Olay kan paragamit:Ringer

Gikan sa Bikol Sentral na Wikipedia, an talingkas na ensiklopedya
Maglukso sa: paglibotlibot, hanapon

Mga laog

Mabalos sa Pagbali sa Bikol Wikipedia[liwaton an gikanan]

Lugod, dai ka maraya. --Filipinayzd 19:30, 2 Enero 2008 (UTC)

WMPH[liwaton an gikanan]

Bali ka sa Tambayan kan mga wikipedistang Pilipino. --Filipinayzd 14:57, 23 Hunyo 2008 (UTC)

Request[liwaton an gikanan]

Please, could you make a stub about Almazán? --85.61.75.250 06:47, 20 Abril 2008 (UTC)

Tagamato[liwaton an gikanan]

Pignominar taka na magin tagamato. Paisihi kami kun boot mo asin magboto dagos digdi. Paisihi man ining tagatao nin poder na isi mo na pignominar taka asin boot mo. --Filipinayzd 10:22, 8 Hulyo 2008 (UTC)

Request for Help, please[liwaton an gikanan]

Greetings Ringer,

Nice to meet you.

Could you kindly help me translate these passages into the unique and wonderful Bicolano language? Please.


"Jesus Christ, the Word who became flesh, died on the cross for the redemption of sinners, resurrected on the third day and ascended to heaven. He is the only Saviour of mankind, the Creator of the heavens and earth, and the only true God".
"The Holy Bible, consisting of the Old and New Testaments, is inspired by God, the only scriptural truth, and the standard for Christian living".
"Salvation is given by the grace of God through faith. Believers must rely on the Holy Spirit to pursue holiness, to honour God, and to love humanity".


Your help would be very Gratefully Appreciated, Thankyou very much. --Jose77 06:01, 10 Hulyo 2008 (UTC)

Jose77, tuguti akong makapaghiras man (apology to ringer):
"Si Jesukristo, an Tataramon na nagin laman, naggadan sa krus para sa katubusan nin mga parakasala, nabuhay-liwat sa ikatolong aldaw asin nagsakat sa langit. Siya iyo sana an Tagapagligtas nin sankatawohan, an Kaglalang nin mga langit asin daga, asin an tunay sanang Diyos."
"An Banal na Bibliya, binibilog kan mga Luma asin Bagong Tipan, inspirado nin Diyos, an bugtong na kasuratan nin katotoohan, asin sarong estandarte para sa Kristiyanong pamumuhay."
"An kaligtasan ipinagtao sa grasya nin Diyos sa paagi nin pagtubod. An mga paratubod kaipong manandigan sa Banal na Espiritu sa pagpaorog nin kabanalan, paggalang sa Diyos, asin pagkamoot sa kapwa tawo."Geopoet 12:01, 13 Nobiembre 2009 (UTC)

Harani na an 1000[liwaton an gikanan]

Pwedeng pakibalangibog sa blog mo manungod kaini? --Filipinayzd

Mabalos. Kun boot mong kàgan nin pirma an mensahe mo, isurat mo sana an " --~~~~ " (duwang dash sagkod apat na tilde). --Filipinayzd 12:03, 14 Hulyo 2008 (UTC)

invitation[liwaton an gikanan]

As an Administrator, you are allowed into #wikimedia-admin, the cross-wiki coordination channel for Wikimedia administrators. Any member of the channel can invite you in temporarily, but you need an invite exemption from a channel operator to get in whenever you want. Please come to #wikimedia and ask for an invite.

Any admin from any project is welcome and it is a good place for cross-wiki coordination of vandal and spam fighting. It is also useful for new admins to contact more experienced admins in real-time to get help with the more complicated admin tasks such as history merges/splits and importing via Special:Import.

Please remember to translate the interface at betawiki: only and to upload images preferably at commons:

Thank you

Best regards, --Spacebirdy 19:39, 13 Hulyo 2008 (UTC)

Pagpaorog nin artikulo[liwaton an gikanan]

Pano gagamiton an mga ini asin ano pasunud-sunod kan paglaag sa artikulo:

 • Hilingon man (see also) - mga artikulong may kinaaraman sa artikulo
 • Ginunuan, Ginonoan (source?) - pighalian kan impormasyon sa artikulo
 • Hihilngan (reference) - bareta, artikulo asbp na patotoo o pighalian kan pahayag sa artikulo (importante orog na sa mga pigkukwestyon na impormasyon)
 • Toltolan (source?)

Kaipuhan na parapeho an pakakaag ta sa mga artikulo. --Filipinayzd 07:25, 10 Oktobre 2008 (UTC)

"Toltolan" or "Panultulan" i believe is more appropriate for "source". "Ginunuan" means "gained out of something..." "Hihilngan" means "read from" or "seen from".Geopoet 12:06, 13 Nobiembre 2009 (UTC)

Temporary access expired[liwaton an gikanan]

Hello Ringer. The temporary access you requested on this wiki has expired. Thanks. Dungodung 08:15, 13 Oktobre 2008 (UTC)

Igwa ka nin pigsurat na libro?[liwaton an gikanan]

Mapa-booksale kami sagkod pa-kontest sa rawit-dawit sa CSPC-Naga, klase ko sa Literature Appreciation sagkod Philippine Literature next week Nov. 24 - 29. Kun igwa ka nin contact # pakitao man sako. Uya an # ko 09186214105. Paki parà na sana kan numero pag nabasa mo na. Tibaad pwede kaming magpabakal kan books mo o pwedeng magjudge ka sa pakontest. Paki kontakt na sana ako ngonyan na semana. Mabalos!

Ay iyo palan! ONE YEAR NA KAN BIKOL WIKIPEDIA SA NOV. 24. BUOT KO NGANI NA MAGPAGIBO NIN T-SHIRT na igwang Bikol Wikipedia! Pag-olayan ta ini! Kun pwede ngani na magkaigwa nin booth para sa pagpabalangibog kan Wikipedia. Nanambitan ko na man an Bikol Wikipedia sa mga klase. TAMANG-TAMA NA GIBUHON AN ENOT NA ANEBERSARYO KASABAY KAN SI AKTIBIDAD MI TA NATIONAL BOOK WEEK CELEBRATION IYAN NA AN TEMA "Ang Batang Palabasa Dalubhasa sa Kultura!" PLEASE CONTACT ME. ---Filipinayzd 18:02, 17 Nobiembre 2008 (UTC)

HAPPY ANNIVERSARY!!!!!!!!!!!!!...YUHOOOOO....nakabale man ako sa enot na anibersaryo. Saen kita hirilingan? Text ka man sako daw. Saka palan si pighagad mong rawit-dawit, ipapadara ko pa sana. Pasensiya ka na kun dae ko tulos naipadara. Duwang kaso an iniimbistigaran ko ngonyan. Dae ko kaya mahaboan an kliyente ko. Pero di bale, basta ipapadara ko saimo. Salamat. Gusto ko man magka-T-shirt...gurano kontribusyon ko? Text ka sana.Geopoet 12:14, 13 Nobiembre 2009 (UTC)

Pamphletes, T-Shirts[liwaton an gikanan]

Ngonian na banggi ko pa sana nabasa an mensahe mo. Kan mga panahon na idto, yaon ako sa luwas kan E-mall sa may breadshop ta pighahalat sinda Esting Jacob asin Jason Chancoco na sa halawig na panahon huna ko saro sanang tawo sagkod ika. Manonongod sa Anibersaryo kan Bikol Wikipedia, boot kun (ko na) magpanao nin pamphletes nin Bikol Wikipedia sa lugar kan samong booksale, pa-literary contest asin pa-postermaking contest na tshirt na igwang BIKOL WIKIPEDIA. Sain dawa pwedeng makapagibo nin Tshirt ta. An konsepto ko, logo kan Wikipedia arog kaiyan advertisment sa itaas (pidaso nin puzzle na W). Nakaimprenta ini sa parteng toong daghan/sa may puso, asin an sa likod BIKOL WIKIPEDIA asin an sairarom www.bcl.wikipedia.org

Ika ano an konsepto mo? Sa Lunes dapat kapot ta na an Tshirt tangarig maisulot ta na (siguro tiglima kita tangarig sa semanang iyan, naka-Bikol Wikipedia shirt/may kwelyo pa tangarig maurag, pwedeng pampormal na okasyon. Pwede daw kitang makahanap sponsor sa Tshirt tangarig dakol asin maipanao? Patanawon taka kan kamogtakan ko, eksaktong walong aldaw pa sana ako sa CSPC, primero ko ining trabaho. Tambay ako bàgo ako nakalaog duman. Kaya ko na magpaimprenta nin sarong tshirt sana. Alagad sa masurunod na bulan, dawa pira pa! Mayo ako nin ideya kun siisay ka tabi, kun pira an edad mo. Ano ang buhay-buhay mo. hehe)

Duman sa library kun sain gigibohon si activity mi, kun pwede ngani makahagad ako sa library nin computer na igwang internet tangarig mahiling kan mga estudyante an website!

Kaipuhan tang pakarhayon ang Mainpage kan Wikipidya!!! Arin na artikulo an gigibuhon tan (ta na) Featured Article?

Sa pamphletes, ano an laman kaini? Pira an ipapaprint ta, sain ipapaprint? Sain ipapanao? Pano idodokumento tangarig maarà an ibang kontribyutor kan ibang Pilipinong Wikipedia!!! haha --Filipinayzd 15:51, 19 Nobiembre 2008 (UTC)

Sked ko[liwaton an gikanan]

 • 8:00-12:00 nasa CSPC-Naga - pwede kitan (kita na) maghilingan sa centro o harani sa Peñafrancia Ave. pagka-aga.
 • 1:00-5:00 nasa CSPC-Naga - dawa na 1-4 sana an laog ko, an sarong oras gagamiton pag-asikaso kan si activity mi (si 3 klase ko na Literature an ma-sponsor kan National Book Week Celebration).

5:30-8:00 nasa UNC Graduate School - kada Huebes ini, sa Ed.D. ko, enot na hirilingan mi dai ko mamimiss.

Sa huna mo, anong oras kita mahilingan? Ika na bahala. Dapit sa activity mi, baad may maitabang ka: sa papremyo sa Literary Contest asin Poster Making Contest (sa hiling mo, Tshirt na Bikol Wikipedia?), mga librong Bikol na pwedeng ipabakal mi asin igwang makukua an klase ko na fundo.

Kontakon mo tabi ako! --Filipinayzd 16:08, 19 Nobiembre 2008 (UTC)

Lobat[liwaton an gikanan]

Nalobat ako. Dai ko aram kun igwang mensahe hali saimo. 09186214105 tabi an selfown ko. Tibaad makagibo kitan (kita nin) pamplets bago ang enot na anibersayo kan satong wikipedia. Mabalos. --Filipinayzd 08:53, 20 Nobiembre 2008 (UTC)

Uya tabi an poster kan si mga Pilipino Wikipedian sa Cebu http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Wikipedia_poster_at_POSS.jpg alagad English Wikipedia an pigpopromotir. Arog man gayod kayan an sato. --Filipinayzd

Tarpaulin ta[liwaton an gikanan]

Ladawan:BCL Tarpaulin.jpg

Ano sa hiling mo? --Filipinayzd 17:53, 22 Nobiembre 2008 (UTC)

Pwede ini?

BCL Tarpaulin.PNG --Filipinayzd 23:29, 22 Nobiembre 2008 (UTC)

Kun mayo nin "http://bcl.wikipedia.org", email asin contact nos. na mahihiling sa ladawan, dai pa naa-update an picture sa itaas. --Filipinayzd 23:57, 22 Nobiembre 2008 (UTC)

Online tabi ako[liwaton an gikanan]

Online tabi ako sa YM. --Filipinayzd 14:56, 25 Nobiembre 2008 (UTC)

Translation[liwaton an gikanan]

Please, could you translate this article onto Bikol language? Thanks a lot for your help. If you want to translate any article onto Galician, Catalonian, Spanish or Portuguese, tell it to me. Chabi

Translation[liwaton an gikanan]

Magayon idtong site. Pigprobaran ko man ngani ipalis sa English si Dicionario ni Lisboa gamit an sarong English translator. Arog kaini:

Apay pp. Naapay, nag, hacer de comer a los puercos de hojas de autias, u otras cosas Ynaapay, pinag, echa asi la comida. Ynaapayan, pinag la olla, o el lugar. Yynaapay, ypinag, el fuego, tiempo, y causa: lo mismo es, Laon.

Uya an resulta:

Apay pp. Naapay, nag, to do to eat to the pigs of leaves of autias, or other things Ynaapay, pinag, throws asi the food. Ynaapayan, pinag, the pot, or the place. Ynaapayan, pinag, the fire, time, and cause: the same thing is, Laon.

Hehe. Kaipuhan pa na iedit. --Filipinayzd 09:38, 14 Abril 2009 (UTC)

Huri ko nang nabasa si text mo. Dai ko nakareply. --Filipinayzd 14:33, 18 Hunyo 2009 (UTC)

Tugang ni Mariano[liwaton an gikanan]

When Mariano Perfecto from Bikol went to Iloilo in 1873 looking for his brother priest who was exiled for revolutionary ideas, there he learned to speak and write Ilonggo... --Filipinayzd 13:42, 20 Hunyo 2009 (UTC)

Doctrina Christiana[liwaton an gikanan]

Pigpadara sako ining takod http://www.wdl.org/en/item/82/ kan saro kong barkada. Ano daw kun si mga suanoy na libro nasaray man arog kaini. --Filipinayzd 19:04, 20 Hunyo 2009 (UTC)

Bagong lalawgon kan Wikipedia[liwaton an gikanan]

Desente na man an Pambungad na pahina. Igwa na nin tagline sa irarom kan titulo nin artikulo. --Filipinayzd 22:01, 26 Hunyo 2009 (UTC)

Haralipot sana. An mga nananambitan, mga tamboan sana man. Marhay yan tangarig maghiwas an sakop kan mga pigsusurat na artikulo. Si mga masurunod na sanang paragamit an magdugang. --Filipinayzd 22:20, 26 Hunyo 2009 (UTC)
Kun madugang ka: digdi sa Plantilya:EnotnaDahon Panyayari para sa Mga panyayari sa ngonyan, digdi man sa Plantilya:EnotnaDahon Aram para sa Aram daw nindo --Filipinayzd 22:33, 26 Hunyo 2009 (UTC)

366 na aldaw, mga taon[liwaton an gikanan]

Makakaagan na nin panlaog na takod [[Titulo nin takod]] an mga Bulan-Aldaw asin mga Taon. Igwa na kaya nin mga tamboan na artikulo an gabos na mga aldaw kan taon (poon Enero 1 hanggan Desyembre 31 -- kun magpula an takod bakà salâ an pagbaybay kaini o salâ an sintaksis na "Bulan 0" o "Bulan 00", bakong "Bul. 0", "0 Bulan") asin mga taon (poon 1500 hanggan 2019). --Filipinayzd 01:42, 2 Hulyo 2009 (UTC)

Salamat, ta nasasangkap na kita[liwaton an gikanan]

Ok. Linalabo-labo mo talaga! Hehe. Ringer 14:00 2 Hulyo 2009 (UTC)

Mga tetrato[liwaton an gikanan]

Pwede kitang makakua nin mga-retrato digdi. --Filipinayzd 05:21, 4 Hulyo 2009 (UTC)

Tokda[liwaton an gikanan]

Igwa ka tabi nin kopya kan mga tokda (rawitdawit) ninda De Castro asin Rosales? o kan iba pang taga-Canaman? --Filipinayzd 12:08, 14 Hulyo 2009 (UTC)

Pwedeng pakikaag digdi sa Wikipedia? --Filipinayzd 05:22, 15 Hulyo 2009 (UTC)
Pati po si version ni Rosales kan Mi Ultimo Adios. --Filipinayzd 16:58, 4 Agosto 2009 (UTC)

Mabalos sa paglilinaw. Kopyahon ko man po palan si retrato nindo ni Clemente Alejandria para sa librong piggigibo ni daddy. Ikakaag mi duman si pighahanap mong mga komposisyon ni lolo Imon (Felimon Sto. Tomas). Kun maabot, ngonyan sa August 15 ilalaunch (kasabay pa gayod kan si launching kan libro ni Jason). --Filipinayzd 04:40, 5 Agosto 2009 (UTC)

Bagong kaapil[liwaton an gikanan]

Igwa kitang bagong kaibahan si Geopoet. Nagsusurat man sya ni mga rawitdawit. --Filipinayzd 11:14, 16 Hulyo 2009 (UTC)

Igwa siya nin forum na Bangraw nin Bikol na pwedeng pag'ulay-olayan an mga sadiri tang rawitdawit. --Filipinayzd 01:38, 17 Hulyo 2009 (UTC)

Yaon sa Pahina nin Olay ni Geopoet si mga retrato. -Filipinayzd 18:57, 20 Oktobre 2009 (UTC)

PIsta digdi sa Canaman sa 15[liwaton an gikanan]

Digdi po kamo. --Filipinayzd 13:47, 14 Agosto 2009 (UTC)

Alukon mo si Sumaro. Agdahon nindo magbali si padiris. hehe Garo sa Deciembre na lang ilalaunch si libro. Yaon pa ki sir Danny si draft. Makagsing to ta dai man nagpaaram na gigibuhan verso si libro nya. Pero igwa man idto Mga Hihilngan kabali ngani an Bikol Wikipedia, ngarig dai magsabing plagiarism. hehe --Filipinayzd 14:56, 14 Agosto 2009 (UTC)

Promotion[liwaton an gikanan]

Dapat palan igwa kita pamphlet nganing nakatao kita orog na duman sa mga estudyante. Naggigibo ako. Kinopya ko si pigpost mo sa naga.gov.ph. I-update ko na sana. Yaon palan saimo si bookmark na igwang email ad ni Buboy? Baad naligwin ko kasubanggi. Mabalos giraray. --Filipinayzd 02:16, 16 Agosto 2009 (UTC)

Ano to si email mo? Ipadara ko si piggibo kong pamphlets (an saro featured si Manuel Salazar, an saro si Tomas Arejola - nganing makawalat kita ki mam fabi hehe) nganing pwede mong iprint (o ipa-riso hehe) tas ipanao kun igwang okasyon arog kaidtong sabado. Sa Roco library pwede man magwalat duman, si Roco an featured nganing magusto. --Filipinayzd 05:54, 17 Agosto 2009 (UTC)
irvinstotomas an YM ko. --Filipinayzd 11:05, 20 Agosto 2009 (UTC)

Mga nagpahayag na magbali sa Sumaro[liwaton an gikanan]

Uya an background kan mga nagpahayag na magbali sa Sumaro Bikolnon pakatogdas pa sana kan kaburunyogan[1]:

--Filipinayzd 16:26, 25 Agosto 2009 (UTC)

Madya na sa Orolay mi ni Geopoet. --Filipinayzd 11:35, 26 Agosto 2009 (UTC)
Nuarin an pagsumpa kan mga bagong kasumaro? hehe. Bali na tabi digdi --Filipinayzd 19:10, 13 Oktobre 2009 (UTC)

Shake Magat[liwaton an gikanan]

Uya an historya kan pagdugang nin Shake Magat kan dai nagpabistong kontributor. Pig-google ko na, mayong siring na pangaran. --Filipinayzd 20:56, 26 Agosto 2009 (UTC)

Tiriksigan[liwaton an gikanan]

Anong oras idto? Yaon ka na sa Naga. Hilingon ko kun ipasubli kan tugang ko si camera. --Filipinayzd 07:04, 29 Agosto 2009 (UTC)

2009 CONFERENCE ON BICOL HISTORY AND CULTURE[liwaton an gikanan]

Maatendir ka po kaini? Hihingoahon ko daw. Arin daw marhay, si diksyunario ni Mintz o ini? haha -Filipinayzd 13:33, 9 Setiembre 2009 (UTC)

Iyo baga. Pirang libro na yan. (Sarô kun si ki Mintz hehe). Kaaldawan pa lan ni Abdon Balde, Jr. sa Septyembre 12. Pakarhayon ta tapos ipahiling saiya hehe. --Filipinayzd 15:38, 10 Setiembre 2009 (UTC)

Igwa palan diskwentong P500 kun magrehistro nin amay bago o an Septyembre 30. --Filipinayzd 18:00, 28 Setiembre 2009 (UTC)

Articles[liwaton an gikanan]

Uya an mga presentable na an lawog:

Mga-1890 sagkod mga-1920[liwaton an gikanan]

Mga-1930 sagkod mga-1960[liwaton an gikanan]

Mga-1970 sagkod mga-1990[liwaton an gikanan]

Mga-2000[liwaton an gikanan]

--Filipinayzd 17:49, 16 Oktobre 2009 (UTC)

TARPAULIN[liwaton an gikanan]

Daí ta na pagkàgán kan petsa nin pagbungsod. Paki click kan ladáwan nganing magdakúlà, bàgo i-save. Paki save sa .jpeg, .gif, .png, ta pasiguro kun daí magbukas an file. Parehong sukol kan si sa SUMARO. --Filipinayzd 21:12, 20 Oktobre 2009 (UTC)

Bikolwikitarpaulin.png

Translation request[liwaton an gikanan]

Dear Ringer, nice to meet you. I'm wondering if you would be so kind to help translate a very short-stub version of 3-4 sentences of this article for the wonderful Bikol Wikipedia? Thank you very much for any advice or help you could offer. I hope to hear from you. Sincerely--Brezza del mare 02:52, 2 Deciembre 2009 (UTC)

Kumusta[liwaton an gikanan]

Kumusta barobakasyon nindo? Nahiling ko si mga picture sa facebook ni Marianne. Musta man daw si libro ni Buboy. Areglado na si Tambobong. Kun mabu-view mo, yaon digdi (http://www.facebook.com/note.php?note_id=212629053124). Naghahanap kami nin donors. Ipapa-powder xerox copy mi sana o riso. --Filipinayzd 16:44, 9 Deciembre 2009 (UTC)

Ipahiling ko saimo an sample. 62 poems gabus. Kun libre ka tonight, hilingan kita. Pakitext ako, naraot phone ko yaon duman # nindo. --Filipinayzd 09:41, 16 Deciembre 2009 (UTC)

Bagong Telepono[liwaton an gikanan]

Para sa kaaraman kan mga kairiba sa Bikol Wikipidya, an bago kong numero sa celfon iyo ini: 09088651386. Kun mag-apod o magtext digde na sa numerong ini. Ma-retire na kaya si dati kong numero na 09262674118. Salamat. Seeyaaahhh Geopoet 22:52, 16 Deciembre 2009 (UTC)

Wikipedia on Philippine Youth Congress[liwaton an gikanan]

I am glad to announce to you that we will be debuting as an organization at the Philippine Youth Congress in Information Technology on September 14 to 17, 2010 at the University of the Philippines, Diliman.

Jojit will be Wikimedia Philippines resource speaker at the second day of the conference at the UP Film Center. He will be speaking about Wikipedia and how it revolutionizes the World Wide Web. That will be at 9:00 to 10:00 am.

We will also set up a booth at the UP Bahay ng Alumni and we will showcase our existing and future projects.

We encourage you to participate in our first major project as a volunteer. We have prepared food and refreshments for you. --Exec8

Philippine Wikipedias Expansion Project[liwaton an gikanan]

http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikimedia_Philippines/Projects/Phil_Wiki_Expansion --Filipinayzd 07:06, 19 Enero 2012 (UTC)

Uya an portal nin komunidad kun sain ta pwede mapg-orolay-olayan an pagpaorog kan satong Wikipidya. --Filipinayzd 08:33, 23 Enero 2012 (UTC)
You can now sign up for the 3rd Annual Convention to be held on May 26-27. --Filipinayzd (talk) 07:53, 1 Marso 2012 (UTC)

Pakihiling kan saimong dagusan nin e-koreo. Igwa akong pinadarang e-surat. Sa Abril 15 an nakatalaan na 4th Meet-up. --Filipinayzd (talk) 02:21, 28 Marso 2012 (UTC)

Manoy, sa Hulyo 6 an planong Open Web Day sa ADNU na papartisipararan nin mga boot mag-anduyog sa Bikol Wikipedia. Isi ini kan mga librarian sa bilog na rona, kan mga nagpartisipar sa Pagsurat-Bikol asin iba pang mga grupo. --Filipinayzd (talk) 08:25, 15 Mayo 2012 (UTC)

Ortograpiya[liwaton an gikanan]

Manoy, haman na an Antabay sa Ortograpiya nin Bikol Sentral. http://ortograpiya.blogspot.com --Filipinayzd (talk) 10:19, 13 Mayo 2012 (UTC)

2012 Philippine WikiConference[liwaton an gikanan]

Hi Ringer,


You are invited to join the upcoming 2012 Philippine WikiConference to be held on May 26, 2012 8:30am at Co.lab Xchange in #3 Brixton Street, Brgy. Kapitolyo, Pasig City. This will be held in conjunction with the 3rd Annual General Meeting of Wikimedia Philippines which follows the conference at 3:00PM. Registration is free, Please sign-up here.

We may provide participation (fare) coverage to Wikipedians who have made significant contributions to Wikipedia especially the Philippine language Wikipedias (Tagalog, Cebuano, Waray-Waray, Ilocano, Central Bicolano, Kapampangan, Pangasinan and Chavacano including Hiligaynon which is in the Incubator) --Nickrds09 (talk) 06:39, 17 Mayo 2012 (UTC)

Bikol Wikipedia Editing Marathon[liwaton an gikanan]

Bikolwiki Editing Marathon 2012.jpg

Manoy, igwa akong event para sa Bikol Wikipedia. --Filipinayzd (talk) 11:51, 8 Hulyo 2012 (UTC)


Bikol Wikipedia Editing Marathon is a 9-hour editing challenge which aims to increase the number and depth of existing articles in Bikol Wikipedia. Its current number of articles is 5,425.

Five (5) challengers will convene at Canaman Community e-Center in Canaman Municipal Library which will serve as the editing marathon headquarter. More challengers can be accommodated at the venue provided they have their own WiFi-ready laptop computer although every registered user in the world can join the event.

Bikol Wikipedia Editing Marathon will start at 9:00 AM and end at 6:00 PM (+8 GMT) on August 15, 2012.

Real time updates can be followed at Bikol Wikipedia (http://bcl.wikipedia.org/wiki/Espesyal:RecentChanges) and Facebook (http://www.facebook.com/events/256383851138407).

Meals and snacks will be provided to the challengers. Certificate and Wikipedia merchandise will be awarded to the participants.

Ikalimang Taon kan Bikol Wikipedia[liwaton an gikanan]

Sa Nobyembre 24, 2012 iyo an ikalimang anibersaryo kan pagbungsod kan Bikol Wikipedia! --Filipinayzd (olay) 02:52, 2 Oktobre 2012 (UTC)

Wikipedia Takes Naga an pwede tang aktibidad. Pakihiling sa Orolay an program sagkod budget. Kaipohan sa aktibidad an List of Goals na kukuanan retrato kan partisipantes.--Filipinayzd (olay) 09:35, 1 Nobyembre 2012 (UTC)

Request[liwaton an gikanan]

Could you expand on the Charlotte's Web (pelikula kan 1973) page? And on the Charlotte's Web page too? Thanks. 64.134.159.80 00:05, 19 Oktobre 2012 (UTC)

Roger Federer[liwaton an gikanan]

Please create article on this Wikipedia. Greeting! --Kolega2357 (olay) 17:29, 8 Abril 2013 (UTC)

Philippine Wikimedia Conference 2013[liwaton an gikanan]

Manoy, uya an takod sa Philippine Wikimedia Conference 2013 na gigibohon sa Hunyo 15, [2013]]. --Filipinayzd (olay) 08:20, 12 Mayo 2013 (UTC)

Translation[liwaton an gikanan]

Could you please translate this into Bicol language, please?

Welcome to the Ido Wikipedia. Ido was first known as reformed Esperanto and was created in 1907 after seven years of deliberation by a committee of professors and linguists. You may notice that Ido looks somewhat like Esperanto, but with a number of differences including a complete lack of diacritical marks, the use of the letter 'q', along with many of the words themselves. If you are studying Ido and want to write for our Wikipedia, feel free! There are people here to correct your Ido should you make a mistake. Just use the Plantilya:Revizo tag whenever you think your article could use some grammatical revision. The main site for the Ido language is located here, Ido publications are located here, and the English Wikipedia article on Ido is located here. A complete list of sites in Ido on the internet is located here. Lastly, the main reasons for choosing Ido over the more well-known Esperanto are summed up in this article

Thanks for your help. --Chabi1 (olay) 16:22, 14 Mayo 2013 (UTC)

Dai pagsambit sa ginonoan[liwaton an gikanan]

Pakibasa man kan kolum na ini sagkod an artikulo ni Luis Dato. -Filipinayzd (olay) 10:17, 23 Mayo 2013 (UTC)

Usip nin proyekto sa[liwaton an gikanan]

Manoy, pakireparo man kan usip nin proyekto para sa 5th Bikol Wikipedia Day: Aldaw nin Talingkas na Ensiklopedya. --Filipinayzd (olay) 08:16, 29 Hunyo 2013 (UTC)

Mensahe[liwaton an gikanan]

Manoy, may email ako saimo. --Filipinayzd (olay) 15:55, 3 Hunyo 2014 (UTC)

Manoy, approved na an 2015−2016 Bikol Community Activities. --Filipinayzd (olay) 02:14, 1 Abril 2015 (UTC)

Sige, sabihan mo lang ako kun ano an pwede kong ikatabang. -- Ringer(Olay) 09:24, 2 Abril 2015

Translating the interface in your language, we need your help[liwaton an gikanan]

Hello Ringer, thanks for working on this wiki in your language. We updated the list of priority translations and I write you to let you know. The language used by this wiki (or by you in your preferences) needs about 100 translations or less in the priority list. You're almost done!
To add or change translations for all wikis, please use translatewiki.net, the MediaWiki localisation project.

Please register on translatewiki.net if you didn't yet and then help complete priority translations (make sure to select your language in the language selector). With a couple hours' work or less, you can make sure that nearly all visitors see the wiki interface fully translated. Nemo 14:07, 26 Abril 2015 (UTC)

Translation[liwaton an gikanan]

Could you please translate this text into Bicolano? It is for the welcome page at the Ido Wikipedia.

Welcome to the Ido Wikipedia. Ido was first known as reformed Esperanto and was created in 1907 after seven years of deliberation by a committee of professors and linguists. You may notice that Ido looks somewhat like Esperanto, but with a number of differences including a complete lack of diacritical marks, the use of the letter 'q', along with many of the words themselves.
If you are studying Ido and want to write for our Wikipedia, feel free! There are people here to correct your Ido should you make a mistake. Just use the Plantilya:Revizo tag whenever you think your article could use some grammatical revision.
The main site for the Ido language is located here, Ido publications are located here, and the English Wikipedia article on Ido is located here. A complete list of sites in Ido on the internet is located here. Lastly, the main reasons for choosing Ido over the more well-known Esperanto are summed up in this article.

Thanks for your help and if you want to get any text translated into Spanish, Catalan, Galician, Portuguese or Ido, do not hesitate to ask me. --Katxis (olay) 12:24, 6 Oktobre 2015 (UTC)

Central Notice of Wikipedia Asian Month[liwaton an gikanan]

Only four days left before we enter November, the Wikipedia Asian Month!
We are going to set up the Central Notice, which will help you achieve more sucess in upcoming WAM event and attract more people join your home Wikipedia.

 1. Step 1, make sure your event page is fully set up and translated. Link to the Sample page (You need to localize This template)
 2. Step 2, translate the banner at here, make sure tranlsate the link to the event page of your home wiki.
 3. Step 3, when you finish the two steps, update this page. When both "Main Page" and "CN"(tranlsation) marked as done, I will enbale the CN in your language all the way to the end of November.
 • You can find me on facebook by searching Addis Wang, and feel free to add me as well as chat with me for any question. Feel free to contact me with other language, I will try to understand it by google translate.

Best Wishes,
Addis Wang
MediaWiki message delivery (olay) 19:32, 26 Oktobre 2016 (UTC)

WAM Organizers Update (Nov.5)[liwaton an gikanan]

Hi WAM Organizer! Hopefully everything works just fine so far! Need Help Button, post in any language is fine

 • Here are some recent updates for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
  • IMPORTANT: Asian Language Wikipedia will exclude the language speaking country from the Asian Month so we can encourage editors write something about other part of Asia. E.g., Chinese Wikipedia will exclude Mainland China, Taiwan, Hong Kong, and Macau. Indian language Wikipedia will exclude India. If you have problems with that, please let me know.
  • I've posted the tool instruction and newest postcard rules on each Wiki' event page. Make sure you translate it. In short: 4 articles get one card, 15 get another one (Special one), and the Ambassador gets another one.
  • We will still allow two Ambassadors if top and second contributors have more than 30 accepted articles, just like last year. Please send this information to high-quantity participant to encourage them.
  • Please create this talk page template and linked in Wikidata. Judging tool will add this template to submitted articles automatically.
  • The judging tool should work fine. If not, talk to me.
  • You may put this template on your user page if you like it. en:Template:User WAM organizer
  • Optional: Judging Tool Interface may not available in your language. If you feel needed, you can translate the interface at here.
  • Invite some active contributors from your wiki to participate. And please encourage editors who can speak more than one language participate to other WAM edition.
  • Indic Community: CIS-A2K will provide fund if you would like to organize an offline event of Wikipedia Asian Month. Apply at here.

Best Wishes,
Addis Wang
Sent by MediaWiki message delivery (olay) 18:55, 5 Nobyembre 2016 (UTC)

WAM Organizers Update (Nov.12)[liwaton an gikanan]

Hi WAM Organizer! Hopefully everything works just fine so far! Need Help Button, post in any language is fine

 • Here are some recent updates for you, and as always, let me know if you have any idea, thought or question.
  • Additional souvenirs (e.g. Stickers, bookmarks) will sent to Ambassadors and active organizers.
  • I'm doing some basic statistics at Result page every week, in case you are interested.
 • I've already sent noticfication to global top 20 users that WMF will give global top 3 contributors a free Wikimedia T-shirt. Here are the rules:
  • A participant's article count is combined on all language Wikipedias they have contributed to
  • Only Wikipedia Asian Month on Wikipedia projects will count (no WikiQuote, etc.)
  • The global top 3 article count will only be eligible on Wikipedias where the WAM article requirement is at least 3,000 Bytes and 300 words.
  • Please make sure enforce the rules, such as proper references, notability, and length.
  • International organizers will double check the top 3 users' accepted articles, so if your articles are not fulfilling the rules, you might be disqualified. We don't want it happened so please don't let us make such a decision.
  • Rest of Global top 10 users will also get some WAM souvenirs.

Best Wishes,
Addis Wang
Sent by MediaWiki message delivery (olay) 03:01, 13 Nobyembre 2016 (UTC)

WAM Tool Update[liwaton an gikanan]

Hi WAM organizers, due to unexpected maintenance on wmfLabs, which host our judging tool, the tool is currently down and can not be used in around next 48 hours or less. Please inform local participants for such problem, and tell them they can submit their contribution after the maintenance. I will send another update when the tool comes back. If you have further questions regarding the tool, please feel free to reach me or the tool developer Le Loi. Best, Addis Wang/ sent by MediaWiki message delivery (olay) 22:08, 14 Nobyembre 2016 (UTC)

Update (Nov. 16)[liwaton an gikanan]

Asia (orthographic projection).svg

Hi WAM organizers! It's now half way! Good job! Here are some updates:

 • As many of you may notice, that the judging tool has came back to normal.
 • I've set up a result page with some numbers in it. It may not accurate, just as a reference at this time.
 • WAM should get more media coverage. If you can help (either locally or internationally), please let me know!
 • Please considering start judging articles if you have not yet. it's really important to give feedbacks to participants so they can improve articles or get motivated.
 • With your help, I may start the first round of address collection before WAM ends for who already have four accepted articles and organizers, as I promised to improve the postcard sending process this year.
 • Feel free to reach out to me for any question! At my meta talk page.

Best Wishes,
Adds Wang
sent by MediaWiki message delivery (olay) 05:31, 16 Nobyembre 2016 (UTC)

What's Next (WAM)[liwaton an gikanan]

Congratulations! The Wikipedia Asian Month is almost ending and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?

Here are some number I would like to share with you (by UTC Nov. 30 2am)
Total submitted: 7289; 669 unique users
Tool problem
If you can not submit articles via judging tool, use this meta page to do so. Please spread this message with local participants.
Here are what will come after the end of WAM
 • Make sure you judge all articles before December 5th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
 • Participates still can submit their contribution in November before December 2nd at this page. Please let your local wiki participates know. Once you finish the judging, please update this page after December 5th
 • There will be three round of address collection scheduled: December 2nd, December 7th, and December 20th.
 • Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants has more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 • I will announce the name of Wikipedians who will able to pick a Wikimedia T-shirt from Wikimedia Store for free after I re-check their contributions.
 • There will be a progress page for the postcards.
Some Questions
 • It could be a case that local organizer does not agree on an article if shall accept it or not. In this situation, the judging tool will highlight the conflict articles in the "article's list". Please review other's opinion, and resolve the conflict by changing your decision or discuss with other judges.
 • In case you wondering how can you use the WAM tool (Fountain) in your own contest, contact the developer Le Loi for more information.

Best Wishes,
Addis Wang; Sent by MediaWiki message delivery (olay) 14:19, 30 Nobyembre 2016 (UTC)

Address Collection[liwaton an gikanan]

We are starting collecting address! Please fill this form to receive an additional postcard as being a WAM organizer. You may receive this message because you on the receipt list. You don't have to fill the form if you are not organizing this year. This form is only accessed by me and your username will not distribute to the local community to send postcards. All personal data will be destroyed immediately after postcards and other souvenirs are sent. Please help your local participants in case they have any problem understanding the survey. If you have any question, feel free contact me on my meta talk page. You can remove yourself from the list at this page.

 • Some deadline:
  Dec. 5th: Finish Judging
  Dec.10th: Last day to improve the content and change the judge

Best, Addis Wang; Sent by MediaWiki message delivery (olay) 08:04, 3 Desyembre 2016 (UTC)

Uploaded files[liwaton an gikanan]

Hi Ringer. I've seen that you've uploaded many pictures on bclwiki. Unfortunately, upload on Wikipedia ist only allowed if the files are set under a free lincense. Could you please add free licenses to the files you've uploaded here? Thanks and best regards. --Holder (olay) 07:05, 18 Desyembre 2016 (UTC)

When the interface is not translated, use tl instead of English?[liwaton an gikanan]

Please join this discussion on how to make more users able to participate in this wiki. Thanks, Nemo 13:49, 2 Enero 2017 (UTC)

Translation[liwaton an gikanan]

Hello, could you please translate Automatic refresh to Bikol Central? Thanks -XQV- (olay) 19:02, 7 Enero 2017 (UTC)

Magasin[liwaton an gikanan]

Idtong Penafrancia? A nahiling mo na idto. Mahimpis sana. --mercury (olay) 09:21, 8 Hulyo 2017 (UTC)

Invitation from WAM 2017[liwaton an gikanan]

Asia (orthographic projection).svg

Hi WAM organizers!

Hope you receive your postcard successfully! Now it's a great time to sign up at the 2017 WAM, which will still take place in November. Here are some updates and improvements we will make for upcoming WAM. If you have any suggestions or thoughts, feel free to discuss on the meta talk page.

 1. We want to host many onsite Edit-a-thons all over the world this year. If you would like to host one in your city, please take a look and sign up at this page.
 2. We will have many special prize provided by Wikimedia Affiliates and others. Take a look at here. Let me know if your organization also would like to offer a similar thing.
 3. Please encourage other organizers and participants to sign-up in this page to receive updates and news on Wikipedia Asian Month.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Reach out the WAM team here at the meta talk page if you have any questions.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik

WAM Reminder[liwaton an gikanan]

Asia (orthographic projection).svg

Hi WAM organizers!

Thanks again for organizing Wikipedia Asian Month. There are only 4 days before it starts. If you haven't yet signed your language in WAM 2017, You can sign-up here. Below we have provided some notices and guidelines for organizing.

Page Setup
 • Our Sample page is ready to be translated. There are only a few adjustments if you had this page for 2016 already.
  • Article Requirement is 4
  • Article criteria are 3k bytes and 300 words. NO 2k bytes for smaller Wikipedia.
  • According to the tool's limit, IP users can not participate. Please encourage them to register an account.
Localization
 • Please localize this template and used on sign up page. I will update the template once the tool is ready to be used.
 • You may localize this page, but you can also just put a link towards the meta page. m:Wikipedia Asian Month/QA
Strategy
 • You may have to invite some of your Wikipedia friends or active Wikipedians from your home WIKI to help you organize.
 • You may have to send some invitation to last year participants, active Wikipedians, and Wikipedians who has a special interest.
 • Central Notice will be used. You may use the Site Notice if you don't see the CN is deployed.
Reward
 • We will keep sending postcards (new design) this year, and as an organizer, you will receive an additional postcard as well.
 • We will have many special prizes provided by Wikimedia Affiliates and others. Take a look at here. Let me know if your organization also would like to offer a similar thing.
 • We will send the Ambassador a regular paper copy of the certificate through the basic mail.
Question

Please feel free to contact me or the WAM team meta talk page, send me an email by Email this User or chat with me on facebook.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (olay) 13:38, 27 Oktobre 2017 (UTC)

Wikipedia Asian Month 2017: engage with audience[liwaton an gikanan]

Dear WAM organizer,

I’m Erick, the coordinator of WAM 2017. Thanks for your effort and help at m:Wikipedia Asian Month 2017! Here are some more information about organizational matter of the event at a national level.

You are receiving this message because you have signed up as a organizer or in the list.

Timeline

The event has started and will end in the November 30th 23:59 (UTC). However, we are late for some matter. So we need your help:

 • Invite previous participants and your community members to join. We have a template you can use.
 • Translate Central Notice for your community (more instruction below) as well as sending a notice in village pump. Go public!
 • Become the jury member in a campaign on Fountain which is an amazing tool for you to supervise participants’ articles. If you don’t have the campaign set up, please contact us! And put a link to your community’s campaign page for participants’ navigation.
 • Organize a off-site editathon event. A coffee bar, internet and laptops. Though it’s optional. If you want to do that, please contact me.

In the following days, you should answer the questions from your community and supervise the submissions. Hope you have fun!

Prepare Central Notice

Central Notice shows a banner on the top of pages in your wiki project along the event timeframe. We will use this to engage with audience. Steps:

 1. Translate, change logo and link to event page. Find your project's Central Notice here. For example, we can change the banner for Chinese Wikipedia here.
 2. When you mark the 4 items (translation) as done. I'll enable the central notice in your language for this month.
Interesting articles

Have some interesting articles in your mind or from community? Drop us a line so that we can post that here to exchange the information to other communities.

Special Prize

You can find some special prizes in Event Partner page. They can be claimed by:

 • Write an article about Indigenous people in Taiwan at Wikipedia Asian Month (supported by Wikimedia Taiwan).
 • Write articles on monuments of Bhubaneswar (supported by Bhubaneswar Heritage Edit-a-thon).

The participants who joins for the special prize need to also report their conribution in the speical page. The link is shown in the Event Partner page.

Looking for help

At all times, please reply me back or send me an email at erick@asianmonth.wiki.--Fantasticfears (talk) 12:12, 5 Nobyembre 2017 (UTC)

What's Next (WAM)[liwaton an gikanan]

Congratulations! The Wikipedia Asian Month is has ended and you've done amazing work of organizing. What we've got and what's next?

Here are some number I would like to share with you
Total submitted: 7429 articles; 694 users
Here are what will come after the end of WAM
 • Make sure you judge all articles before December 12th, and participants who can improve their contribution (not submit) before December 10th.
 • Once you finish the judging, please update this page after December 12th
 • There will be three round of address collection scheduled: December 15th, December 20th, and December 25th.
 • Please report the local Wikipedia Asian Ambassador (who has most accepted articles) on this page, if the 2nd participants have more than 30 accepted articles, you will have two ambassadors.
 • There will be a progress page for the postcards.

If you no longer want to receive the WAM organizer message, you can remove your username at this page.

Best Wishes,
Sailesh Patnaik using MediaWiki message delivery (olay) 17:37, 5 Desyembre 2017 (UTC)