na Komunidad nin Wikimedia na nakabase digdi sa rehiyon Bikol sa mga partisipante duman sa ginibong 2013 Philippine Wikimedia Conference asin Annual General Meeting kan Wikimedia Philippines[7][8]

2013 Philippine Wikimedia Conference

Napartisipar si Sto. Tomas bilang sarong iskolar kan Wikimedia Philippines (WMPH).[9] Sakop kan iskolarsyip an libreng pamasahe, dagosan asin pagkakan, siring man sakop kaini an seguro para sa ano man na katibaadan huli ta ini sarong opisyal na kalakawan.[10][11]

Presentasyon

Bilang sarô sa mga parataram sa komperensya, nagtao siya kan 30-minutong presentasyon na Orthography Issues in the Bikol Wikipedia. An presentasyon na ini dapit sa mga isyung katakod kan ortograpiya sa proyektong Bikol Sentral Wikipedia.[12]

2013 Annual General Meeting

Si Sto. Tomas sarô man sa mga nagdalagan bilang kandidato para sa Board of Trustees kan WMPH sa ginibong 2013 Annual General Meeting.[13] Siya sinuspendir sa organisasyon.[nangangaipo nin toltolan] Huli kaini suspendido man an mga deretso niya na makadalagan bilang kandidato o maitàwan nin pwesto, makaboto, asin magrepresentar nin ibang myembro bilang proksi.[nangangaipo nin toltolan]

Kandidatura

Sa paagi nin e-koreo, si Sto. Tomas nagpahayag nin katuyohan na magdalagan bilang kandidato para sa pagigin myembro kan Board of Trustees (Katiwatiwala) kan Mayo 15, 2013. Inakò an saiyang aplikasyon sa laog kan parehong aldaw ni Relly Bautista, an pamayo kan Komite nin Eleksyon. An pagpaguhit kan mga boot magdalagan sa Pirilian nagpoon Abril 16 sagkod Mayo 16 sosog sa resolusyon na inakò kan Enero 27, 2013.[14][15]

An saiyang pataratara nin kandidatura makukua sa opisyal na websityo kan organisasyon siring man sa saiyang panindog sa Wikimedia Commons.[16]

An mga minasunod iyo an mga opisyal na kandidato:

 1. Tony Ahn
 2. Johnny Alegre
 3. Roel Balingit[17]
 4. Paolo Barazon[18]
 5. Butch Bustria[19]
 6. Jenna Delos Reyes
 7. Josh Lim[20]
 8. Vanj Padilla
 9. Irvin Sto. Tomas
 10. Eugene Alvin Villar[21]

Dai man minidbid an nominasyon ki Joel Encinas kan Paracale, Camarines Norte (nakabase ngunyan sa Syudad nin Marikina) huli sa teknikalidad.[22]

Suspensyon

Poko mas o menos alas 3 nin pagkahapon, oras para sa itinalaan na 30-minutong Breakout Sessions kan programa[23], pinapatabian si Sto. Tomas kan sarong usherette na mag-atendir sa sarong miting sa dai biniklad na dahilan sa Ika-4 na Eskalon kan WSI Corporate Center kun sain ginigibo an komperensya. Kan mga panahon na idto, nagsasàngat siya nin mga ladawan na kua kan nakalihis na mga presentasyon sa programa gamit an dara-darang sinublian na laptop. Pakalihis nin nagkapirang minuto, pasiringon na siya sa sinasabing miting, alagad dai niya mabukasan an elevator huli ta dai pamilyar kaini. Huli sa naturalesa kaining masusupgon, dai ini nagpatabang sa mga usherette na harani sana sa lugar. Huli ta iginagalang kaini an siisay man na nagpatabì, nagpadara si Sto. Tomas nin SMS ki Roel Balingit asin sa nagkapira pa na yaraon duman tanganing maghagad nin tabang kun pàno mabubukasan an nasabing elevator. Huli sa kalangkagan sa paghalat nin simbag, nagbalik siya sa dati kaining kinamumugtakan tanganing maghalat-halat. Sa dai nahaloy na paghalat, nag-abot si Emman Ramirez tanganing patabian si Sto. Tomas na mag-atendir kan miting. Naglakaw pasiring sa elevator an duwa, asin tinàwan dalan ni Sto. Tomas si Ramirez na iyo an magbukas kaini.

Nagkaigwa nin seradong urulay dapit sa bagay na dai daa pwedeng ihayag sa publiko.

Bilang Proksi

Inirepresentar man ni Sto. Tomas, huli sa personal na mga kaulangan, bilang proksi an minasunod na myembro: Gil Gregorio kan San Jose, Camarines Sur na paantoson an termino bilang Panlaog na Auditor kan organisasyon; Ivy Jocy Montaña kan Nabua, Camarines Sur na nakabase ngunyan sa Syudad nin Lucena; asin John Michael Pazcoguin kan Sipocot, Camarines Sur.

Kan hapon, ipinasa ni Sto. Tomas sa mga opiyal kan organisasyon an kopya kan porma nin proksi ni Ivy Jocy Montaña asin ni John Michael Pazcoguin na nakalakip na PHP100 na membership fee. Pinapirma man siya ni Relly Bautista sa blankong mga porma ni proksi para ki Montaña asin Pazcoguin. Mantang an Presidenteng si Eugene Alvin Villar nagdulok man saiya tanganing ipaaram na naakò niya an porma nin proksi ni Gil Gregorio asin ipinaaram na si Gregorio sarong Asosyadong Myembro na dai nin deretso sa pagboto. Ipinaliwanag man ni Villar na igwa nin bisà an pagproksi ni Sto. Tomas saiya komo Asosyadong Membro. Si Gregorio iyo an Panlaog na Auditor kan organisasyon na paamposon an termino.[24]

Sa ginibong pagtawag sa mga myembro, inapod sinda Ivy Jocy Montaña asin John Michael Pazcoguin na inakò man ni Sto. Tomas bilang saiyang iprinoproksi. Dai nasambitan an pangaran ni Gil Gregorio (Asosyadong Myembro na dai nin deretso na makaboto) asin an pangaran Sto. Tomas. Sa atubang kan kabilogan kan mga myembro, ibinalangibog an anunsyo kan pagkakasuspedir sa organisasyon ni Sto. Tomas sa organisasyon.[nangangaipo nin toltolan][25]

Hinagad man ni Roel Balingit na ipawarang-saysay an pagproksi ni Sto. Tomas ki Ivy Jocy Montaña asin John Michael Pazcoguin huli sa suspensyon alagad kinontra nin sarô o duwang myembro an proposisyon ni Balingit huli ta maresulta ini nin pagka-disenprankisa kan duwang myembro. Alagad, nagkambyo nin proposisyon si Balingit asin kinwestyon an teknikalidad kan pagkakapasa kan porma kan proksi.[nangangaipo nin toltolan]

Politika

An pagsuspendir ki Sto. Tomas sarong paagi tanganing pugolan an kandidatura kaini.[nangangaipo nin toltolan]

Resultado

Igwa nin 38ng balota an binilang

Kabali an pangaran ni Sto. Tomas sa ginamit na balota sa Pirilian alagad kinuritan na ini asin hinalì sa mga mapipilian. Uya an resulta kan ginibong Pirilian:

Kandidato Boto Paliwanag
Ahn, Tony 14
Alegre, Johnny 10
Antes, John Paul 28 Naelihir, termino poon 2013–2015
Balingit, Roel 24 Naelihir, aaramon an termino huli sa tabla[26]
Barazon, Paolo 22 Naelihir, termino poon 2013–2014
Bustria, Butch 16
Delos Reyes, Jenna 20 Naelihir, termino poon 2013–2014
Encinas, Joel N/A Diskwalipikado[27]
Lim, Josh 24 Naelihir, aaramon an termino huli sa tabla[28]
Padilla, Vanj 29 Naelihir, termino poon 2013–2015
Sto. Tomas, Irvin N/A Suspendido[nangangaipo nin toltolan]
Villar, Eugene 24 Naelihir, aaramon an termino huli sa tabla[29]

Dai man kabali an pangaran ni Encinas sa ginamit na balota sa Pirilian huli ta diskwalipikado.

Mga Ladawan

Gastos

Yaon sa ibaba an mga ginastosan na katakod kan pagpartisipar sa aktibidad:

Petsa Ginastosan Kantidad (PHP) Resibo Paliwanag
1 06-13-13 tiket sa bus na Raymond Transportation pa-Manila 600.00 No. 764755 Nag-bus imbes na eroplano[30]; dai nin taktak an para sa petsa.
2 06-15-13 tiket sa taxi na Jaja & Dada Tran pa-Makati 78.50 No. 22585 Gikan sa dinagosan; dai nin opisyal na dagosan para sa mga partisipante.
3 06-15-13 tiket sa bus na Worthy Transport, Inc. papuli sa dinagosan 26.00 Nos. 229778, 229779 & 659065 Gikan sa ginibohan kan komperensya.
4 06-15-13 tiket sa bus na Mersan Show White pa-terminal sa Pasay 24.00 Nos. 876153 & 876154 Gikan sa dinagosan; dai nin opisyal na dagosan para sa mga partisipante.
5 06-16-13 tiket sa bus na St. Christopher Transport pa-Naga 500.00 No. 23183 Nag-bus imbes na eroplano [31]; dai nin taktak an para sa petsa.
6 06-31-13 resibo kan LBC 95.00 No. 180985 pagpadara kan mga dokumento
TOTAL 1,323.50

Iba pang gagastosan kutâ/natipid kan organisasyon:

Petsa Gagastosan Kantidad (PHP) Resibo Paliwanag
1 06-13; - 16-13 dadagosan 6,000.00[32] N/A Nakidagos kun sain-sain.
2 06-14; - 16-13 balikan na tiket sa eroplano 6,000.00+/-[33] N/A Nag-bus na sana.
3 06-13; - 16-13 pamahaw, pangudto, pamanggi, mirindal 900.00[34] N/A Dai kinwenta an pangudto, miridal asin pamanggi sa aldaw kan komperensya; nakikakan kun sain-sain.
4 06-13; - 16-13 komunikasyon 150.00[35] N/A Igwa nin subskripsyon sa promo ATXT20.
TOTAL 13,050.00

Mga penalidad na ipapasimbag sa organisasyon:

Petsa Penalidad Kantidad (PHP) Resibo Paliwanag
1 06-14-13 sarong aldaw na sweldo 200.00 payroll para sa inot na kinsenas kan Hunyo Naghali nin Hwebes huli ta nag-bus sana.[36]
2 06-17-13 kabangang aldaw na sweldo 100.00 payroll para sa inot na kinsenas kan Hunyo (iluluwas sa Hulyo na) Dai nakalaog huli ta nagkahilang.[37]
3 06-18-13 sertipiko medikal 50.00 No. 8784846 Nabayadan asin nagibohan sertipikasyon kan sumunod na aldaw.
TOTAL 350.00

Sumada kan ipapasimbag sa organisasyon:

Ginastos (PHP) Natipid (PHP) Penalidad (PHP) TOTAL (PHP)
1 1,323.50 (13,050.00) 350.00 1,673.50


An total na sisimbagon kan organisasyon idodonar ni Sto. Tomas sa Bikol na Komunidad nin Wikimedia sa pangangataman ni Ramon Olaño.

Mga resibo asin dokumento

Toltolan

 1. Regular na myembro; proksi ninda Gregorio, Montaña asin Pazcoguin
 2. Sinuspendir kan Board of Trusteess[nangangaipo nin toltolan]
 3. Kinwestyon asin pinawarang-saysay ni Roel Balingit an kapangyarihan kan pagproksi
 4. Panlaog na Auditor, asosyadong myembro; ipigproksi ni Sto. Tomas
 5. Regular na myembro; ipigproksi ni Sto. Tomas
 6. Regular na myembro; ipigproksi ni Sto. Tomas
 7. Programa kan Philippine WikiConference 2013 Opisyal na websityo kan Wikimedia Philippines (pighugot 2013-06-20)
 8. Agenda kan Annual General Meeting 2013 Opisyal na websityo kan Wikimedia Philippines (pighugot 2013-06-20)
 9. Criteria for scholars. [Applicants] should at least meet one of the following criteria: a) a member of the Chapter for at least one year and is regular (paying) member; b) English Wikipedia: at least 500 edits; c) Tagalog, Cebuano, Waray-Waray, Kapampangan, Ilokano, Pangasinan, Chavacano, Bikolano Wikipedia: at least 100 edits; d) Officer/Board Member of the Chapter; e) Coordinator of a Philippine Wikimedia Community
 10. Scholarships (Fare & Accommodation) The scholarship is reserved from participants from Bicol, Visayas and Mindanao where the chapter has members; A two-night accommodation may be provided as part of the scholarship for non-Metro Manila residents.
 11. Expense Policy V. Accidents - If accidents occur in the performance of official duty, the organization shall provide coverage of no more than ₱15,000. Opisyal na websityo kan Wikimedia Philippines (pighugot 2013-06-20)
 12. Rasyonal kan papel: Bikol Sentral Wikipedia is one of the eight Wikipedia projects in the Philippine languages. Central Bikol, which is spoken by 2.5 million native speakers of different dialects including Naga and Legazpi, is the language used in the project. In April 2012, Parasurat Bikolnon published the Antabay sa Ortograpiya nin Bikol Sentral, which this speaker authored, and it is being used in the Bikol Wikipedia. In December, the Komisyon sa Wikang Filipino released the Giya sa Ortograpiyang Bikol, a guide in spelling similar to the Antabay with some exceptions. In spite of having these useful guides, contributors still face issues in the common spelling of assimilated foreign words and use of punctuation and diacritics. This presentation seeks:
  1. To identify the specific concerns in standardization of spelling,
  2. To evaluate the PB and KWF orthographies, and
  3. To specify the resolutions made to solve the problems
 13. Board of Trustees Elections 2013 Opisyal na websityo kan Wikimedia Philippines (pighugot 2013-06-20)
 14. Election Committee 2013 Opisyal na websityo kan Wikimedia Philippines (pighugot 2013-06-19)
 15. Resolution 2013-01-27: Filing of Candidacy Opisyal na websityo kan Wikimedia Philippines (pighugot 2013-06-19)
 16. Board of Trustees Elections 2013 Opisyal na websityo kan Wikimedia Philippines (pighugot 2013-06-19)
 17. Tesorero asin myembro kan Board of Trustees
 18. Myembro kan Board of Trustees
 19. Bise-Presidente asin myembro kan Board of Trustees
 20. Myembro kan Board of Trustees
 21. Presidente asin pamayo kan Board of Trustees
 22. Election Committee Resolution No. 03-2013 In the matter of deciding the appeal of Joseph Ballesteros regarding Joel Encinas' nomination
 23. Programa kan 2013 Philippine Wikimedia Conference
 24. By-laws of Wikimedia Philippines Inc. Acticle II. Section 6. Voting. Every regular member shall be entitled to one vote, and they may vote either in person or by proxy, which shall be in writing and filed with the Secretary of the Corporation before the scheduled meeting. Opisyal na websityo kan Wikimedia Philippines (pighugot 2013-06-20)
 25. By-laws of Wikimedia Philippines Inc. Article II. Section 3. Rights and Duties. All regular members shall have the right to call for, attend, and participate in the meetings of the Corporation, whether in person, virtual, or by teleconference; avail of facilities and services provided by the Corporation; be appointed to any appointive position; legally represent the Corporation in all official matters and correspondence, upon direction and/or approval of the Board of Trustees. Only regular members of good standing or their authorized representative are entitled to vote on matters submitted to the General Assembly for approval or concurrence, subject to limitations as may be provided for by these Bylaws. All members shall be duty-bound by this bylaws, rules and regulations as maybe duly promulgated by the Corporation from time to time. Opisyal na websityo kan Wikimedia Philippines (pighugot 2013-06-20)
 26. Duwa an maserbe para sa termino poon 2013–2015, saro para sa termino poon 2013–2014
 27. Election Committee Resolution No. 03-2013 In the matter of deciding the appeal of Joseph Ballesteros regarding Joel Encinas' nomination
 28. Duwa an maserbe para sa termino poon 2013–2015, saro para sa termino poon 2013–2014
 29. Duwa an maserbe para sa termino poon 2013–2015, saro para sa termino poon 2013–2014
 30. Hilingon an Expense Policy I. Travel Expenses
 31. Hilingon an Expense Policy I. Travel Expenses
 32. Sosog sa Expense Policy II. Expenses, B. Lodging
 33. Estima. Sosog sa Expense Policy II. Expenses, A. Travel expenses
 34. Sosog sa Expense Policy II. Expenses, D. Dining
 35. Sosog sa Expense Policy II. Expenses, F. Communication
 36. Sosog sa Expense Policy IV. Expense Reporting, C. Validity
 37. Sosog sa Expense Policy IV. Expense Reporting, C. Validity

Panluwas na takod