Olay kan paragamit:Ringer

Page contents not supported in other languages.
Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya

Mabalos sa Pagbali sa Bikol Wikipedia[baguhon an source]

Lugod, dai ka maraya. --Filipinayzd 19:30, 2 Enero 2008 (UTC)[magsimbag]

WMPH[baguhon an source]

Bali ka sa Tambayan kan mga wikipedistang Pilipino. --Filipinayzd 14:57, 23 Hunyo 2008 (UTC)[magsimbag]

Please, could you make a stub about Almazán? --85.61.75.250 06:47, 20 Abril 2008 (UTC)[magsimbag]

Pignominar taka na magin tagamato. Paisihi kami kun boot mo asin magboto dagos digdi. Paisihi man ining tagatao nin poder na isi mo na pignominar taka asin boot mo. --Filipinayzd 10:22, 8 Hulyo 2008 (UTC)[magsimbag]

Request for Help, please[baguhon an source]

Greetings Ringer,

Nice to meet you.

Could you kindly help me translate these passages into the unique and wonderful Bicolano language? Please.


"Jesus Christ, the Word who became flesh, died on the cross for the redemption of sinners, resurrected on the third day and ascended to heaven. He is the only Saviour of mankind, the Creator of the heavens and earth, and the only true God".
"The Holy Bible, consisting of the Old and New Testaments, is inspired by God, the only scriptural truth, and the standard for Christian living".
"Salvation is given by the grace of God through faith. Believers must rely on the Holy Spirit to pursue holiness, to honour God, and to love humanity".


Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much. --Jose77 06:01, 10 Hulyo 2008 (UTC)[magsimbag]

Jose77, tuguti akong makapaghiras man (apology to ringer):
"Si Jesukristo, an Tataramon na nagin laman, naggadan sa krus para sa katubusan nin mga parakasala, nabuhay-liwat sa ikatolong aldaw asin nagsakat sa langit. Siya iyo sana an Tagapagligtas nin sankatawohan, an Kaglalang nin mga langit asin daga, asin an tunay sanang Diyos."
"An Banal na Bibliya, binibilog kan mga Luma asin Bagong Tipan, inspirado nin Diyos, an bugtong na kasuratan nin katotoohan, asin sarong estandarte para sa Kristiyanong pamumuhay."
"An kaligtasan ipinagtao sa grasya nin Diyos sa paagi nin pagtubod. An mga paratubod kaipong manandigan sa Banal na Espiritu sa pagpaorog nin kabanalan, paggalang sa Diyos, asin pagkamoot sa kapwa tawo."Geopoet 12:01, 13 Nobiembre 2009 (UTC)

Harani na an 1000[baguhon an source]

Pwedeng pakibalangibog sa blog mo manungod kaini? --Filipinayzd

Mabalos. Kun boot mong kàgan nin pirma an mensahe mo, isurat mo sana an " --~~~~ " (duwang dash sagkod apat na tilde). --Filipinayzd 12:03, 14 Hulyo 2008 (UTC)[magsimbag]

invitation[baguhon an source]

As an Administrator, you are allowed into #wikimedia-admin, the cross-wiki coordination channel for Wikimedia administrators. Any member of the channel can invite you in temporarily, but you need an invite exemption from a channel operator to get in whenever you want. Please come to #wikimedia and ask for an invite.

Any admin from any project is welcome and it is a good place for cross-wiki coordination of vandal and spam fighting. It is also useful for new admins to contact more experienced admins in real-time to get help with the more complicated admin tasks such as history merges/splits and importing via Special:Import.

Please remember to translate the interface at betawiki: only and to upload images preferably at commons:

Thank you

Best regards, --Spacebirdy 19:39, 13 Hulyo 2008 (UTC)[magsimbag]

Pagpaorog nin artikulo[baguhon an source]

Pano gagamiton an mga ini asin ano pasunud-sunod kan paglaag sa artikulo:

 • Hilingon man (see also) - mga artikulong may kinaaraman sa artikulo
 • Ginunuan, Ginonoan (source?) - pighalian kan impormasyon sa artikulo
 • Hihilngan (reference) - bareta, artikulo asbp na patotoo o pighalian kan pahayag sa artikulo (importante orog na sa mga pigkukwestyon na impormasyon)
 • Toltolan (source?)

Kaipuhan na parapeho an pakakaag ta sa mga artikulo. --Filipinayzd 07:25, 10 Oktobre 2008 (UTC)

"Toltolan" or "Panultulan" i believe is more appropriate for "source". "Ginunuan" means "gained out of something..." "Hihilngan" means "read from" or "seen from".Geopoet 12:06, 13 Nobiembre 2009 (UTC)

Temporary access expired[baguhon an source]

Hello Ringer. The temporary access you requested on this wiki has expired. Thanks. Dungodung 08:15, 13 Oktobre 2008 (UTC)

Igwa ka nin pigsurat na libro?[baguhon an source]

Mapa-booksale kami sagkod pa-kontest sa rawit-dawit sa CSPC-Naga, klase ko sa Literature Appreciation sagkod Philippine Literature next week Nov. 24 - 29. Kun igwa ka nin contact # pakitao man sako. Uya an # ko 09186214105. Paki parà na sana kan numero pag nabasa mo na. Tibaad pwede kaming magpabakal kan books mo o pwedeng magjudge ka sa pakontest. Paki kontakt na sana ako ngonyan na semana. Mabalos!

Ay iyo palan! ONE YEAR NA KAN BIKOL WIKIPEDIA SA NOV. 24. BUOT KO NGANI NA MAGPAGIBO NIN T-SHIRT na igwang Bikol Wikipedia! Pag-olayan ta ini! Kun pwede ngani na magkaigwa nin booth para sa pagpabalangibog kan Wikipedia. Nanambitan ko na man an Bikol Wikipedia sa mga klase. TAMANG-TAMA NA GIBUHON AN ENOT NA ANEBERSARYO KASABAY KAN SI AKTIBIDAD MI TA NATIONAL BOOK WEEK CELEBRATION IYAN NA AN TEMA "Ang Batang Palabasa Dalubhasa sa Kultura!" PLEASE CONTACT ME. ---Filipinayzd 18:02, 17 Nobiembre 2008 (UTC)

HAPPY ANNIVERSARY!!!!!!!!!!!!!...YUHOOOOO....nakabale man ako sa enot na anibersaryo. Saen kita hirilingan? Text ka man sako daw. Saka palan si pighagad mong rawit-dawit, ipapadara ko pa sana. Pasensiya ka na kun dae ko tulos naipadara. Duwang kaso an iniimbistigaran ko ngonyan. Dae ko kaya mahaboan an kliyente ko. Pero di bale, basta ipapadara ko saimo. Salamat. Gusto ko man magka-T-shirt...gurano kontribusyon ko? Text ka sana.Geopoet 12:14, 13 Nobiembre 2009 (UTC)

Pamphletes, T-Shirts[baguhon an source]

Ngonian na banggi ko pa sana nabasa an mensahe mo. Kan mga panahon na idto, yaon ako sa luwas kan E-mall sa may breadshop ta pighahalat sinda Esting Jacob asin Jason Chancoco na sa halawig na panahon huna ko saro sanang tawo sagkod ika. Manonongod sa Anibersaryo kan Bikol Wikipedia, boot kun (ko na) magpanao nin pamphletes nin Bikol Wikipedia sa lugar kan samong booksale, pa-literary contest asin pa-postermaking contest na tshirt na igwang BIKOL WIKIPEDIA. Sain dawa pwedeng makapagibo nin Tshirt ta. An konsepto ko, logo kan Wikipedia arog kaiyan advertisment sa itaas (pidaso nin puzzle na W). Nakaimprenta ini sa parteng toong daghan/sa may puso, asin an sa likod BIKOL WIKIPEDIA asin an sairarom www.bcl.wikipedia.org

Ika ano an konsepto mo? Sa Lunes dapat kapot ta na an Tshirt tangarig maisulot ta na (siguro tiglima kita tangarig sa semanang iyan, naka-Bikol Wikipedia shirt/may kwelyo pa tangarig maurag, pwedeng pampormal na okasyon. Pwede daw kitang makahanap sponsor sa Tshirt tangarig dakol asin maipanao? Patanawon taka kan kamogtakan ko, eksaktong walong aldaw pa sana ako sa CSPC, primero ko ining trabaho. Tambay ako bàgo ako nakalaog duman. Kaya ko na magpaimprenta nin sarong tshirt sana. Alagad sa masurunod na bulan, dawa pira pa! Mayo ako nin ideya kun siisay ka tabi, kun pira an edad mo. Ano ang buhay-buhay mo. hehe)

Duman sa library kun sain gigibohon si activity mi, kun pwede ngani makahagad ako sa library nin computer na igwang internet tangarig mahiling kan mga estudyante an website!

Kaipuhan tang pakarhayon ang Mainpage kan Wikipidya!!! Arin na artikulo an gigibuhon tan (ta na) Featured Article?

Sa pamphletes, ano an laman kaini? Pira an ipapaprint ta, sain ipapaprint? Sain ipapanao? Pano idodokumento tangarig maarà an ibang kontribyutor kan ibang Pilipinong Wikipedia!!! haha --Filipinayzd 15:51, 19 Nobiembre 2008 (UTC)

Sked ko[baguhon an source]

 • 8:00-12:00 nasa CSPC-Naga - pwede kitan (kita na) maghilingan sa centro o harani sa Peñafrancia Ave. pagka-aga.
 • 1:00-5:00 nasa CSPC-Naga - dawa na 1-4 sana an laog ko, an sarong oras gagamiton pag-asikaso kan si activity mi (si 3 klase ko na Literature an ma-sponsor kan National Book Week Celebration).

5:30-8:00 nasa UNC Graduate School - kada Huebes ini, sa Ed.D. ko, enot na hirilingan mi dai ko mamimiss.

Sa huna mo, anong oras kita mahilingan? Ika na bahala. Dapit sa activity mi, baad may maitabang ka: sa papremyo sa Literary Contest asin Poster Making Contest (sa hiling mo, Tshirt na Bikol Wikipedia?), mga librong Bikol na pwedeng ipabakal mi asin igwang makukua an klase ko na fundo.

Kontakon mo tabi ako! --Filipinayzd 16:08, 19 Nobiembre 2008 (UTC)

Nalobat ako. Dai ko aram kun igwang mensahe hali saimo. 09186214105 tabi an selfown ko. Tibaad makagibo kitan (kita nin) pamplets bago ang enot na anibersayo kan satong wikipedia. Mabalos. --Filipinayzd 08:53, 20 Nobiembre 2008 (UTC)

Uya tabi an poster kan si mga Pilipino Wikipedian sa Cebu http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wikipedia_poster_at_POSS.jpg alagad English Wikipedia an pigpopromotir. Arog man gayod kayan an sato. --Filipinayzd

Tarpaulin ta[baguhon an source]

Ladawan:BCL Tarpaulin.jpg

Ano sa hiling mo? --Filipinayzd 17:53, 22 Nobiembre 2008 (UTC)

Pwede ini?

BCL Tarpaulin.PNG --Filipinayzd 23:29, 22 Nobiembre 2008 (UTC)

Kun mayo nin "http://bcl.wikipedia.org", email asin contact nos. na mahihiling sa ladawan, dai pa naa-update an picture sa itaas. --Filipinayzd 23:57, 22 Nobiembre 2008 (UTC)

Online tabi ako[baguhon an source]

Online tabi ako sa YM. --Filipinayzd 14:56, 25 Nobiembre 2008 (UTC)

Please, could you translate this article onto Bikol language? Thanks a lot for your help. If you want to translate any article onto Galician, Catalonian, Spanish or Portuguese, tell it to me. Chabi

Translation[baguhon an source]

Magayon idtong site. Pigprobaran ko man ngani ipalis sa English si Dicionario ni Lisboa gamit an sarong English translator. Arog kaini:

Apay pp. Naapay, nag, hacer de comer a los puercos de hojas de autias, u otras cosas Ynaapay, pinag, echa asi la comida. Ynaapayan, pinag la olla, o el lugar. Yynaapay, ypinag, el fuego, tiempo, y causa: lo mismo es, Laon.

Uya an resulta:

Apay pp. Naapay, nag, to do to eat to the pigs of leaves of autias, or other things Ynaapay, pinag, throws asi the food. Ynaapayan, pinag, the pot, or the place. Ynaapayan, pinag, the fire, time, and cause: the same thing is, Laon.

Hehe. Kaipuhan pa na iedit. --Filipinayzd 09:38, 14 Abril 2009 (UTC)[magsimbag]

Huri ko nang nabasa si text mo. Dai ko nakareply. --Filipinayzd 14:33, 18 Hunyo 2009 (UTC)[magsimbag]

Tugang ni Mariano[baguhon an source]

When Mariano Perfecto from Bikol went to Iloilo in 1873 looking for his brother priest who was exiled for revolutionary ideas, there he learned to speak and write Ilonggo... --Filipinayzd 13:42, 20 Hunyo 2009 (UTC)[magsimbag]

Doctrina Christiana[baguhon an source]

Pigpadara sako ining takod http://www.wdl.org/en/item/82/ kan saro kong barkada. Ano daw kun si mga suanoy na libro nasaray man arog kaini. --Filipinayzd 19:04, 20 Hunyo 2009 (UTC)[magsimbag]

Bagong lalawgon kan Wikipedia[baguhon an source]

Desente na man an Pambungad na pahina. Igwa na nin tagline sa irarom kan titulo nin artikulo. --Filipinayzd 22:01, 26 Hunyo 2009 (UTC)[magsimbag]

Haralipot sana. An mga nananambitan, mga tamboan sana man. Marhay yan tangarig maghiwas an sakop kan mga pigsusurat na artikulo. Si mga masurunod na sanang paragamit an magdugang. --Filipinayzd 22:20, 26 Hunyo 2009 (UTC)[magsimbag]
Kun madugang ka: digdi sa Plantilya:EnotnaDahon Panyayari para sa Mga panyayari sa ngonyan, digdi man sa Plantilya:EnotnaDahon Aram para sa Aram daw nindo --Filipinayzd 22:33, 26 Hunyo 2009 (UTC)[magsimbag]

366 na aldaw, mga taon[baguhon an source]

Makakaagan na nin panlaog na takod [[Titulo nin takod]] an mga Bulan-Aldaw asin mga Taon. Igwa na kaya nin mga tamboan na artikulo an gabos na mga aldaw kan taon (poon Enero 1 hanggan Desyembre 31 -- kun magpula an takod bakà salâ an pagbaybay kaini o salâ an sintaksis na "Bulan 0" o "Bulan 00", bakong "Bul. 0", "0 Bulan") asin mga taon (poon 1500 hanggan 2019). --Filipinayzd 01:42, 2 Hulyo 2009 (UTC)[magsimbag]

Salamat, ta nasasangkap na kita[baguhon an source]

Ok. Linalabo-labo mo talaga! Hehe. Ringer 14:00 2 Hulyo 2009 (UTC)

Mga tetrato[baguhon an source]

Pwede kitang makakua nin mga-retrato digdi. --Filipinayzd 05:21, 4 Hulyo 2009 (UTC)[magsimbag]

Igwa ka tabi nin kopya kan mga tokda (rawitdawit) ninda De Castro asin Rosales? o kan iba pang taga-Canaman? --Filipinayzd 12:08, 14 Hulyo 2009 (UTC)[magsimbag]

Pwedeng pakikaag digdi sa Wikipedia? --Filipinayzd 05:22, 15 Hulyo 2009 (UTC)[magsimbag]
Pati po si version ni Rosales kan Mi Ultimo Adios. --Filipinayzd 16:58, 4 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]

Mabalos sa paglilinaw. Kopyahon ko man po palan si retrato nindo ni Clemente Alejandria para sa librong piggigibo ni daddy. Ikakaag mi duman si pighahanap mong mga komposisyon ni lolo Imon (Felimon Sto. Tomas). Kun maabot, ngonyan sa August 15 ilalaunch (kasabay pa gayod kan si launching kan libro ni Jason). --Filipinayzd 04:40, 5 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]

Bagong kaapil[baguhon an source]

Igwa kitang bagong kaibahan si Geopoet. Nagsusurat man sya ni mga rawitdawit. --Filipinayzd 11:14, 16 Hulyo 2009 (UTC)[magsimbag]

Igwa siya nin forum na Bangraw nin Bikol na pwedeng pag'ulay-olayan an mga sadiri tang rawitdawit. --Filipinayzd 01:38, 17 Hulyo 2009 (UTC)[magsimbag]

Yaon sa Pahina nin Olay ni Geopoet si mga retrato. -Filipinayzd 18:57, 20 Oktobre 2009 (UTC)

PIsta digdi sa Canaman sa 15[baguhon an source]

Digdi po kamo. --Filipinayzd 13:47, 14 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]

Alukon mo si Sumaro. Agdahon nindo magbali si padiris. hehe Garo sa Deciembre na lang ilalaunch si libro. Yaon pa ki sir Danny si draft. Makagsing to ta dai man nagpaaram na gigibuhan verso si libro nya. Pero igwa man idto Mga Hihilngan kabali ngani an Bikol Wikipedia, ngarig dai magsabing plagiarism. hehe --Filipinayzd 14:56, 14 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]

Dapat palan igwa kita pamphlet nganing nakatao kita orog na duman sa mga estudyante. Naggigibo ako. Kinopya ko si pigpost mo sa naga.gov.ph. I-update ko na sana. Yaon palan saimo si bookmark na igwang email ad ni Buboy? Baad naligwin ko kasubanggi. Mabalos giraray. --Filipinayzd 02:16, 16 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]

Ano to si email mo? Ipadara ko si piggibo kong pamphlets (an saro featured si Manuel Salazar, an saro si Tomas Arejola - nganing makawalat kita ki mam fabi hehe) nganing pwede mong iprint (o ipa-riso hehe) tas ipanao kun igwang okasyon arog kaidtong sabado. Sa Roco library pwede man magwalat duman, si Roco an featured nganing magusto. --Filipinayzd 05:54, 17 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]
irvinstotomas an YM ko. --Filipinayzd 11:05, 20 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]

Mga nagpahayag na magbali sa Sumaro[baguhon an source]

Uya an background kan mga nagpahayag na magbali sa Sumaro Bikolnon pakatogdas pa sana kan kaburunyogan[1]:

--Filipinayzd 16:26, 25 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]

Madya na sa Orolay mi ni Geopoet. --Filipinayzd 11:35, 26 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]
Nuarin an pagsumpa kan mga bagong kasumaro? hehe. Bali na tabi digdi --Filipinayzd 19:10, 13 Oktobre 2009 (UTC)

Shake Magat[baguhon an source]

Uya an historya kan pagdugang nin Shake Magat kan dai nagpabistong kontributor. Pig-google ko na, mayong siring na pangaran. --Filipinayzd 20:56, 26 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]

Tiriksigan[baguhon an source]

Anong oras idto? Yaon ka na sa Naga. Hilingon ko kun ipasubli kan tugang ko si camera. --Filipinayzd 07:04, 29 Agosto 2009 (UTC)[magsimbag]

2009 CONFERENCE ON BICOL HISTORY AND CULTURE[baguhon an source]

Maatendir ka po kaini? Hihingoahon ko daw. Arin daw marhay, si diksyunario ni Mintz o ini? haha -Filipinayzd 13:33, 9 Setiembre 2009 (UTC)

Iyo baga. Pirang libro na yan. (Sarô kun si ki Mintz hehe). Kaaldawan pa lan ni Abdon Balde, Jr. sa Septyembre 12. Pakarhayon ta tapos ipahiling saiya hehe. --Filipinayzd 15:38, 10 Setiembre 2009 (UTC)

Igwa palan diskwentong P500 kun magrehistro nin amay bago o an Septyembre 30. --Filipinayzd 18:00, 28 Setiembre 2009 (UTC)

Articles[baguhon an source]

Uya an mga presentable na an lawog:

Mga-1890 sagkod mga-1920[baguhon an source]

Mga-1930 sagkod mga-1960[baguhon an source]

Mga-1970 sagkod mga-1990[baguhon an source]

Mga-2000[baguhon an source]

--Filipinayzd 17:49, 16 Oktobre 2009 (UTC)

Daí ta na pagkàgán kan petsa nin pagbungsod. Paki click kan ladáwan nganing magdakúlà, bàgo i-save. Paki save sa .jpeg, .gif, .png, ta pasiguro kun daí magbukas an file. Parehong sukol kan si sa SUMARO. --Filipinayzd 21:12, 20 Oktobre 2009 (UTC)

Translation request[baguhon an source]

Dear Ringer, nice to meet you. I'm wondering if you would be so kind to help translate a very short-stub version of 3-4 sentences of this article for the wonderful Bikol Wikipedia? Thank you very much for any advice or help you could offer. I hope to hear from you. Sincerely--Brezza del mare 02:52, 2 Deciembre 2009 (UTC)

Kumusta barobakasyon nindo? Nahiling ko si mga picture sa facebook ni Marianne. Musta man daw si libro ni Buboy. Areglado na si Tambobong. Kun mabu-view mo, yaon digdi (http://www.facebook.com/note.php?note_id=212629053124). Naghahanap kami nin donors. Ipapa-powder xerox copy mi sana o riso. --Filipinayzd 16:44, 9 Deciembre 2009 (UTC)

Ipahiling ko saimo an sample. 62 poems gabus. Kun libre ka tonight, hilingan kita. Pakitext ako, naraot phone ko yaon duman # nindo. --Filipinayzd 09:41, 16 Deciembre 2009 (UTC)

Bagong Telepono[baguhon an source]

Para sa kaaraman kan mga kairiba sa Bikol Wikipidya, an bago kong numero sa celfon iyo ini: 09088651386. Kun mag-apod o magtext digde na sa numerong ini. Ma-retire na kaya si dati kong numero na 09262674118. Salamat. Seeyaaahhh Geopoet 22:52, 16 Deciembre 2009 (UTC)

Wikipedia on Philippine Youth Congress[baguhon an source]

I am glad to announce to you that we will be debuting as an organization at the Philippine Youth Congress in Information Technology on September 14 to 17, 2010 at the University of the Philippines, Diliman.

Jojit will be Wikimedia Philippines resource speaker at the second day of the conference at the UP Film Center. He will be speaking about Wikipedia and how it revolutionizes the World Wide Web. That will be at 9:00 to 10:00 am.

We will also set up a booth at the UP Bahay ng Alumni and we will showcase our existing and future projects.

We encourage you to participate in our first major project as a volunteer. We have prepared food and refreshments for you. --Exec8

Philippine Wikipedias Expansion Project[baguhon an source]

http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikimedia_Philippines/Projects/Phil_Wiki_Expansion --Filipinayzd 07:06, 19 Enero 2012 (UTC)[magsimbag]

Uya an portal nin komunidad kun sain ta pwede mapg-orolay-olayan an pagpaorog kan satong Wikipidya. --Filipinayzd 08:33, 23 Enero 2012 (UTC)[magsimbag]
You can now sign up for the 3rd Annual Convention to be held on May 26-27. --Filipinayzd (talk) 07:53, 1 Marso 2012 (UTC)[magsimbag]

Pakihiling kan saimong dagusan nin e-koreo. Igwa akong pinadarang e-surat. Sa Abril 15 an nakatalaan na 4th Meet-up. --Filipinayzd (talk) 02:21, 28 Marso 2012 (UTC)[magsimbag]

Manoy, sa Hulyo 6 an planong Open Web Day sa ADNU na papartisipararan nin mga boot mag-anduyog sa Bikol Wikipedia. Isi ini kan mga librarian sa bilog na rona, kan mga nagpartisipar sa Pagsurat-Bikol asin iba pang mga grupo. --Filipinayzd (talk) 08:25, 15 Mayo 2012 (UTC)[magsimbag]

Ortograpiya[baguhon an source]

Manoy, haman na an Antabay sa Ortograpiya nin Bikol Sentral. http://ortograpiya.blogspot.com --Filipinayzd (talk) 10:19, 13 Mayo 2012 (UTC)[magsimbag]

2012 Philippine WikiConference[baguhon an source]

Hi Ringer,


You are invited to join the upcoming 2012 Philippine WikiConference to be held on May 26, 2012 8:30am at Co.lab Xchange in #3 Brixton Street, Brgy. Kapitolyo, Pasig City. This will be held in conjunction with the 3rd Annual General Meeting of Wikimedia Philippines which follows the conference at 3:00PM. Registration is free, Please sign-up here.

We may provide participation (fare) coverage to Wikipedians who have made significant contributions to Wikipedia especially the Philippine language Wikipedias (Tagalog, Cebuano, Waray-Waray, Ilocano, Central Bicolano, Kapampangan, Pangasinan and Chavacano including Hiligaynon which is in the Incubator) --Nickrds09 (talk) 06:39, 17 Mayo 2012 (UTC)[magsimbag]

Bikol Wikipedia Editing Marathon[baguhon an source]

Manoy, igwa akong event para sa Bikol Wikipedia. --Filipinayzd (talk) 11:51, 8 Hulyo 2012 (UTC)[magsimbag]


Bikol Wikipedia Editing Marathon is a 9-hour editing challenge which aims to increase the number and depth of existing articles in Bikol Wikipedia. Its current number of articles is 5,425.

Five (5) challengers will convene at Canaman Community e-Center in Canaman Municipal Library which will serve as the editing marathon headquarter. More challengers can be accommodated at the venue provided they have their own WiFi-ready laptop computer although every registered user in the world can join the event.

Bikol Wikipedia Editing Marathon will start at 9:00 AM and end at 6:00 PM (+8 GMT) on August 15, 2012.

Real time updates can be followed at Bikol Wikipedia (http://bcl.wikipedia.org/wiki/Espesyal:RecentChanges) and Facebook (http://www.facebook.com/events/256383851138407).

Meals and snacks will be provided to the challengers. Certificate and Wikipedia merchandise will be awarded to the participants.

Ikalimang Taon kan Bikol Wikipedia[baguhon an source]

Sa Nobyembre 24, 2012 iyo an ikalimang anibersaryo kan pagbungsod kan Bikol Wikipedia! --Filipinayzd (olay) 02:52, 2 Oktobre 2012 (UTC)

Wikipedia Takes Naga an pwede tang aktibidad. Pakihiling sa Orolay an program sagkod budget. Kaipohan sa aktibidad an List of Goals na kukuanan retrato kan partisipantes.--Filipinayzd (olay) 09:35, 1 Nobyembre 2012 (UTC)[magsimbag]
Could you expand on the Charlotte's Web (pelikula kan 1973) page? And on the Charlotte's Web page too? Thanks. 64.134.159.80 00:05, 19 Oktobre 2012 (UTC)

Roger Federer[baguhon an source]

Please create article on this Wikipedia. Greeting! --Kolega2357 (olay) 17:29, 8 Abril 2013 (UTC)[magsimbag]

Philippine Wikimedia Conference 2013[baguhon an source]

Manoy, uya an takod sa Philippine Wikimedia Conference 2013 na gigibohon sa Hunyo 15, [2013]]. --Filipinayzd (olay) 08:20, 12 Mayo 2013 (UTC)[magsimbag]

Translation[baguhon an source]

Could you please translate this into Bicol language, please?

Welcome to the Ido Wikipedia. Ido was first known as reformed Esperanto and was created in 1907 after seven years of deliberation by a committee of professors and linguists. You may notice that Ido looks somewhat like Esperanto, but with a number of differences including a complete lack of diacritical marks, the use of the letter 'q', along with many of the words themselves. If you are studying Ido and want to write for our Wikipedia, feel free! There are people here to correct your Ido should you make a mistake. Just use the Plantilya:Revizo tag whenever you think your article could use some grammatical revision. The main site for the Ido language is located here, Ido publications are located here, and the English Wikipedia article on Ido is located here. A complete list of sites in Ido on the internet is located here. Lastly, the main reasons for choosing Ido over the more well-known Esperanto are summed up in this article

Thanks for your help. --Chabi1 (olay) 16:22, 14 Mayo 2013 (UTC)[magsimbag]

Dai pagsambit sa ginonoan[baguhon an source]

Pakibasa man kan kolum na ini sagkod an artikulo ni Luis Dato. -Filipinayzd (olay) 10:17, 23 Mayo 2013 (UTC)[magsimbag]

Usip nin proyekto sa[baguhon an source]

Manoy, pakireparo man kan usip nin proyekto para sa 5th Bikol Wikipedia Day: Aldaw nin Talingkas na Ensiklopedya. --Filipinayzd (olay) 08:16, 29 Hunyo 2013 (UTC)[magsimbag]

Manoy, may email ako saimo. --Filipinayzd (olay) 15:55, 3 Hunyo 2014 (UTC)[magsimbag]

Manoy, approved na an 2015−2016 Bikol Community Activities. --Filipinayzd (olay) 02:14, 1 Abril 2015 (UTC)[magsimbag]

Sige, sabihan mo lang ako kun ano an pwede kong ikatabang. -- Ringer(Olay) 09:24, 2 Abril 2015

Translating the interface in your language, we need your help[baguhon an source]

Hello Ringer, thanks for working on this wiki in your language. We updated the list of priority translations and I write you to let you know. The language used by this wiki (or by you in your preferences) needs about 100 translations or less in the priority list. You're almost done!
Tangani na magdugang o maghira nin mga dakitaramon sa gabos na wiki, gamiton antranslatewiki.net, an lokalisasyon na proyekto kan MediaWiki.

Please register on translatewiki.net if you didn't yet and then help complete priority translations (make sure to select your language in the language selector). With a couple hours' work or less, you can make sure that nearly all visitors see the wiki interface fully translated. Nemo 14:07, 26 Abril 2015 (UTC)[magsimbag]

Translation[baguhon an source]

Could you please translate this text into Bicolano? It is for the welcome page at the Ido Wikipedia.

Welcome to the Ido Wikipedia. Ido was first known as reformed Esperanto and was created in 1907 after seven years of deliberation by a committee of professors and linguists. You may notice that Ido looks somewhat like Esperanto, but with a number of differences including a complete lack of diacritical marks, the use of the letter 'q', along with many of the words themselves.
If you are studying Ido and want to write for our Wikipedia, feel free! There are people here to correct your Ido should you make a mistake. Just use the Plantilya:Revizo tag whenever you think your article could use some grammatical revision.
The main site for the Ido language is located here, Ido publications are located here, and the English Wikipedia article on Ido is located here. A complete list of sites in Ido on the internet is located here. Lastly, the main reasons for choosing Ido over the more well-known Esperanto are summed up in this article.

Thanks for your help and if you want to get any text translated into Spanish, Catalan, Galician, Portuguese or Ido, do not hesitate to ask me. --Katxis (olay) 12:24, 6 Oktobre 2015 (UTC)

Central Notice of Wikipedia Asian Month[baguhon an source]

Only four days left before we enter November, the Wikipedia Asian Month!
We are going to set up the Central Notice, which will help you achieve more sucess in upcoming WAM event and attract more people join your home Wikipedia.

 1. Step 1, make sure your event page is fully set up and translated. Link to the Sample page (You need to localize This template)
 2. Step 2, translate the banner at here, make sure tranlsate the link to the event page of your home wiki.
 3. Step 3, when you finish the two steps, update this page. When both "Main Page" and "CN"(tranlsation) marked as done, I will enbale the CN in your language all the way to the end of November.
 • You can find me on facebook by searching Addis Wang, and feel free to add me as well as chat with me for any question. Feel free to contact me with other language, I will try to understand it by google translate.

Best Wishes,
Addis Wang
MediaWiki message delivery (olay) 19:32, 26 Oktobre 2016 (UTC)

WAM Organizers Update (Nov.5)[baguhon an source]

Hi WAM Organizer! Hopefully everything works just fine so far! Need Help Button, post in any language is fine

 • Here are some recent updates for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
  • IMPORTANT: Asian Language Wikipedia will exclude the language speaking country from the Asian Month so we can encourage editors write something about other part of Asia. E.g., Chinese Wikipedia will exclude Mainland China, Taiwan, Hong Kong, and Macau. Indian language Wikipedia will exclude India. If you have problems with that, please let me know.
  • I've posted the tool instruction and newest postcard rules on each Wiki' event page. Make sure you translate it. In short: 4 articles get one card, 15 get another one (Special one), and the Ambassador gets another one.
  • We will still allow two Ambassadors if top and second contributors have more than 30 accepted articles, just like last year. Please send this information to high-quantity participant to encourage them.
  • Please create this talk page template and linked in Wikidata. Judging tool will add this template to submitted articles automatically.
  • The judging tool should work fine. If not, talk to me.
  • You may put this template on your user page if you like it. en:Template:User WAM organizer
  • Optional: Judging Tool Interface may not available in your language. If you feel needed, you can translate the interface at here.
  • Invite some active contributors from your wiki to participate. And please encourage editors who can speak more than one language participate to other WAM edition.
  • Indic Community: CIS-A2K will provide fund if you would like to organize an offline event of Wikipedia Asian Month. Apply at here.

Best Wishes,
Addis Wang
Sent by MediaWiki message delivery (olay) 18:55, 5 Nobyembre 2016 (UTC) [magsimbag]

WAM Organizers Update (Nov.12)[baguhon an source]

Hi WAM Organizer! Hopefully everything works just fine so far! Need Help Button, post in any language is fine

 • Here are some recent updates for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
  • Additional souvenirs (e.g. Stickers, bookmarks) will sent to Ambassadors and active organizers.
  • I'm doing some basic statistics at Result page every week, in case you are interested.
 • I've already sent noticfication to global top 20 users that WMF will give global top 3 contributors a free Wikimedia T-shirt. Here are the rules:
  • A participant's article count is combined on all language Wikipedias they have contributed to
  • Only Wikipedia Asian Month on Wikipedia projects will count (no WikiQuote, etc.)
  • The global top 3 article count will only be eligible on Wikipedias where the WAM article requirement is at least 3,000 Bytes and 300 words.
  • Please make sure enforce the rules, such as proper references, notability, and length.
  • International organizers will double check the top 3 users' accepted articles, so if your articles are not fulfilling the rules, you might be disqualified. We don't want it happened so please don't let us make such a decision.
  • Rest of Global top 10 users will also get some WAM souvenirs.

Best Wishes,
Addis Wang
Sent by MediaWiki message delivery (olay) 03:01, 13 Nobyembre 2016 (UTC)[magsimbag]

WAM Tool Update[baguhon an source]

Hi WAM organizers, due to unexpected maintenance on wmfLabs, which host our judging tool, the tool is currently down and can not be used in around next 48 hours or less. Please inform local participants for such problem, and tell them they can submit their contribution after the maintenance. I will send another update when the tool comes back. If you have further questions regarding the tool, please feel free to reach me or the tool developer Le Loi. Best, Addis Wang/ sent by MediaWiki message delivery (olay) 22:08, 14 Nobyembre 2016 (UTC)[magsimbag]

Update (Nov. 16)[baguhon an source]

Hi WAM organizers! It's now half way! Good job! Here are some updates:

 • As many of you may notice, that the judging tool has came back to normal.
 • I've set up a result page with some numbers in it. It may not accurate, just as a reference at this time.
 • WAM should get more media coverage. If you can help (either locally or internationally), please let me know!
 • Please considering start judging articles if you have not yet. it's really important to give feedbacks to participants so they can improve articles or get motivated.
 • With your help, I may start the first round of address collection before WAM ends for who already have four accepted articles and organizers, as I promised to improve the postcard sending process this year.
 • Feel free to reach out to me for any question! At my meta talk page.

Best Wishes,
Adds Wang
sent by MediaWiki message delivery (olay) 05:31, 16 Nobyembre 2016 (UTC)[magsimbag]

What's Next (WAM)[baguhon an source]

Congratulations! The Wikipedia Asian Month is almost ending and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?

Here are some number I would like to share with you (by UTC Nov. 30 2am)
Total submitted: 7289; 669 unique users
Tool problem
If you can not submit articles via judging tool, use this meta page to do so. Please spread this message with local participants.
Here are what will come after the end of WAM
 • Make sure you judge all articles before December 5th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
 • Participates still can submit their contribution in November before December 2nd at this page. Please let your local wiki participates know. Once you finish the judging, please update this page after December 5th
 • There will be three round of address collection scheduled: December 2nd, December 7th, and December 20th.
 • Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants has more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 • I will announce the name of Wikipedians who will able to pick a Wikimedia T-shirt from Wikimedia Store for free after I re-check their contributions.
 • There will be a progress page for the postcards.
Some Questions
 • It could be a case that local organizer does not agree on an article if shall accept it or not. In this situation, the judging tool will highlight the conflict articles in the "article's list". Please review other's opinion, and resolve the conflict by changing your decision or discuss with other judges.
 • In case you wondering how can you use the WAM tool (Fountain) in your own contest, contact the developer Le Loi for more information.

Best Wishes,
Addis Wang; Sent by MediaWiki message delivery (olay) 14:19, 30 Nobyembre 2016 (UTC)[magsimbag]

Address Collection[baguhon an source]

We are starting collecting address! Please fill this form to receive an additional postcard as being a WAM organizer. You may receive this message because you on the receipt list. You don't have to fill the form if you are not organizing this year. This form is only accessed by me and your username will not distribute to the local community to send postcards. All personal data will be destroyed immediately after postcards and other souvenirs are sent. Please help your local participants in case they have any problem understanding the survey. If you have any question, feel free contact me on my meta talk page. You can remove yourself from the list at this page.

 • Some deadline:
  Dec. 5th: Finish Judging
  Dec.10th: Last day to improve the content and change the judge

Best, Addis Wang; Sent by MediaWiki message delivery (olay) 08:04, 3 Desyembre 2016 (UTC)

Uploaded files[baguhon an source]

Hi Ringer. I've seen that you've uploaded many pictures on bclwiki. Unfortunately, upload on Wikipedia ist only allowed if the files are set under a free lincense. Could you please add free licenses to the files you've uploaded here? Thanks and best regards. --Holder (olay) 07:05, 18 Desyembre 2016 (UTC)

Please join this discussion on how to make more users able to participate in this wiki. Thanks, Nemo 13:49, 2 Enero 2017 (UTC)[magsimbag]

Translation[baguhon an source]

Hello, could you please translate Automatic refresh to Bikol Central? Thanks -XQV- (olay) 19:02, 7 Enero 2017 (UTC)[magsimbag]

Idtong Penafrancia? A nahiling mo na idto. Mahimpis sana. --mercury (olay) 09:21, 8 Hulyo 2017 (UTC)[magsimbag]

Invitation from WAM 2017[baguhon an source]

Hi WAM organizers!

Hope you receive your postcard successfully! Now it's a great time to sign up at the 2017 WAM, which will still take place in November. Here are some updates and improvements we will make for upcoming WAM. If you have any suggestions or thoughts, feel free to discuss on the meta talk page.

 1. We want to host many onsite Edit-a-thons all over the world this year. If you would like to host one in your city, please take a look and sign up at this page.
 2. We will have many special prize provided by Wikimedia Affiliates and others. Take a look at here. Let me know if your organization also would like to offer a similar thing.
 3. Please encourage other organizers and participants to sign-up in this page to receive updates and news on Wikipedia Asian Month.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Reach out the WAM team here at the meta talk page if you have any questions.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik

WAM Reminder[baguhon an source]

Hi WAM organizers!

Thanks again for organizing Wikipedia Asian Month. There are only 4 days before it starts. If you haven't yet signed your language in WAM 2017, You can sign-up here. Below we have provided some notices and guidelines for organizing.

Page Setup
 • Our Sample page is ready to be translated. There are only a few adjustments if you had this page for 2016 already.
  • Article Requirement is 4
  • Article criteria are 3k bytes and 300 words. NO 2k bytes for smaller Wikipedia.
  • According to the tool's limit, IP users can not participate. Please encourage them to register an account.
Localization
 • Please localize this template and used on sign up page. I will update the template once the tool is ready to be used.
 • You may localize this page, but you can also just put a link towards the meta page. m:Wikipedia Asian Month/QA
Strategy
 • You may have to invite some of your Wikipedia friends or active Wikipedians from your home WIKI to help you organize.
 • You may have to send some invitation to last year participants, active Wikipedians, and Wikipedians who has a special interest.
 • Central Notice will be used. You may use the Site Notice if you don't see the CN is deployed.
Reward
 • We will keep sending postcards (new design) this year, and as an organizer, you will receive an additional postcard as well.
 • We will have many special prizes provided by Wikimedia Affiliates and others. Take a look at here. Let me know if your organization also would like to offer a similar thing.
 • We will send the Ambassador a regular paper copy of the certificate through the basic mail.
Question

Please feel free to contact me or the WAM team meta talk page, send me an email by Email this User or chat with me on facebook.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (olay) 13:38, 27 Oktobre 2017 (UTC)

Wikipedia Asian Month 2017: engage with audience[baguhon an source]

Dear WAM organizer,

I’m Erick, the coordinator of WAM 2017. Thanks for your effort and help at m:Wikipedia Asian Month 2017! Here are some more information about organizational matter of the event at a national level.

You are receiving this message because you have signed up as a organizer or in the list.

Timeline

The event has started and will end in the November 30th 23:59 (UTC). However, we are late for some matter. So we need your help:

 • Invite previous participants and your community members to join. We have a template you can use.
 • Translate Central Notice for your community (more instruction below) as well as sending a notice in village pump. Go public!
 • Become the jury member in a campaign on Fountain which is an amazing tool for you to supervise participants’ articles. If you don’t have the campaign set up, please contact us! And put a link to your community’s campaign page for participants’ navigation.
 • Organize a off-site editathon event. A coffee bar, internet and laptops. Though it’s optional. If you want to do that, please contact me.

In the following days, you should answer the questions from your community and supervise the submissions. Hope you have fun!

Prepare Central Notice

Central Notice shows a banner on the top of pages in your wiki project along the event timeframe. We will use this to engage with audience. Steps:

 1. Translate, change logo and link to event page. Find your project's Central Notice here. For example, we can change the banner for Chinese Wikipedia here.
 2. When you mark the 4 items (translation) as done. I'll enable the central notice in your language for this month.
Interesting articles

Have some interesting articles in your mind or from community? Drop us a line so that we can post that here to exchange the information to other communities.

Special Prize

You can find some special prizes in Event Partner page. They can be claimed by:

 • Write an article about Indigenous people in Taiwan at Wikipedia Asian Month (supported by Wikimedia Taiwan).
 • Write articles on monuments of Bhubaneswar (supported by Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon).

The participants who joins for the special prize need to also report their conribution in the speical page. The link is shown in the Event Partner page.

Looking for help

At all times, please reply me back or send me an email at erick@asianmonth.wiki.--Fantasticfears (talk) 12:12, 5 Nobyembre 2017 (UTC)[magsimbag]

What's Next (WAM)[baguhon an source]

Congratulations! The Wikipedia Asian Month is has ended and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?

Here are some number I would like to share with you
Total submitted: 7429 articles; 694 users
Here are what will come after the end of WAM
 • Make sure you judge all articles before December 12th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
 • Once you finish the judging, please update this page after December 12th
 • There will be three round of address collection scheduled: December 15th, December 20th, and December 25th.
 • Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants have more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 • There will be a progress page for the postcards.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (olay) 17:37, 5 Desyembre 2017 (UTC)

Hi Ringer, sorry writing in English but I can not write in the local language. Usually I edit here every 15 days but due to this Wikipedia being without administrator I will edit daily until being elected one.

I noticed that there are several articles written entirely in the English language that is not in accordance with the rules. The articles should be written in the local language and so I will delete them slowly, do you want me to write to you which are they?

Please, could you tell me if this "Subangan na Asya" mean "Countries of Asia". Thanks DARIO SEVERI (olay) 04:54, 27 Enero 2018 (UTC)[magsimbag]


Hi Dario Severi,

Please, it would be kind of you to remove these English entries and serve as look-out for the vandals who so proliferate Wikipedia, not only in our loccal language. "Subangan na Asya" means South Asia. Thanks. But I highly recommend that Filipinayzd be restored as administrator of our project as he does not only possess deep computer skills but also have genuine love for our local project. Ringer (olay) 07:07, 27 Enero 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Roger, I am a global administrator but not a Stewarts [7]. Only Stewarts can approving requests from local administrators as is the case of Filipinayzd. In any case his permission had expired and so it was removed, as explained here (see [8]). I explained to Felipe (please see here [9]) that it is very easy to have the permission again, he needs to start/open a discussion here making the request and if nobody opposes him ... He will be an administrator again. But he or some one else have to open this discussion here on this Wikipedia, this is the only way to get back the administrator tools for him or for another person. Please write to me if you need same more explanation about this. Sincerely. DARIO SEVERI (olay) 00:48, 28 Enero 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Ringer, there are more than 100 images to delete here (please see [10]), some Filipinayzd asked to eliminate like this one Ladawan:Balisoso.jpg (see [11]), which I must eliminate in the next days but among these more than 100 images have some importants? why you do not copy them and later replace them as images of you. If they stay in the category to eliminate someone maybe delete them. DARIO SEVERI (olay) 15:28, 11 Pebrero 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Dario Severi, thanks for your advice. Truly there are hundreds of pictures out there which were not filed in Commons but 80-90% of them where poducts of my own cameras. Honestly, how I wish I could refile them posthaste with Commons but I just do not have the luxury of time. You will notice though that some you mentioned for deletion were already shifted to Commons. Please give me time to recopy them and store them to my private archive while I strive to shift them to Commons. Many of them were pre-2014 when we did not have the SALAMANGKERO. Some of these pictures especially (and very culturally important to our place)) cannot be reshot because the object/person is no longer existing or alive or a lot of time or expense is involved in going back to the place/subject.

There are also pictures of which subject definitely should be in the public domain but I have scant knowledge in classifying them. Perhaps you would be kind e nough to assist our project in this area. Again, thanks. RINGER. 8;46 AM 2-11-18

Hi Ringer, I do not intend to delete any of the images, I would delete only one that Filipinayzd put an observation for eliminate (see [12]) but I'm mainly concerned with the picture who were asked to delete, they are in the category I cited above. ... I can not remove the delete mark in them because it would be doing something technically wrong. I will help you categorize the ones you put in the Commons. I noticed that this year you added three, I will categorize them Monday. DARIO SEVERI (olay) 15:28, 11 Pebrero 2018 (UTC)[magsimbag]

Parker HItt[baguhon an source]

Hi Ringer, I moved the name of this article from Parker HItt to Parker Hitt ... I think is the correct one, if you no not agree please tell me. DARIO SEVERI (olay) 02:36, 20 Pebrero 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Dario Severi, I noticed the error but I did not know how to rectify it. Thanks! Ringer 10:04, 19 Pebrero (UTC)

Hi Ringer, very good the article that you created but I noticed that there is already one on the same subject (see here Inot na Gyerang Pankinaban) but not as complete as yours.

We need to merge the two and one becomes a redirect, do you want to do this? Usually the newer article should be the redirectionament but you decide what is best.

I tried also to put a category in the article "The Argus (Melbourne)" but I did not find any that match with him. DARIO SEVERI (olay) 04:26, 3 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Dario Severi, thanks for mentioning the slip. But I noticed somebody else made a correction. The newer article I wrote is more complete and I intend to build it up as world wars are significant really. Ringer 12.50, 3 Marso 2018 (UTC)

Images send for deletions[baguhon an source]

Hi Roger ... The only way to save the images that are for deletion is sign a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 license. You need sign in all images, but before you agree to sign read this [13] ... if you agree you need now open all links bellow and

 • Remove all the first line ... {delete|no license, violation of [wmf:licensing policy]}
 • And then remove the four XXXX and sign in this place

The links are

 1. [14]
 2. [15]
 3. [16]
 4. [17]
 5. [18]

Roger this is one option ... the other is transfere to Commons e sign the license there .... You decide. DARIO SEVERI (olay) 14:21, 3 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

I removed the erase tag on these images [19], [20], [21] and [22] because you have added them in the Commons and the license there is good here.
Are you interested in saving the other images? I left above the links for you to open and sign the pages, if you do not have interest in saving them I will remove the text that I added. Best regards DARIO SEVERI (olay) 14:48, 6 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi DARIO SEVERI, Thanks for your advice. Will save these images which are really culturally or historically significant to our place. (Ringer (olay) 22:26, 6 Marso 2018 (UTC))[magsimbag]

Hi Roger, sorry but I note that I forget to tell you that you need sign the text (add 4 ~ ) in the 5 pages bellow

 1. [23]
 2. [24]
 3. [25]
 4. [26]
 5. [27]

After that they are safe :)

Your signature is important because I added the text and without signing, I do not know if this is correct. Thanks. DARIO SEVERI (olay) 23:56, 6 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi DARIO SEVERI, they are now duly signed. Sorry, am unknowing of this process. (Ringer (olay) 00:33, 7 Marso 2018 (UTC))[magsimbag]

Hi Ringer, It was my mistake and not yours, I should have written it.
I noticed that you added more pictures to the Commons (eleven), I'm going to try to put categories on them over the weekend. DARIO SEVERI (olay) 04:23, 7 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Filipinayzd, DARIO SEVERI , and Holder

I am trying to transfer all the pictures into Commons but they take time. Many of these pictures are just not properly uploaded with the right license. Can anyone please retrieve back the picture (painting) of Mariano Arana? His relative Ex-Judge Bartilet has expressly given me permission to upload it, and this painting dates back to 1900. I am trying to transfer all the pictures into Commons but they take time. Many of these pictures are just not properly uploaded with the right license. Can anyone please retrieve back the picture (painting) of Mariano Arana? His relative Ex-Judge Bartilet has expressly given me permission to upload it, and this painting dates back to 1900. Ringer (olay) 00:04, 10 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Mariano Arana[baguhon an source]

Hi Ringer

The image in the article was ending JPG and I moved to jpg (see [28]), it is this you need? DARIO SEVERI (olay) 00:38, 10 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi DARIO SEVERI: hahahaha. He is NOT the Filipino Mariano Arana. Definitely. Ringer (olay) 00:42, 10 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Ringer, ... yes, you are right, that one is still alive. The Commons does not show any picture Mariano Arana.JPG ?? and I do not how to find it? I will try later, now it is 00:52 where I am (England) .... time to sleep. DARIO SEVERI (olay) 00:53, 10 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]
Hi Ringer, I wrote to the sysop that deleted the image in the Commons (Please see here [29]). Let's see what he write to us. I can not access the image. DARIO SEVERI (olay) 01:28, 10 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi DARIO SEVERI, thanks. That painting (cropped) is the only extant portrait of Mariano Arana, one of the 15 Bicol Martyrs (Quince Martires) a monument of which was constructed in Naga City (Bicol), Philippines. Ringer (olay) 02:20, 10 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Ringer, the sysop wrote about the picture here [30], maybe the best option is upload it locally to a Wikipedia under non-free content criteria, for which permission from the family is unnecessary, what do you think? We need tell him where to undelete it for you copy it? DARIO SEVERI (olay) 19:36, 10 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Ringer, thanks for your message, I correct the words, please next time you can correct my mistake it will be quick. Thanks DARIO SEVERI (olay) 11:32, 13 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Juan Q Miranda.jpg[baguhon an source]

Hi Ringer, the file above was restored temporarily for 2 days, after this 2 days the image will be deleted again. Please copy the image in your computer. I do not understand so much about images in the Commons ... so please read this link here [31]. I think it will be difficult to download in the Commons .... maybe you should keep only in this Wikipedia. Sincerely DARIO SEVERI (olay) 17:27, 13 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi DARIO SEVERI. Thanks for the effort. Ringer (olay) 18:40, 13 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Marehistro bilang sarong wikepidista sa Wikipediang bikol Sentral.[baguhon an source]

Igwa daw po igding guess book o rehistrohan manugod sa Wikipediang bikol Sentral? ShiminUfesoj (olay) 04:14, 16 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi ShiminUfesoj: Nakarehistro ka na baga. Kaipohan sanang adalan mong marhay mga reglamento o guidelines igdi sa Wikipedia, orog na an pagsasa'ngat nin mga retrato.Kun dai mo pa bisto si Irvin Sto. Tomas, uya sa FB acccount na ini:[32] Ringer (olay) 04:24, 16 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Salamat. Ay tungkol palan duman sa Marso 28 sa aga, pano ko pln maaaraman n kmo kato?

ShiminUfesoj (olay) 00:11, 27 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi ShiminUfesoj. Hanapon mo tabi si Irvin Sto. Tomas sa pagtiripon sa YellowCab, na ini kataid kan Starbucks sa Magsaysay Ave. Bistohon mo siya sa FB niya. Mayo mo ko makukua diyan. Mayo ako diyan sa Filipinas ngonyan. Yaon pa ako igdi sa Atlanta, Georgia, U.S.A. Mabalik aq Naga mga pira pang bulan. Ringer (olay) 01:07, 27 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Ringer, the article above is linking with others Wikipedias, the "Inot na Gyerang Pankinaban" is now a redirect. Please write to me if you need something more. Sincerely. DARIO SEVERI (olay) 20:56, 16 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Images send for deletions[baguhon an source]

Hi Roger ... we have more images to save that are for deletion (see here [33]), if you agree you need open all 4 links bellow and

 • Remove all the first line ... {delete|no license, violation of [wmf:licensing policy]}
 • And then remove the four XXXX and ... sign in this place

The links are

 1. [34]
 2. [35]
 3. [36]
 4. [37]

Roger this is one option ... the other is transfere to Commons e sign the license there .... You decide. DARIO SEVERI (olay) 17:22, 17 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi DARIO SEVERI. thanks for bringing this to my attention. All images released to Commons. Ringer (olay) 12:27, 21 Marso 2018 (UTC)[magsimbag]

pakiliwat an mga artikulo hingil sa tataramon[baguhon an source]

Hi po.. Dae ko lang aram kun admin ka po digdi sa bcl. Hmm. Gusto ko sanang mailiwat an mga pangaran kan artikulo patungkol sa tataramon. Halimbawa kaya sa artikulong Aleman, dae ko lang maaraman kun su tawo o su tataramon. Pero sa artikulo nakasurat patungkol sa tataramon.. Kun pwede liwaton an Artikulong Aleman paduman sa artikulong Tataramon na Aleman. Hmm. Dios mabalos. :) 98

ShiminUfesoj (olay) 18:01, 4 Abril 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi ShiminUfesoj: An tataramon Aleman. An persona inaapod man na Aleman. Sinubli mansana ini sa Espanyol na manongod sa tawo, pwede man sa lenggwahe. Hilnga tabi igdi: http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=German. Ringer (olay) 20:04, 4 Abril 2018 (UTC)[magsimbag]

 • hmm. Pwede. Pero sa hilibg ko lang. Garo mas magayon kun arog kato. Halimbawa sa tl wiki. Mapapansin na puro may wikang... ta hinapot ko sinda.. Hingil dyn.. An sabi. Much better kun arog kaan ta kun tetum lng ang ilalaag.. Pwedeng sa tawo o tataramon. Malilito. Pero ok lng. Suggestion lng. ,:)

ShiminUfesoj (olay) 02:05, 5 Abril 2018 (UTC)[magsimbag]

Tama. An para sa tataramon iyo Tataramon na Aleman mantang an sa tawo iyo Aleman sana.

Magdownload palan kamo nin App na Gboard nganing may Bikol words prediction sa keyboard nindo sa cellphone. Makusog an suspetsa ko na hali sa Wikipedia an mga tataramon na ginamit kaining Gboard. -Filipinayzd (olay) 14:07, 6 Abril 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Filipinayzd. Iyo nagdownload ako pero hinale q. Poon kan ikinaag q sa cp q, nag'uurag-urag na an pagtetext q ta gusto niya mag self-edit para sa Ingles. Iyo baga nangyayari sa FB. Nahihiling q maribongon na lugod! Ringer (olay) 15:06, 6 Abril 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Ringer, Pwede po patabang,

Pasalin po kan kantang ini sa tataramon ta..

 • Indonesia, homeland beloved!

'tis for thee my blood is shed

Where stand I on guard

Our land fore'er to guide

Indonesians, fellow patriots!

A people brave and true

Let us all unite and proclaim,

Indonesians unite!

Long live our land, long live our folk

All ye brave, all ye free, all ye Indos

From sea to sea, awaken thee, patriot

For Indonesia the Great!

Indonesia the Great, be free, be free!

These islands of ours beloved dearly!

Indonesia the Great, be free, be free!

Long live Indonesia the Great!

..

 • Indonesia, noble and sublime

A land bountiful and free

Thou art where I plant my roots

Forever to stand

Indonesia, land of my fathers

All thine children's heirloom

Let us pray to thine success

For Indonesians' joy!

Rich are thy fields, holy is thine soul

Every one of us, arise!

Open all thine hearts and minds

For Indonesia the Great!

Indonesia the Great, be free, be free!

My land so beloved dearly!

Indonesia the Great, be free, be free!

Long live Indonesia the Great!


..

 • Indonesia, land so pure

A land mighty with resolve

Thou art whom I pledge to

My unchanging allegiance.

Indonesia, a resplendent spirit

Escapes not thine body nor soul

Let us all unite and proclaim

"Indonesia, one and true!"

May thy children be safe from all strife and war

Thy islands, thy seas, too

Indonesians, march on, Indonesians march on

For Indonesia the Great!

Indonesia the Great, be free, be free!

My land so beloved dearly!

Indonesia the Great, be free, be free!

Long live Indonesia the Great!


°Baka kaya sarala an pagpalis ko digdi sa satong tataramon. salamaton na maray.

-- ShiminUfesoj (olay) 11:46, 24 Abril 2018 (UTC)[magsimbag]

• okey lang po, ae man po aq naghihidali. Ta aram ko man po na busy po kamo.... Magayon ngani an layunin kan wikipedia, atleast sa buong buhay ko, miski digdi lang maiheras ko asin iurgulyo ko an sakong ginikanan dangan sakong padangat na tataramon,. Dios mabalos nin maray saimo. 😹😹 saludo po ako saindo.

ShiminUfesoj (olay) 13:45, 26 Abril 2018 (UTC)[magsimbag]

Salamat sa pag-imbita sa Sumaro Bikolnon[baguhon an source]

Hi @Ringer, salamat sa pag-imbita sa organisasyon. Gusto ko pong sumali at baka marami akong matutunan sa kultura ng bikol.

Hi @Ringer, can you translate this one to bcl.


Glosses[baguhon an source]

Here is a list of the abbreviations used in the glosses:

1   first person     DET   determiner     M   masculine
2   second person     DIR   direct case     NAT   non-agent trigger
3   third person     ERG   ergative case     NMLZ   nominalizer
ACC   accusative case     F   feminine     OBL   oblique case
AN   animate     GEN   genitive case     PL   plural
ASP   aspect     GT   goal trigger     PREP   preposition
AT   agent trigger     INAN   inanimate     PT   patient trigger
AUX   auxiliary verb     IND   indirect case     RL   realis mood
BT   benefactive trigger     INDF   indefinite     RT   reason trigger
CT   circumstantial trigger     IT   instrument trigger     SG   singular
DEF   definite     LT   locative trigger     TR   transitive

Hi Ringer, we are talking about Adminship here (please see [38]). DARIO SEVERI (olay) 19:17, 11 Mayo 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi Ringer, you and ShiminUfesoj need ask for the Adminship on Meta, on this page m:Steward requests/Permissions. It's on time, do not need wait any longer. Regards DARIO SEVERI (olay) 15:52, 23 Mayo 2018 (UTC)[magsimbag]

Hi. Could you please delete the article mentioned above as cross-wiki spam? The article has been deleted on other language Wikipedias already for this reason. Hiàn (olay) 00:48, 25 Mayo 2018 (UTC)[magsimbag]

Parambongon an Wikipedia: Mapanonongod[baguhon an source]

Hi Ringer, if you have any info about Bikol wiki, can you help me to add info's at Wikipedia: Mapanonongod.? Thanks


Regard, -- ShiminUfesoj (olay) 03:28, 27 Mayo 2018 (UTC)[magsimbag]

ONRA para simo 😂😂[baguhon an source]

Ang paragamit na ini tinatawan kan onrang ini huli ta siya mahigos asin padagos na pag-ambag nin mga artikulo manungod sa rehiyon Bikol sagkod Filipinas.

Shimin_Ufesoj Ulay_kita? 18:15, 15 Hunyo 2018 (UTC)[magsimbag]

Translation request[baguhon an source]

Hello! May I ask you for a translation of the phrase Automatic refresh into Bikol Central? Thanks -XQV- (olay) 15:16, 20 Hunyo 2018 (UTC)[magsimbag]

Invitation from WAM 2018[baguhon an source]

Hi WAM organizers!

Hope you receive your postcard successfully! Now it's a great time to sign up at the 2018 WAM, which will still take place in November. Here are some updates and improvements we will make for upcoming WAM. If you have any suggestions or thoughts, feel free to discuss on the meta talk page.

 1. We want to host many onsite Edit-a-thons all over the world this year. If you would like to host one in your city, please take a look and sign up at this page.
 2. We will have many special prize provided by Wikimedia Affiliates and others. Take a look at here. Let me know if your organization also would like to offer a similar thing.
 3. Please encourage other organizers and participants to sign-up in this page to receive updates and news on Wikipedia Asian Month.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Reach out the WAM team here at the meta talk page if you have any questions.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (olay) 16:03, 23 Setyembre 2018 (UTC)[magsimbag]

27 Communities have joined WAM 2018, we're waiting for you![baguhon an source]

Dear WAM organizers!

Wikipedia Asian Month 2018 is now 26 days away! It is time to sign up for WAM 2018,

Following are the updates on the upcoming WAM 2018:

 • Follow the organizer guidelines to host the WAM successfully.
 • We want to host many onsite Edit-a-thons all over the world this year. If you would like to host one in your city, please take a look and sign up at this page.
 • If you or your affiliate wants to organize an event partnering with WAM 2018, Please Take a look at here.
 • Please encourage other organizers and participants to sign-up in this page to receive updates and news on Wikipedia Asian Month.


If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Reach out the WAM team here at the meta talk page if you have any questions.

Best Wishes,
Wikilover90 using ~~~~

WAM Organizers Update[baguhon an source]

Hi WAM Organizer! Hopefully, everything works just fine so far! Need Help Button, post in any language is fine

 • Here are some recent updates and clarification of rules for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
  • Additional souvenirs (e.g. postcard) will be sent to Ambassadors and active organizers.
  • A participant's article count is combined on all language Wikipedias they have contributed to
  • Only Wikipedia Asian Month on Wikipedia or Wikivoyage projects count (no WikiQuote, etc.)
  • The global top 3 article count will only be eligible on Wikipedias where the WAM article requirement is at least 3,000 bytes and 300 words.
  • If your community accepts an extension for articles, you should set up a page and allow participants to submit their contributions there.
  • In case of redirection not allowed submitting in Fountain tool, a workaround is to delete it, copy and submit again. Or a submission page can be used too.
  • Please make sure enforce the rules, such as proper references, notability, and length.
  • International organizers will double check the top 3 users' accepted articles, so if your articles are not fulfilling the rules, they might be disqualified. We don't want it happened so please don't let us make such a decision.

Please feel free to contact me and WAM team on meta talk page, send me an email by Email this User or chat with me on facebook. For some languages, the activity for WAM is very less, If you need any help please reach out to us, still, 12 more days left for WAM, Please encourage your community members to take part in it.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik

What's Next (WAM)![baguhon an source]

Congratulations! The Wikipedia Asian Month has ended successfully and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?

Tool problem
If you faced problem submitting articles via judging tool, use this meta page to do so. Please spread this message with local participants.
Here are what will come after the end of WAM
 • Make sure you judge all articles before December 7th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
 • Participates still can submit their contribution of November before December 5th at this page. Please let your local wiki participates know. Once you finish the judging, please update this page after December 7th
 • There will be three round of address collection scheduled: December 15th, December 20th, and December 25th.
 • Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants have more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 • There will be a progress page for the postcards.
Some Questions
 • In case you wondering how can you use the WAM tool (Fountain) in your own contest, contact the developer Le Loi for more information.

Thanks again, Regards
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (olay) 04:59, 3 Desyembre 2018 (UTC)

WAM Postcard collection[baguhon an source]

Dear organiser,

Thanks for your patience, I apologise for the delay in sending the Google form for address collection. Please share this form and the message with the participants who created 4 or more than 4 articles during WAM. We will send the reminders directly to the participants from next time, but please ask the participants to fill the form before January 10th 2019.

Things to do:

 1. If you're the only organiser in your language edition, Please accept your article, keeping the WAM guidelines in mind.
 2. Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants have more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 3. Please update the status of your language edition in this page.


Note: This form is only accessed by WAM international team. All personal data will be destroyed immediately after postcards are sent. If you have problems accessing the google form, you can use Email This User to send your address to my Email. Thanks :) --Saileshpat using MediaWiki message delivery (olay) 21:15, 19 Desyembre 2018 (UTC)

Invitation to Organize Wiki Loves Love 2019[baguhon an source]

Wiki Loves Love (WLL) is an International photography competition of Wikimedia Commons to subject love testimonials happening in the month of February 2019.

The primary goal of the competition is to document love testimonials through human cultural diversity such as monuments, ceremonies, snapshot of tender gesture, and miscellaneous objects used as symbol of love; to illustrate articles in the worldwide free encyclopedia Wikipedia, and other Wikimedia Foundation (WMF) projects. February is around the corner and Wiki Loves Love team invites you to organize and promote WLL19 in your country and join hands with us to celebrate love and document it on Wikimedia Commons. The theme of 2019 is Festivals, ceremonies and celebrations of love.

To organize Wiki Loves Love in your region, sign up at WLL Organizers page. You can also simply support and spread love by helping us translate the commons page in your local language which is open for translation.

The contest starts runs from 1-28 February 2019. Independent from if there is a local contest organised in your country, you can help by making the photo contest Wiki Loves Love more accessible and available to more people in the world by translating the upload wizard, templates and pages to your local language. See for an overview of templates/pages to be translated at our Translations page.

Imagine...The sum of all love!

Wiki Loves Love team

--MediaWiki message delivery (olay) 12:33, 6 Enero 2019 (UTC)[magsimbag]

ShiminUfesoj[baguhon an source]

Hi Ringer ... Stewards are not concerned about whether or not this Wikipedia has Sysops, but as an editor, not as a Global sysop, I believe that ShiminUfesoj's effort on this project deserves to be one [39], just as I think others should apply too. Best regards DARIO SEVERI (olay) 05:04, 24 Agosto 2019 (UTC)[magsimbag]

Sorry, got so busy with other matters. I have not been posting/editing lately or updating myself with developments in bclwiki. Of course, I recommend him for the post. Ringer (olay) 06:24, 27 Agosto 2019 (UTC)[magsimbag]

Thanks Ringer. DARIO SEVERI (olay) 04:40, 28 Agosto 2019 (UTC)[magsimbag]

Community Insights Survey[baguhon an source]

RMaung (WMF) 14:33, 6 Setyembre 2019 (UTC)[magsimbag]

Reminder: Community Insights Survey[baguhon an source]

RMaung (WMF) 15:09, 20 Setyembre 2019 (UTC)[magsimbag]

Niliwat na an mga pagbago sa artikulo (Mariano Perfecto)[baguhon an source]

Marhay na aldaw!

Dai po ako sigurado kun ako mismo ang nagliwat o pinasubli ko an account ko. Dai ko po kaya tanda na nagbisita ako sa artikulong ito, o nagsugpon sana si link sa litrato. Ibinalik ko na po sa dati. Pasensiya sa dai pagkaintindihan.

Mabalos!

Dang Brazal (olay) 09:55, 28 Setyembre 2019 (UTC)[magsimbag]

Invitation from WAM 2019[baguhon an source]

Hi WAM organizers!

Hope you are all doing well! Now it's a great time to sign up for the 2019 Wikipedia Asian Month, which will take place in November this year (29 days left!). Here are some updates and improvements we will make for upcoming WAM. If you have any suggestions or thoughts, feel free to discuss on the meta talk page.

 1. Please add your language project by 24th October 2019. Please indicate if you need multiple organisers by 29th October.
 2. Please update your community members about you being the organiser of the WAM.
 3. We want to host many onsite Edit-a-thons all over the world this year. If you would like to host one in your city, please take a look and sign up at this page.
 4. Please encourage other organizers and participants to sign-up in this page to receive updates and news on Wikipedia Asian Month.
 5. If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Reach out the WAM team here at the meta talk page if you have any questions.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (olay) 17:03, 2 Oktobre 2019 (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[baguhon an source]

RMaung (WMF) 19:01, 3 Oktobre 2019 (UTC)

Board Meetings[baguhon an source]

Naggibo akong page sa Meta para sa Board Meetings kun sain ikakaag an minutes. Luwayluwayan ta na sanang laagan for documentation. --Filipinayzd (olay) 15:48, 13 Enero 2020 (UTC)[magsimbag]

Plantilya:Based on[baguhon an source]

There is a problem with this template. When I tried using it on Charlotte's Web (pelikula kan 1973), it said Script error: No such module "Based on". What is the problem though? Meanwhile, the page for Charlotte's Web (pelikula kan 1973) is tagged for delete, and so are The Rescuers and Sara Duterte, but I'm trying to save them. Help? 2602:306:83A9:3D00:74E0:833B:CFE7:24C9 03:30, 29 Enero 2020 (UTC)[magsimbag]

Wikipedia Asian Month 2020[baguhon an source]

Wikipedia Asian Month 2020
Wikipedia Asian Month 2020

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2020, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2020.
 3. Inform your community members WAM 2020 is coming soon!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2020

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2020.10

Wikipedia PH Month Project[baguhon an source]

Major Philippine ethnolinguistic groups

Hello Ringer,

Wikipedia Philippine Month or simply Wikipedia PH Month is a monthly editing activity inspired by Wikipedia Asian Month. It aims to bridge knowledge gaps on Philippine content in Philippine language editions of Wikipedia and beyond. The participating community is not limited to the Philippines and is open to all Wikipedia editions! This activity also aims to encourage collaboration among Filipino contributors within the archipelago and in the diaspora, and create linkages among Filipino and non-Filipino contributors who support the main objective.

How to Participate in the Activity[baguhon an source]

As an Editor

 • Find the language edition of Wikipedia you would like to build on.
 • Register an account if you have not done so.
 • Choose articles about the Topic of the Month, but NOT from YOUR NATIVE LOCALITY, and start creating or improving articles.
 • Write in the summary box the hashtag #WikiPHmonth before saving your work.

As an Organizer

 • Set up and run the contest on a local level within your language community. (e.g. bcl:Wikipedia:Wikipedia Philippine Month 2021)
 • If your local Wikipedia is already participating, ask if you can help judge articles if you are interested.
 • Engage local editors and aim for maximum participation.
 • Organize online and offline events for contest promotion and increase in participation.
 • If you have expertise or skills in public relations, then you can help us get media coverage.

Topics[baguhon an source]

Traditional homelands of the indigenous peoples of the Philippines

Each participating local Wikipedia community runs a monthly online edit-a-thon, which promotes the creation or improvement of the Wikipedia content about a particular group or groups of people in the Philippines and the region they represent.

 • JANUARY - The Visayans (Region VI, Region VII, Region VIII, Romblon) are a metaethnicity race native to the whole Visayas, to the southernmost islands of Luzon (MIMAROPA Region and Masbate) and the northern and eastern coastal parts of Mindanao. They are speakers of one or more Visayan languages, the most widely spoken being Cebuano, Hiligaynon and Waray-Waray. They comprise the largest ethnic group in the nation.
 • February - Wiki Loves Love; Chinese New Year - Filipino-Chinese heritage
 • March - WikiGap; Women's Month - Filipina
 • APRIL - The Tagalogs (NCR, Region IV-A, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Marinduque) are the most widespread ethnic group in the Philippines. They predominate the entirety of the Manila and mainland southern Luzon regions, with a plurality in Central Luzon (mainly in its southeastern portion, as well as parts of Zambales and Bataan provinces except for Pampanga and Tarlac) and coastal parts of Mindoro. The Tagalog language was chosen as an official language of the Philippines in 1935. Today, Filipino, a de facto version of Tagalog, is taught throughout the archipelago.
 • MAY - Heritage Month - Highland Ethnolinguistic Nations (Cordilleras), Mangyan (in central Mindoro island), Suludnon (in central Panay island, and Negritos (in remote areas throughout Luzon, Panay, Negros islands, and Mindanao). The Igorots/Cordillerans live in the highlands of Luzon. They are primarily located in the Cordillera Administrative Region, Caraballo Mountains, and Sierra Madre. Mangyan is the generic name for the eight indigenous groups found on the island of Mindoro, southwest of the island of Luzon in the Philippines, each with its own tribal name, language, and customs. They occupy nearly the whole of the interior of the island of Mindoro. The Negrito are several Australo-Melanesian groups who inhabit isolated parts of Southeast Asia. They all live in remote areas throughout the islands in the Philippines. The Suludnon, also known as the Tumandok, Sulod, Panay-Bukidnon, or Panayanon Sulud, are an indigenous Visayan group of people who reside in the Capiz-Lambunao mountainous area and the Antique-Iloilo mountain area of central Panay in the Visayan islands of the Philippines.
 • June - Filipino-Spanish Friendship Day - Filipino-Spanish heritage
 • JULY - The Ilocanos and minorities in Lowland Ethnolinguistic Nations in Cagayan Valley Region (Region I, Region II) are predominantly Christian group who reside within the lowlands and coastal areas of northwestern Luzon. Other Ilocanos are also found in Cordillera Administrative Region and Cagayan Valley. The Ivatan (also spelled as Ibatan) are the predominant ethnolinguistic group in the Batanes islands of the Philippines. They have close cultural links with the Taiwanese aborigines, especially the Yami/Tao people of Orchid Island under jurisdiction of Taiwan. The Ibanags are a predominantly Christian lowland ethnic group numbering around half a million people and who primarily inhabit the provinces of Cagayan and Isabela in the Cagayan Valley of northern Luzon. The Itawes/Itawis/Itawit are among the earliest inhabitants of the Cagayan Valley in northern Luzon. The Gaddang number about 25,000. They are known to have inhabited the upper Cagayan Valley and the Magat valley below Aritao in Nueva Vizcaya and in Isabela since before the Spanish arrived.
 • AUGUST - Indigenous Month - Highland Ethnolinguistic Nations (Tribal Palaweño, and Lumad) and Lowland Ethnolinguistic Nations (Bangsamoro). The peoples and tribes of Palawan are a diverse group of both indigenous tribes and lowland groups that historically migrated to the island of Palawan and its outlying islands. The Lumad are the un-Islamized and un-Christianized indigenous Austronesian peoples of Mindanao. They include several ethnolinguistic nations such as the Manobo, the Tasaday, the Mamanwa, the Mandaya, the B'laan, the T'boli, and the Kalagan. They primarily inhabit the eastern parts of Mindanao such as the Caraga, and Davao Regions. The collective term Moro or Bangsamoro people refers to the, at least 13, islamicized ethnolinguistic groups of Mindanao, Sulu and Palawan. The Muslim Moros originally had a few independent states such as the Maguindanao Sultanate, the Lanao Sultanates, and the Sulu Sultanate. The Sultanate of Sulu once exercised sovereignty over the present day provinces of Basilan, Palawan, Sulu, Tawi-Tawi, the eastern part of the Malaysian state of Sabah (formerly North Borneo) and North Kalimantan in Indonesia.
 • SEPTEMBER - The Bikolanos and Masbateños (Region V) are a predominantly Roman Catholic ethnic group that originates from the Bicol Region in Southern Luzon. They are the fifth-largest ethnolinguistic group in the Philippines. Masbateños live in Masbate province of the Philippines. Masbateños may be considered Visayans by language but are Bicolanos by region.
 • OCTOBER - The Pangasinan and Bolinaos (Pangasinan) are the eighth-largest ethnolinguistic group in the Philippines. They predominate in the northwestern portion of Central Luzon (entire Pangasinan, northern Tarlac, northwestern Nueva Ecija and northern Zambales), as well as southwestern parts of La Union and Benguet. The Bolinao people live in Bolinao and Anda, Pangasinan. They speak the Bolinao language or Binubolinao, which is the second most widely spoken Sambalic language in Pangasinan (after Sambal).
 • November - Wikipedia Asian Month - Asian Heritage
 • DECEMBER - The Kapampangans and Sambals (Pampanga, Zambales, Tarlac) are the seventh-largest ethnic group in the Philippines. They primarily use the Kapampangan language, which is spoken by more than 1.4 million individuals. The Sambals are the inhabitants of the province of Zambales, including the independent city of Olongapo. They are also found in the municipalities of Bolinao and Anda in northwestern Pangasinan. Sambals currently make up a large proportion of the population in the Zambales municipalities of north of Iba, the provincial capital. Their language, Sambal, is related to Kapampangan.

Thank you! --Filipinayzd (olay) 12:54, 7 Enero 2021 (UTC)[magsimbag]

Wikipedia Asian Month 2021[baguhon an source]

Hi Wikipedia Asian Month organizers and participants! Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2021, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Fountain tool (you can find the usage guidance easily on meta page), or else you and your participants' will not be able to receive the prize from Wikipedia Asian Month team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page before October 29th, 2021.
 3. Inform your community members Wikipedia Asian Month 2021 is coming soon!!!
 4. If you want Wikipedia Asian Month team to share your event information on Facebook / Twitter, or you want to share your Wikipedia Asian Month experience / achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki or PM us via Facebook.

If you want to hold a thematic event that is related to Wikipedia Asian Month, a.k.a. Wikipedia Asian Month sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let's edit articles and win the prizes!

Here are some updates from Wikipedia Asian Month team:

 1. Due to the COVID-19 pandemic, this year we hope all the Edit-a-thons are online not physical ones.
 2. The international postal systems are not stable enough at the moment, Wikipedia Asian Month team have decided to send all the qualified participants/ organizers extra digital postcards/ certifications. (You will still get the paper ones!)
 3. Our team has created a meta page so that everyone tracking the progress and the delivery status.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the Wikipedia Asian Month team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it's urgent, please contact the leader directly (jamie@asianmonth.wiki).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2021

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team, 2021.10

Translation request[baguhon an source]

Hello.

Can you translate and upload the articles en:Architecture of Azerbaijan and en:Azerbaijani literature in Bikol Wikipedia? They certainly do not need to be long and detailed.

Yours sincerely, Multituberculata (olay) 15:48, 2 Nobyembre 2021 (UTC)[magsimbag]

Update request for the Jumbo Kingdom article.[baguhon an source]

Hello, Ringer.

Can you update the Jumbo Kingdom article, which you created? The restaurant closed in 2020 due to the Corona virus pandemic and definitely closed in 2022, and was towed away but capsized and sank. The English version of the article en:Jumbo Kingdom has all the latest information with sources.

Thank you, 31.200.8.88 15:33, 21 Hunyo 2022 (UTC)[magsimbag]

Jumbo Kingdom article duly updated last June 21, 2022. It is a pity, the floating restaurant could have been towed to Pasacao, at Ragay Gulf instead of sinking same at West Phil Sea. Just thinking.. Ringer (kaulayon) 09:39, 29 Hunyo 2022 (UTC)[magsimbag]

An original barnstar for you![baguhon an source]

The Original Barnstar
Congratulations on your achievements!
An paragamit na ini nagin nang paraambag sa Wikipedia sa laog nin kaglimang taon.


-Filipinayzd (kaulayon) 09:29, 29 Hunyo 2022 (UTC)[magsimbag]

Dyos mabalos Filipinayzd! Ringer (kaulayon) 09:33, 29 Hunyo 2022 (UTC)[magsimbag]

You are invited to join/orginize Wikipedia Asain Month 2022 ![baguhon an source]

Wikipedia Asian Month 2022
Wikipedia Asian Month 2022

Hi WAM organizers and participants!

Hope you are all doing well! Now is the time to sign up for Wikipedia Asian Month 2022, which will take place in this November.

For organizers:

Here are the basic guidance and regulations for organizers. Please remember to:

 1. use Wikipedia Asian Month 2022 Programs & Events Dashboard. , or else you and your participants’ will not be able to receive the prize from WAM team.
 2. Add your language projects and organizer list to the meta page 1 week before your campaign start date.
 3. Inform your community members WAM 2022 is coming!!!
 4. If you want WAM team to share your event information on Facebook / twitter, or you want to share your WAM experience/ achievements on our blog, feel free to send an email to info@asianmonth.wiki.

If you want to hold a thematic event that is related to WAM, a.k.a. WAM sub-contest. The process is the same as the language one.

For participants:

Here are the event regulations and Q&A information. Just join us! Let’s edit articles and win the prizes!

Here are some updates from WAM team:

 1. Based on the COVID-19 pandemic situation in different region, this year we still suggest all the Edit-a-thons are online, but you are more then welcome to organize local offline events.
 2. The international postal systems are not stable, WAM team have decided to send all the qualified participants/ organizers a digital Barnstars.

If you have any suggestions or thoughts, feel free to reach out the WAM team via emailing info@asianmonth.wiki or discuss on the meta talk page. If it’s urgent, please contact the leader directly (reke@wikimedia.tw).

Hope you all have fun in Wikipedia Asian Month 2022

Sincerely yours,

Wikipedia Asian Month International Team 2022.10

Idugang an saimong mga ambag[baguhon an source]

Magin parte kan Feminism and Folklore in the Philippines 2023, an internasyunal na kampanya sa pagdugang nin laog o kontent sa Wikipedia tanganing idokumento an mga katutubong kultura sa manlainlain na rehiyon sa kinaban.
Nagpoon an Wiki Loves Folklore taon 2018 bilang Wiki Loves Love para sa mga temang seremonya asin festival nin pagkamoot. Sa Bikol Wikipedia, ini an WikiProyekto na dapit sa katutubong kultura nagpoon kan Pebrero 2022. Ngunyan na taon, an aktibidad poon Pebrero 1 sagkod Marso 31. Siring man, tinatawan kahalagahan sa proyektong ini an papel kan kababaihan sa kultura.

Filipinayzd (kaulayon) 05:29, 24 Pebrero 2023 (UTC)[magsimbag]

@Paragamit:Ringer Nagpapadagos an Feminism and Folklore in the Philippines 2023. Idugang an saimong mga ambag na artikulo sa Listahan bago matapos an Abril 15, 2023 asin manggana nin papremyo! --Filipinayzd (kaulayon) 09:56, 29 Marso 2023 (UTC)[magsimbag]
@Ringer Pagiromdom: Igwa na sanang duwang (2) aldaw bago matapos an Feminism and Folklore in the Philippines 2023. Idugang an saimong mga ambag na artikulo dapit sa mga katutubong kultura asin kababaihan na naidugang mo poon Pebrero 1 sagkod Abril 15, 2023 sa Listahan. --Filipinayzd (kaulayon) 04:01, 13 Abril 2023 (UTC)[magsimbag]

The Wikipedia Asian Month 2022 Barnstar[baguhon an source]

You have been a medical translators within Wikipedia. We have recently relaunched our efforts and invite you to join the new process. Let me know if you have questions. Best Doc James (talk · contribs · email) 12:34, 13 August 2023 (UTC)

Invite to Join Wikipedia Asian Month 2023[baguhon an source]

You are receiving this message because you participated in the Wikipedia Asian Month 2022 as an organizer or editor.

Join the Wikipedia Asian Month 2023

Dear all,

The Wikipedia Asian Month 2023[1] is coming ! The campaign start within a flexible 30 days from November to December. Following with the changes of the rules made by last year, the wish to have more people get to know Asia and Asian related topic is the same! Click "Here" to Organize/Join a WAM Event.


1. Propose "Focus Theme" related to Asia !

If you are based somewhere in Asia, or have specific passion on an Asian topic, please propose your "Focus Theme" by October 25th. The WAM international team will select 5 themes. Please propose your focus theme through this link[2].

2. Enhancing existing articles can also count as part of campaign contribution.

Any edits, including creating new articles or adding new content to existing articles, over 3000 bytes in total would be able to get a reward. Last year, due to this change of rules, the Programs & Events Dashboard was suggested. However, according to community survey of 2022, Fountain Tool is still the best platform for tracking edit and points. You don’t need to create any Dashboard. For the tracking of editing existing article, the international team is currently designing a form. Will soon publish to the main page of WAM 2023.

3. More flexible campaign time

The contribution duration would remain 30days, but we extended the overall campaign timeline to 2 months. All organizers can decide when to start their WAM as long as the whole duration is within November 1st to December 31th. It means that you can participate in WAM based on the needs of your local community.

Timetable

 • October 1st, 2023 : Publish International Campaign Page of the Year
 • October 5th to 25th, 2023 : Call for focus themes of WAM 2023.
 • Before 29 October, 2023: Complete Registration [3] of Each language Wikipedia.
 • November 1st, UTC 00:00 to December 31th, UTC 00:00, 2023: Running the Campaign. (Find your local campaign for the actual event date.)
 • January 1st to March 15th, 2024: Auditing of each language Wikipedia.
 • March 30th, 2024: Deadline of reporting statistics and eligible editors to the International Team
 • April 1st to May 15th, 2024: The international team distributes Barnstars and Certificates to eligible editors of each event.

For your information, the main page of Wikipedia Asian Month is currently undertaking a reconstruction for archiving purpose. For the 2023 event please bookmarked this page. We hope you will enjoy Wikipedia Asian Month! If you have any inquiry, feel free to contact us by info@asianmonth.wiki [4]. We look forward to your participation.

Cheers!!!

WAM 2023 International Team

[1] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Asian_Month_2023

[2] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPLz8kvSP_0LlI4vGRHAP2ydJPnLY__1hb9-p8AsRcS2R2NQ/viewform?usp=sf_link

[3] https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedia_Asian_Month_2023/Join_an_Event

[4] info@asianmonth.wiki

Thank you for being a medical contributors![baguhon an source]

The 2023 Cure Award
In 2023 you were one of the top medical editors in your language. Thank you from Wiki Project Med for helping bring free, complete, accurate, up-to-date health information to the public. We really appreciate you and the vital work you do!

Wiki Project Med Foundation is a thematic organization whose mission is to improve our health content. Consider joining for 2024, there are no associated costs.

Additionally one of our primary efforts revolves around translation of health content. We invite you to try our new workflow if you have not already. Our dashboard automatically collects statistics of your efforts and we are working on tools to automatically improve formating.

Thanks again :-) -- Doc James along with the rest of the team at Wiki Project Med Foundation 22:25, 3 Pebrero 2024 (UTC)[magsimbag]

Some of your articles were evaluated[baguhon an source]

Some new submissions were evaluated since last update:

 • Goyescas (evaluated by Filipinayzd; status = approved)
 • Yoon Se-ah (evaluated by Filipinayzd; status = approved)

Please Note that, it was opt-in feature from CampWiz Bot. - CampWiz Bot (kaulayon) 08:48, 13 Abril 2024 (UTC)[magsimbag]

Some of your articles were evaluated[baguhon an source]

Some new submissions were evaluated since last update:

 • Goyescas (evaluated by Filipinayzd; status = approved)
 • Yoon Se-ah (evaluated by Filipinayzd; status = approved)

Please Note that, it was opt-in feature from CampWiz Bot. - CampWiz Bot (kaulayon) 17:06, 13 Abril 2024 (UTC)[magsimbag]